خانه / تاریخ پزشکی / اول اردیبهشت ( 21 آوریل ) در چنین روزی والترفلمبنگ، آناتومیست آلمانی و بنیانگذار علم سیتولوژیک متولد شد.

اول اردیبهشت ( 21 آوریل ) در چنین روزی والترفلمبنگ، آناتومیست آلمانی و بنیانگذار علم سیتولوژیک متولد شد.

اول اردیبهشت ( 21 آوریل سال 1843 م .) در چنین روزی والترفلمبنگ، آناتومیست آلمانی و بنیانگذار علم سیتولوژیک متولد شد.او نخستین کسی بود که چگونگی رفتار کروموزوم ها را در مراحل مختلف تقسیم سلولی ( میتوز ) توصیف کرد .

21 آوریل  سال 1849 م. اسکار ویلهلم آگوست هرتویگ ، جنین شناس و سلول شناس آلمانی ، متولد شد . او نخستین کسی بود که ادغام هسته های اسپرم و تخمک را در زمان تشکیل تخم مشاهده کرد و اولین کسی بود که به این نتیجه رسید که تخمک فقط با یک اسپرم بارور می شود .

21 آوریل 1913 م. چو هائولی ، متخصص غدد درون ریز و بیوشیمیدان چینی الاصل آمریکایی و جداکننده 6 هورمون خالص بخش قدامی هیپوفیز از جمله ACTH  و هورمون رشد ، متولد شد . لی همچنین کاشف بتا اندورفین و اولین سنتز کننده فاکتور رشد شبه انسولینی -1 و هورمون رشد به شمار می رود .

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل