خانه / اخبار اجتماعي / سازمان بهداشت جهاني دراطلاعيه‌اي اعلام كرد: استعمال سيگار سالانه پنج ميليون نفر را مي‌كشد و ‪ ۲۰۰‬ميليارد دلار بابت هزينه‌هاي درماني و زيان ناشي از بازدهي توليد، خسارت بر جاي مي‌گذارد. 24/7/84

سازمان بهداشت جهاني دراطلاعيه‌اي اعلام كرد: استعمال سيگار سالانه پنج ميليون نفر را مي‌كشد و ‪ ۲۰۰‬ميليارد دلار بابت هزينه‌هاي درماني و زيان ناشي از بازدهي توليد، خسارت بر جاي مي‌گذارد. 24/7/84

سازمان بهداشت جهاني: سيگار، سالانه پنج ميليون نفر را مي‌كشد 24/07/84‬

سازمان بهداشت جهاني دراطلاعيه‌اي اعلام كرد: استعمال سيگار سالانه پنج ميليون نفر را مي‌كشد و ‪ ۲۰۰‬ميليارد دلار بابت هزينه‌هاي درماني و زيان ناشي از بازدهي توليد، خسارت بر جاي مي‌گذارد.

اين سازمان از تمامي كشورها خواست تا به كنوانسيون كنترل دخانيات كه در روز هشتم نوامبر (‪ ۱۷‬آبانماه) در نيويورك امضا خواهد شد، بپيوندند.

باپيوستن چين به اين كنوانسيون كه در فوريه گذشته (بهمن ماه) توسط ‪۴۰‬ كشور تصويب شد، بيش از چهار ميليارد نفر به اين كنوانسيون پيوسته‌اند.

اين كنوانسيون در زمان حاضر داراي ‪ ۸۹‬عضو است و ‪ ۱۰۵‬عضو ديگر واجد شرايط پيوستن به آن هستند.

كشورهاي عضواين كنوانسيون بايد تدابيري عليه مبارزه با دخانيات از جمله ممنوع كردن آگهي و ترويج سيگار را اتخاذ كنند.

براساس اين كنوانسيون كشورها بايد برچسب‌هاي جديدي روي سيگارها بچسبانند و هواي مناطق سرپوشيده را كنترل كنند و از قاچاق سيگار جلوگيري نمايند.

يك مقام سازمان بهداشت جهاني دراين اطلاعيه پيوستن كشورها به اين كنوانسيون را در شكل دادن آينده كنترل جهاني دخانيات، تصميمي قاطعانه ذكر كرده و خواستار پيوستن هرچه بيشتر كشورها به اين كنوانسيون شد.

همچنین بررسی کنید

در باشگاه و استخر همیشه با دمپایی دوش بگیرید

قارچ و کپک‌های حمام و دستشویی در موارد شدید می‌تواند یک خطر بهداشتی محسوب شود …

فوائد دوش گرفتن

حمام گرفتن به انسان اجازه تمدد اعصاب و استراحت جسمی و ذهنی را می‌دهد. احتمالاً …