خانه / تاریخ پزشکی / نهم ارديبهشت (‪ ۲۹‬آوريل ‪‬) در چنين روزي ، ژن تنظيم‌كننده ساعت بيولوژيك در پستانداران كشف شد.

نهم ارديبهشت (‪ ۲۹‬آوريل ‪‬) در چنين روزي ، ژن تنظيم‌كننده ساعت بيولوژيك در پستانداران كشف شد.

نهم ارديبهشت برابر با ‪ ۲۹‬آوريل ‪ ۲۰۰۷‬است. ‪ ۱۳‬سال پيش در چنين روزي ، ژن تنظيم‌كننده ساعت بيولوژيك در پستانداران كشف شد.  اين در حالي است كه “كورت پل ريشتر” زيست شناس آمريكايي مفهوم ساعت بيولوژيك را حدود ‪ ۱۱۳‬سال پيش ابداع كرد.

مغز انسان داراي خصوصيتي است كه آن‌را ساعت بيولوژيكي مي‌گويند كه ما را در وقت مشخصي از خواب بيدارنموده و در ساعت خاصي بسوي بستر خواب مي‌كشاند.

اين خصوصيت حتي در وجود حيوانات ديده مي‌شود به طوري كه بوم و شب‌پره روز را در خواب و شب را در بيداري مي‌گذرانند.

مغز و اعصاب و تمامي بدن انسان نيازمند خواب است واگر فرصت كافي استراحت براي انسان دست نداد، وجود انسان مي‌خواهد اين (قرض) را به شكلي از اشكال بپردازد و ازهمين لحاظ انسان كم‌خواب، پيوسته در كسالت و خستگي بسرمي‌برد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل