در نشریه “‪ “cell metabolism‬به چاپ رسیده : دانشمندان دانشگاه دالاس دریافتند ارتباط هورمونی بین روده کوچک و کبد ، در کنترل ترشح صفرا نقش کلیدی دارد. ***پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های کبدی ‪۸۴/۰۷/۲۴‬

پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های کبدی ‪۸۴/۰۷/۲۴‬

دانشمندان دانشگاه دالاس دریافتند ارتباط هورمونی بین روده کوچک و کبد ، در کنترل ترشح صفرا نقش کلیدی دارد.

‬با این کشف می‌توان بیماری‌های کبدی را درمان کرد. دانشمندان دانشگاه تگزاس می‌گویند این کشف می‌تواند به پیشگیری از آسیب‌های کبدی ، سیروز صفراوی ، هپاتیت ویروسی، بیماری کبد الکلی و کبد چرب ناشی از حاملگی کمک کند.

کبد صفرا می‌سازد. سپس اسید صفراوی به کیسه صفرا فرستاده می‌شود. صفرا به هضم غذاهای چرب و ویتامین‌های محلول در چربی در روده کوچک کمک می‌کند.

در کیسه صفرا، صفرا تا هضم غذا ذخیره می‌شود. ورود غذا به روده کوچک کیسه صفرا را تحریک می‌کند. انقباض کیسه صفرا موجب می‌شود صفرا به درون روده کوچک بریزد. بعد از هضم غذا صفرا دوباره به داخل جریان خون جذب شده و به کبد باز می‌گردد.

دانشمندان سازوکارهای مهاری کبد در پیشگیری از تولید اسید صفراوی زیاد را کشف کرده‌اند. در این تحقیق پروتیینی در موشها به نام فاکتور رشد فیبروبلاست ‪ ۱۵‬کشف شد که در روده کوچک ساخته می‌شود.

این پروتیین در تولید اسید صفراوی در کبد نقش تعیین‌کننده دارد. به این ترتیب می‌توان درمان‌های جدیدی برای بیماریهای کبدی ناشی از تولید کنترل نشده صفرا در کبد طراحی کرد.

نتایج این مطالعه در نشریه “‪ “cell metabolism‬به چاپ رسیده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …