نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران: هر ‌۶/٣ ثانیه یک نفر در دنیا از گرسنگی می‌میرد

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران:
هر ‌۶/٣ ثانیه یک نفر در دنیا از گرسنگی می‌میرد
‌۶/٢ بیلیون از مردم جهان فاقد اصول اولیه بهداشتی هستند

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران با بیان اینکه هر ‌۶/٣ ثانیه یک نفر در دنیا از گرسنگی می‌میرد، گفت: ‌۶/٢ بیلیون نفر از مردم دنیا فاقد اصول اولیه بهداشتی هستند.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری دانشجویان ایران، دکتر مبشر شیخ در میزگرد «اهداف توسعه هزاره»، گفت: از اهداف توسعه هزاره سوم، ریشه کنی فقر و گرسنگی شدید، ‌دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی، ‌ترغیب برابر جنسیتی و توانمندسازی زنان، ‌کاهش مرگ و میر زنان، بهبود وضعیت بهداشت مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماریها، ‌تضمین پایداری محیط زیست و ایجاد مشارکت جهانی در راستای توسعه است.

وی با بیان اینکه سه هدف از هشت هدف اصلی مرتبط با سلامت است، ‌گفت: در شرایط کنونی شش میلیون کودک در دنیا هر ساله قبل از پنج سالگی به علت سوء تغذیه می‌میرند.

همچنین هر ‌۶/٣ ثانیه یک نفر از گرسنگی می‌میرد که ‌١١ میلیون کودک زیر پنج سال هستند و بیش از شش میلیون نفر از آنها از بیماریهای قابل پیشگیری چون اسهال و مالاریا می‌میرند.

وی با اشاره به اینکه هر ساله پنج میلیون کودک به علت بیماریهای قابل انتقال از طریق آب می‌میرند، گفت: بیش از ‌۵٠٠ هزار زن در دنیا حین بارداری و زایمان می‌میرند.

دکتر مبشر شیخ با اشاره به سرمایه گذاری در توسعه به عنوان یک طرح عملی برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره،‌ اظهار کرد: ایجاد سستم قویتر بهداشتی و سلامتی نیازمند بهبود امور دولتی از جمله مدیریت دولتی عمومی و طراحی زمینه و زیربناسازی دیگر سطوح است.

وی افزود: ایجاد دسترسی جامع به خدمات وسیع سلامت می‌تواند جان میلیونها کودک را نجات دهد. دسترسی به اهداف بهداشتی توسعه هزاره بدون افزایش قابل توجه در سرمایه گذاری و تعهدات کشورهای در حال توسعه و کشورهای اهدا کننده غیرممکن است.

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران افزود: در پروژه‌های هزاره سازمان ملل عنوان شده که برای دستیابی به کلیه اهداف توسعه هزاره نیاز به ‌١٣۵ میلیون دلار است که تا سال ‌٢٠١۵ به ‌١٩۵ بیلیون افزایش می‌یابد.

وی افزود: بر اساس اهداف توسعه هزاره تا سال ‌٢٠١۵ باید بیش از ‌۵٠٠ میلیون نفر از فقر رهایی، بیش از ‌٣٠٠ میلیون نفر از گرسنگی یابند و بیش از صدها میلیون زن و دختر به مدرسه بروند.

دکتر مبشر شیخ ادامه داد: دسترسی به اهداف مرتبط با سلامت و بهداشت بخش حساس در اهداف توسعه هزاره است که در سال ‌٢٠٠٠ به وسیله سران ‌١٨٩ کشور دنیا به توافق رسید.

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران در خاتمه یادآورد شد: سران ایالتها و دولتها نیز در ‌١۴ و ‌١۶ سپتامبر ‌٢٠٠۵ در نیویورک دور هم جمع شده تا حدودی بر تعهدات تعیین شده در این اعلامیه هزاره داشته باشند.

همچنین بررسی کنید

هشدار وزارت بهداشت ایران : عفونت های روده ای در راه است ، توصیه های بهداشتی را جدی بگیرید

سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) در گزارشی جدید بر ضرورت کنترل اپیدمی چاقی در جهان تاکید کرد