خانه / تاریخ پزشکی / ‪ ۱۲‬ارديبهشت ( دوم مي‪ ‬) در چنين روزي در سال ‪” ۱۹۲۷‬ارنست هنري استارلينگ” فيزيولوژيست انگليسي و كاشف قانون استارلينگ قلب درگذشت.

‪ ۱۲‬ارديبهشت ( دوم مي‪ ‬) در چنين روزي در سال ‪” ۱۹۲۷‬ارنست هنري استارلينگ” فيزيولوژيست انگليسي و كاشف قانون استارلينگ قلب درگذشت.

چهارشنبه،‪ ۱۲‬ارديبهشت برابر با دوم مي‪ ۲۰۰۷‬است. در چنين روزي در سال ‪” ۱۹۲۷‬ارنست هنري استارلينگ” فيزيولوژيست انگليسي و كاشف قانون استارلينگ قلب درگذشت.

به دنبال اتساع عروق خوني و زياد شدن ميزان جريان خون، ميزان خون وارده به قلب نيز زيادترمي‌شود و طبق قانون استارلينگ ” هر چه خون وارده به قلب زيادتر شود، خون خارج شده از آن نيز زيادتر مي‌شود”، ميزان برون ده قلبي نيز افزايش مي‌يابد و فعاليت قلبي هم بيشتر مي‌شود.

استارلينگ همچنين كاشف فشار هيدرواستاتيك خون، كاشف تاير هورمون‌ها و اعصاب بر دستگاه گوارش، مخترع واژه هورمون، كاشف اهميت پروتئين‌هاي سرم در حفظ فشار اسموتيك ، كاشف باز جذب آب در توبول‌هاي كليه (به همراه ورني) و كاشف اثر سكرتين بر ترشح پانكراس (به همراه بيليس) است.

همچنين در چنين روزي در سال ‪” ۱۹۹۷‬سرجان كاريواكلز” نوروفيزيولوژيست استراليايي و از برندگان جايزه نوبل پزشكي سال ‪ ۱۹۶۳‬درگذشت.

او تحقيقات فراواني در مورد اعصاب نخاعي و هدايت جريان عصبي در طول نورون‌ها انجام داد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل