اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری اردیبهشت سال ۱۳۸۴

 

پذیرفته شدگان نهایی سی و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی پزشکی به ترتیب نام خانوادگی

الف—————————-

کارت -نام خانوادگی -نام- نام پدر- شماره شناسنامه- کد رشته قبولی- نام رشته دانشگاه
۲۸۴۶۰ ابادپور زهرا مختار ۱۱۲ ۲۶۷ بیماریهای داخلی اصفهان
۲۴۰۵۳ ابادیان محمدباقر عباسعلی ۱۷۳۹ ۴۲۷ بیماریهای پوست مشهد
۳۱۰۷۰ ابراهیم پورفینی رضا هادی ۶۴ ۳۷۲ بیهوشی شهید بهشتی
۲۴۰۵۶ ابراهیمی حسین هادی ۱۵۱۲ ۱۳۷ بیماری‏های کودکان زنجان
۲۸۴۶۳ ابراهیمی مریم احمد ۷۵ ۵۱۶ رادیولوژی اصفهان
۳۱۲۴۶ ابراهیمی سکینه حسین ۱۰۹۱۲۳ ۳۱۷ بیماریهای داخلی کرمانشاه
۳۲۳۳۹ ابراهیمی ابوالقاسم نجیب الله ۳ ۵۵۷ گوش وحلق وبینی شهید بهشتی
۳۳۰۳۶ ابراهیمی محسن علی ۱۳۲۰ ۶۱۱ طب اورژانس ایران
۳۱۷۶۸ ابراهیمی راد رضا ابوطالب ۹۳۷ ۲۶۴ بیماریهای اعصاب گیلان
۲۵۸۷۳ ابراهیمی فرسنگی لیلی حشمت اله ۱۸۴۷ ۲۱۷ زنان و زایمان زاهدان
۳۰۸۴۶ ابراهیمی نیک حجت عباسعلی ۱۷۳۴۴ ۵۲۳ رادیولوژی تهران
۲۰۴۲۴ ابراهیمیان دهکردی محمدتقی محمدرضا ۳۷۵ ۳۷۲ بیهوشی شهید بهشتی
۲۰۴۲۵ ابطحی سیدمحمد سیداحمد ۷۱۵ ۴۴۶ جراحی عمومی کرمانشاه
۲۷۳۳۹ ابوئی مهریزی مهدی علی محمد ۲۹۰۶۲ ۲۴۴ جراحی استخوان و مفاصل شهید بهشتی
۲۷۳۴۱ ابوی سانی مهدی غلامعلی ۸۲۱ ۵۲۳ رادیولوژی تهران
۲۵۸۷۷ اتشیان سیده رکسانا سیدقاسم ۳۴۷۳ ۴۴۳ جراحی عمومی شیراز
۲۶۳۴۰ اثناعشری امید محمد ۳۲۲۹ ۵۱۱ پرتو درمانی اصفهان
۲۶۳۴۳ احدی اقاحسن بیگلو عادل خداوردی ۱۰۳۵۷۵ ۱۳۴ بیماری‏های کودکان تبریز
۲۷۳۵۱ احدی کامل اباد هاشم محرمعلی ۱۰۲۰ ۴۷۵ چشم پزشکی شهید بهشتی
۳۳۰۴۰ احراری رودی ودود عبدالروف ۱۹۷۹ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۰۰۰۵ احمدزاده ایوب ابراهیم ۲۹۲۷ ۳۴۵ بیماریهای قلب و عروق تبریز
۲۲۲۶۰ احمدزاده اذر علی ۶۹۳ ۲۱۱ زنان و زایمان اهواز
۳۰۵۱۹ احمدزاده لعیا حسین ۱۴۰۴ ۵۴۳ روانپزشکی شیراز
۲۰۴۳۳ احمدی امید احمد ۱۹۵ ۶۱۲ طب اورژانس تهران
۲۰۴۳۴ احمدی بیژن غلام حسن ۳۴۶ ۲۶۷ بیماریهای داخلی اصفهان
۲۰۴۳۷ احمدی غلامحسین حسن ۱۵۲۰ ۳۶۲ بیهوشی اصفهان
۲۰۴۳۸ احمدی محمدجواد قدمعلی ۲۳ ۲۵۳ بیماریهای اعصاب اصفهان
۲۵۱۲۳ احمدی خشایار عباس ۲۲۶۱۶ ۵۵۳ گوش وحلق وبینی اهواز
۲۷۳۶۴ احمدی کوروش ناصر ۲۷۳۱ ۶۱۱ طب اورژانس ایران
۲۸۴۷۳ احمدی سعیده کریم ۴۳۱۶ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۳۰۵۲۱ احمدی ناهید حسن ۶۹ ۲۲۳ زنان و زایمان شیراز
۳۱۳۲۷ احمدی فرزین محمودرضا ۴۸۶ ۴۷۴ چشم پزشکی زاهدان
۳۲۳۴۹ احمدی حسین علی ۴۸۶ ۵۵۲ گوش وحلق وبینی اصفهان
۳۳۰۴۱ احمدی رضا محمد ۱۳۵۲ ۳۳۵ بیماریهای عفونی و گرمسیری زاهدان
۳۳۰۴۳ احمدی سیدمحسن سیدمحمد ۴ ۳۵۴ پزشکی اجتماعی ایران
۳۵۰۲۵ احمدی پرویز محمدحسن ۶۱۹ ۱۴۶ بیماری‏های کودکان کرمانشاه
۳۱۶۲۴ احمدی پور مریم عباس ۸۵۳ ۱۴۵ بیماری‏های کودکان کرمان
۳۱۶۲۵ احمدی پورفرسنگی حبیبه ماشااله ۷۳ ۳۵۳ پزشکی اجتماعی اصفهان
۲۵۱۲۷ احمدی روزبهانی نوید علی محمد ۲۳۷۸ ۵۵۷ گوش وحلق وبینی شهید بهشتی
۳۳۹۳۹ احمدی کلاته احمد مهناز اسداله ۶۶۹ ۳۵۲ بیماریهای قلب و عروق مشهد
۳۵۵۴۰ احمدیان خامنه لیدا رضا ۲۷۵۱ ۲۱۴ زنان و زایمان بندر عباس
۲۶۳۴۹ احمدیان هریس جواد محمدعلی ۶۹۰ ۱۳۵ بیماری‏های کودکان تهران
۲۰۴۴۳ اخباری محمدرضا اصغر ۸۸۶۶ ۳۴۲ بیماریهای قلب و عروق اصفهان
۲۵۱۳۱ اختران شهداد بهروز ۳۲۳۰۶ ۳۷۶ بیهوشی گیلان
۲۹۶۷۶ اخضری محمود حسین ۲۳۰ ۳۱۴ بیماریهای داخلی شیراز
۳۵۰۲۹ اخگر سیروان ابراهیم ۴۱۶۹ ۵۲۴ رادیولوژی زاهدان
۲۱۳۰۳ اخوندزاده شهرزاد خسرو ۲۳۵ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۷۳۷۱ اخوندزاده مسعود محمدعلی ۴۸ ۶۱۳ طب اورژانس شهید بهشتی
۲۸۴۸۰ اخوین انصاری سمیه علی ۱۸۲۶ ۵۴۲ روانپزشکی شهید بهشتی
۲۹۶۷۸ ادراکی محمدرضا خلیل ۴۵ ۱۳۲ بیماری‏های کودکان بابل
۲۵۱۴۰ ادهمی امین محمد ۴۱۴ ۴۳۷ جراحی عمومی تهران
۲۱۳۰۷ اذری ندا غلامحسین ۱۸ ۳۶۲ بیهوشی اصفهان
۲۶۳۵۲ اذری بهروز رسول ۱۱۹۶ ۱۳۱ بیماری‏های کودکان ایران
۲۸۴۸۶ ارامی میترا محمدعلی ۳۷۵ ۵۲۳ رادیولوژی تهران
۳۳۹۴۸ ارباب زاده ترانه ابومحمد ۶۹۰ ۱۷۷ زنان و زایمان اصفهان
۲۵۱۴۳ اربزین زنجانی امیرپویا یدالله ۵۸۶۷ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۲۵۸۸۵ ارجمند ندا حسین ۲۵۷۶۲ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۲۵۱۴۴ ارجمندشبستری علی محمود ۱۶۰۲۱ ۱۳۷ بیماری‏های کودکان زنجان
۳۰۵۲۵ ارچین دیالمه پردیسا مسعود ۱۰۳۶۳۹ ۳۱۴ بیماریهای داخلی شیراز
۲۷۳۷۷ اردستنی اسماعیل شعبانعلی ۶۲۳ ۲۶۷ بیماریهای داخلی اصفهان
۲۵۱۴۵ ارض روم چیلر علی کاظم ۲۰۱۸ ۲۴۲ جراحی استخوان و مفاصل تبریز
۳۲۸۴۸ ارم ندا برزو ۱۵۸ ۱۶۶ آسیب شناسی تهران
۲۲۴۷۱ ارمانفر مهران غلامرضا ۳ ۴۶۲ جراحی مغز و اعصاب شهید بهشتی
۲۹۶۸۳ اریا ارش محمدنبی ۹۱۹ ۳۱۴ بیماریهای داخلی شیراز
۲۶۳۶۰ اریان مهر عباس غلامرضا ۷۰۸ ۵۷۵ پزشکی فیزیکی و توانبخشی شهید بهشتی
۲۵۸۹۱ اریانا پرستو محمود ۱۱۳۵ ۳۶۳ بیهوشی اهواز
۳۲۳۶۳ اریانپور رضا محمد ۳۹ ۲۷۲ بیماریهای داخلی ایران
۲۲۴۷۵ ازما افشین اسماعیل ۴۱۸ ۲۳۷ جراحی استخوان و مفاصل اهواز
۲۶۳۶۳ استاداحمدلی یاشار داود ۴۳۹ ۲۷۵ بیماریهای داخلی تبریز
۲۶۳۶۴ استادی رمضان قربان ۱۳ ۵۷۳ پزشکی قانونی تهران
۲۵۸۹۳ اسحاقی فائزه احمد ۴۰۵۵ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۲۴۷۸ اسدی رامین عباداله ۱۰۷ ۱۴۷ بیماری‏های کودکان گیلان
۲۵۰۴۲ اسدی معصومه فروز اصغر ۱۱۲۹ ۲۷۴ بیماریهای داخلی بندر عباس
۳۱۷۸۴ اسدی فرشاد محمدعلی ۱۰۰۷۰ ۳۲۴ بیماریهای داخلی مشهد
۳۳۰۶۶ اسدی علیرضا اسداله ۸۱۵ ۱۵۳ بیماری‏های کودکان مشهد
۲۸۴۹۴ اسدی خوانساری طاهره سادات سیدمحمد ۴۶۴۱ ۲۳۴ زنان و زایمان همدان
۳۲۸۵۰ اسدی زیدابادی مریم احمد ۷۲۵ ۱۷۷ زنان و زایمان اصفهان
۲۹۶۹۴ اسکندرزاده محمدامین علی محمد ۷۰۷ ۳۷۳ بیهوشی شیراز
۲۲۴۸۴ اسلامی عادل عسکرعلی ۴۶۲ ۳۵۵ پزشکی اجتماعی تهران
۲۰۴۵۳ اسلامی اصفهانی مهدی محمود ۴۸۷۳۲ ۵۳۴ روانپزشکی اصفهان
۲۵۸۹۹ اسماعیلی ارمیتا عباس ۱۶۱۹۴ ۱۷۲ آسیب شناسی کرمان
۲۷۳۹۳ اسماعیلی حسین علی رحمت الله ۱۷۴ ۴۶۶ چشم پزشکی اصفهان
۲۸۴۹۷ اسماعیلی نرگس اصغر ۲۴۸۶ ۵۶۱ گوش وحلق وبینی شیراز
۳۱۷۸۸ اسماعیلی سالومحله ابراهیم محمدحسن ۹۸۸۹ ۱۴۶ بیماری‏های کودکان کرمانشاه
۲۶۳۷۶ اشراقی یاشار محمد ۱۳۹۹ ۱۳۴ بیماری‏های کودکان تبریز
۲۰۴۶۹ اشراقی سامانی رضا بهمن ۱۳۴۷ ۴۳۳ جراحی عمومی اصفهان
۳۳۰۷۴ اصحاب یمین رضا حسن ۱۵ ۱۲۵ بیماری‏های کودکان ارومیه
۳۲۸۵۴ اصغری شیخی مریم محمد ۱۰ ۳۴۶ بیماریهای قلب و عروق تهران
۲۷۰۵۴ اصغری کلیبر ندا بهلول ۱۵۹۸ ۲۱۵ زنان و زایمان تبریز
۳۰۹۹۴ اصفهانی مهرنوش رجب ۵ ۲۳۱ زنان و زایمان قزوین
۲۲۴۹۵ اعتراف اسکوئی میرمحمدرضا سیدهاشم ۲ ۵۷۴ پزشکی فیزیکی و توانبخشی تبریز
۳۴۹۴۱ اعیان زهرا احمد ۶۰۵ ۱۶۶ آسیب شناسی تهران
۳۳۰۸۱ افتخاری حجت کمال ۴۳۴ ۴۲۶ بیماریهای پوست گیلان
۳۴۳۶۲ افتخاری اکبر محمدحسن ۵۴۹ ۶۱۱ طب اورژانس ایران
۳۳۰۸۲ افتخاری ترکم بور سعید محمدرضا ۱۳۱۲ ۵۷۲ طب کار تهران
۲۰۴۷۹ افتخاری قینانی سیدامین سیدحسن ۱۹۷ ۱۶۱ آسیب شناسی اصفهان
۲۶۳۹۰ افتخاری میلانی امیرعبداله ابوالفضل ۱۸۲۶ ۴۷۲ چشم پزشکی تبریز
۲۱۷۲۵ افراشته محمد رضا ۱۳۴۳۸ ۴۱۵ بیماریهای پوست اصفهان
۳۰۵۳۰ افسرده افسانه محمدکاظم ۱۶۷۵ ۲۶۲ بیماریهای اعصاب شیراز
۲۰۳۳۷ افسرقره باغ رقیه معصوم ۲۴۸ ۳۴۵ بیماریهای قلب و عروق تبریز
۲۸۵۰۶ افشارهزارخانی لیلا کرمعلی ۲۲۸ ۲۶۵ بیماریهای اعصاب مشهد
۳۴۳۶۴ افشاری مهرداد محمدخلیل ۵۸۷ ۲۶۳ بیماریهای اعصاب کرمان
۲۷۴۱۳ افضل زاده محسن محمدهادی ۲۷۰ ۵۳۶ روانپزشکی ایران
۳۴۶۸۶ افلاطونیان مجید محمدحسن ۱۱۳۸ ۱۳۱ بیماری‏های کودکان ایران
۲۷۴۱۵ افندی محمدعلی عبدالکریم ۸۳۴۷ ۱۶۶ آسیب شناسی تهران
۲۷۴۲۰ اقامحمدی رضا اسداله ۴۲۶۳ ۴۷۳ چشم پزشکی تهران
۲۸۵۱۰ اقایان شایان علی ۲۰۰ ۲۲۱ زنان و زایمان سمنان
۲۶۳۹۷ اقدام ضمیری رضا یحیا ۹۱۰ ۵۱۳ پرتو درمانی شهید بهشتی
۳۵۲۰۷ اقدسی حسین ولی ۸۷۸ ۵۲۷ رادیولوژی کرمان
۲۷۰۶۱ اقصایی فرد زیبا فیروز ۱۱ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۲۲۵۱۳ اکبرپور فرشاد علی ۸۹۷ ۵۵۱ روانپزشکی بهزیستی
۲۵۱۷۷ اکبری رضا عباسعلی ۱۶۹ ۲۶۱ بیماریهای اعصاب شهید بهشتی
۲۶۴۰۳ اکبری حقیقت سعید خسرو ۳۳۸ ۵۳۷ روانپزشکی تبریز
۲۵۹۱۰ اکبری سنه ازاده علیرضا ۹۳۳ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۹۷۱۸ اکرمی الیاس امان ۲۵۰۰۵۳۵۱۲۶ ۳۷۳ بیهوشی شیراز
۳۲۳۹۶ الت جعفربای میکائیل یارمحمد ۲۰۲۰۹۸۲۸۹۷ ۲۴۱ جراحی استخوان و مفاصل ایران
۲۸۵۱۳ الحسینی سلاله سیدمحمد ۶۳۸۴ ۴۴۲ جراحی عمومی شهید بهشتی
۲۶۴۰۷ الطافی لاطران داور علی ۱۲۵۷ ۲۵۶ بیماریهای اعصاب تبریز
۲۸۵۱۴ اللهیاری چرودی فخری یعقوب ۴۸۰ ۲۶۱ بیماریهای اعصاب شهید بهشتی
۲۸۵۱۶ الماسی نصرابادی مریم مرتضی ۱۰ ۲۲۶ زنان و زایمان کرمانشاه
۲۲۵۲۲ الهی فر امیر کاظم ۲۹۱۳ ۳۳۱ بیماریهای عفونی و گرمسیری اصفهان
۳۴۳۶۹ الوندفر دارا شیرمحمد ۵۲۰ ۴۳۷ جراحی عمومی تهران
۲۸۵۱۷ الیاسی گیتی عبداله ۱۳۲۴ ۲۱۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۸۵۱۹ امام جمعه الهام سیداحمد ۴۷۱۲ ۲۱۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۵۱۸۲ امامی بینش عزت اله ۳۷۰۹۴ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۳۵۲۱۴ امان الهی اسداله عزت اله ۴۲۹ ۵۷۶ پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز
۲۶۴۱۰ امدادی وحید ادریس ۱۶۲۱ ۵۴۳ روانپزشکی شیراز
۳۳۱۰۶ اموزشی احمد محمد ۱۰۳۹ ۴۵۳ جراحی عمومی مشهد
۲۷۰۶۸ امیدوارطهرانی زیبا احمد ۳۵۱ ۲۲۳ زنان و زایمان شیراز
۲۶۴۱۱ امیرجلالی کاظم حسن ۴۸۳ ۱۶۲ آسیب شناسی ایران
۲۸۵۲۵ امیرشقاقی افشان قربانعلی ۵۳۷۹ ۲۱۱ زنان و زایمان اهواز
۲۴۹۲۲ امیرمعینی مهرداد عبدالمجید ۱۴۱۴ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۲۰۵۰۷ امیری ده چشمه محمد علی اقا ۱۸۱۲ ۵۱۱ پرتو درمانی اصفهان
۲۴۷۹۴ امیری کندوله ماندانا جهانشاه ۱۳ ۵۵۶ گوش وحلق وبینی تهران
۲۶۴۱۵ امیری نیک پور محمدرضا جلیل ۶۴۴ ۲۵۴ بیماریهای اعصاب اهواز
۲۷۴۴۲ امین جواهری سیدعلیرضا سیدرسول ۵۸۳۳ ۲۴۳ جراحی استخوان و مفاصل تهران
۲۹۷۳۵ امین شریفی امیرحسین بهرام ۱۵۷۲ ۲۴۱ جراحی استخوان و مفاصل ایران
۲۵۱۹۳ امین کاظمی کسری بهمن ۱۸۴۱ ۴۶۲ جراحی مغز و اعصاب شهید بهشتی
۲۲۵۳۸ امینی وحید محمدعلی ۳۴۱۱ ۴۴۲ جراحی عمومی شهید بهشتی
۲۱۳۳۸ امینی تهرانی زهرا حسین ۴۶۲ ۵۳۴ روانپزشکی اصفهان
۳۱۶۳۳ امینی زاده بزنجانی ناهید جعفر ۲۱ ۳۱۶ بیماریهای داخلی کرمان
۲۸۵۳۱ اناری شراره علی اصغر ۲۶۷۰ ۱۳۵ بیماری‏های کودکان تهران
۳۳۹۸۶ انتشاری مقدم افسانه مقصود ۲۱۴ ۲۶۶ بیماریهای داخلی ارومیه
۲۸۵۳۴ انصاریان عاطفه حشمت الله ۳۷۴۰۹ ۳۴۷ بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
۲۵۱۹۸ انوری پور نوید سیدمحمدعلی ۳۸۴ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۲۷۴۵۳ اوجاقی ارباطان حمیدرضا محمدرضا ۱۳۸۸ ۴۲۱ بیماریهای پوست تبریز
۲۸۵۳۶ اوستا لیلی حسن ۱۶۱۸ ۳۴۲ بیماریهای قلب و عروق اصفهان
۲۷۴۵۸ ایت الهی فضل اله محمد ۴۱۷ ۲۷۱ بیماریهای داخلی اهواز
۲۱۳۴۳ ایتی سجزیی فرح ناز ایت اله ۵۱ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۲۷۴۵۹ ایرانشاهی مجید بهمن ۳۲۷۱ ۲۶۶ بیماریهای داخلی ارومیه
۲۸۵۳۸ ایرملو مینو لطف اله ۱۰۳۹۸ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۳۴۷۰۱ ایزدی فیروزابادی امیر سعید ۳۶۰۸ ۴۱۴ بیهوشی بقیه اله
۲۵۹۲۴ ایلخان سپیده سعدالله ۲۳۸ ۲۱۱ زنان و زایمان اهواز
۲۱۷۴۹ ایوبی سیدارش جمال الدین ۴۹۷ ۴۱۶ بیماریهای پوست اهواز
۳۴۹۴۴ ایوبی یزدی نیلوفر عبدالحسین ۶۸۰ ۵۲۵ رادیولوژی شهید بهشتی

ب ———————- تا —————————- ث

شماره کارت نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه کد رشته قبولی نام رشته دانشگاه
۲۵۲۰۵ بابائی مهدی قادر ۳۹۴۹ ۵۱۱ پرتو درمانی اصفهان
۳۴۵۹۶ بابائی لیلا براتعلی ۹۹۵۰ ۱۶۶ آسیب شناسی تهران
۲۸۵۴۰ باباخانی بینوارناظر شیرین علیرضا ۳۸۹ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۲۵۹۲۷ بابایی دل ارا جمشید ۲۲۳۲ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۲۱۳۴۸ بابک اناهیتا حسن ۲۵۰۹ ۳۵۳ پزشکی اجتماعی اصفهان
۳۳۱۱۸ بادصبا محمد حیدر ۴۵۲۰ ۱۲۴ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی مشهد
۲۱۷۵۲ بادفر غلامرضا سیف اله ۷۰۷ ۱۳۵ بیماری‏های کودکان تهران
۲۱۷۵۳ بادوله احمد مهدی ۳۰۸۶ ۱۶۶ آسیب شناسی تهران
۲۰۵۲۴ باستانی نژاد شاهین کرامت اله ۱۱۴ ۵۵۶ گوش وحلق وبینی تهران
۲۹۵۴۷ باقرپور قاسم مطلب ۱۸ ۴۳۵ جراحی عمومی ایران
۲۹۷۵۸ باقرپورجهرمی علی عبدالعظیم ۲۴۱۰ ۴۵۴ جراحی عمومی بقیه اله
۳۱۰۹۴ باقرزاده صبا غلامرضا حسین ۱۱۳۰۳ ۴۳۴ جراحی عمومی اهواز
۲۷۰۸۳ باقرنژاد رویا صمد ۵۱۸ ۳۴۵ بیماریهای قلب و عروق تبریز
۳۰۵۴۸ باقری ماندانا یونس ۱۷۴ ۱۷۱ آسیب شناسی شیراز
۳۳۹۹۶ باقری سپیده رجبعلی ۸۵ ۱۵۳ بیماری‏های کودکان مشهد
۲۷۴۷۷ باقری حریری شهرام یحیی ۱۸۶۰ ۶۱۳ طب اورژانس شهید بهشتی
۲۵۲۱۰ باقریه مهدی عبداله ۴۹۳۹ ۱۴۶ بیماری‏های کودکان کرمانشاه
۳۵۰۴۵ بانصیری محمد غلامرضا ۵۱۴ ۲۴۴ جراحی استخوان و مفاصل شهید بهشتی
۲۶۴۳۰ بایبوردی حسین حمداله ۵۱۸۴ ۱۶۵ آسیب شناسی تبریز
۲۰۵۳۱ بحرینی امین عباس ۳۸۱ ۴۳۴ جراحی عمومی اهواز
۲۱۷۶۳ بحرینی اصفهانی محمدرضا نعمت اله ۲۷۵۹ ۳۶۶ بیهوشی تبریز
۲۶۴۳۲ بخت شادی فرخ محمدعلی ۱۵۲ ۵۳۷ روانپزشکی تبریز
۲۷۴۷۹ بختی ارانی عباس حسین ۲۴۳۹ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۲۵۹۳۲ بختیاری قلعه فاطمه عباسعلی ۷۹۰ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۳۱۸۰۸ بخشایش اقبالی بابک علی ۴۳۶۳۱ ۲۶۴ بیماریهای اعصاب گیلان
۲۳۶۲۳ بدری شیده رشید ۳۳۵۷ ۱۲۷ بیماری‏های کودکان اهواز
۲۹۷۶۳ بدری طالب حسین ۴۹۴ ۵۴۵ روانپزشکی گیلان
۲۹۷۶۵ بذرافشان اصغر رسول ۱۰۰۴۵۷ ۱۴۳ بیماری‏های کودکان شیراز
۲۴۰۹۶ برادران عقیلی محمد محمدرضا ۱۱۳۹۸ ۴۴۱ جراحی عمومی زاهدان
۲۹۷۶۷ بردستانی غلامرضا حیدر ۱۳۷۶ ۲۷۷ بیماریهای داخلی زاهدان
۲۸۵۵۰ برزو لیلا حسن ۳۶۹ ۲۱۱ زنان و زایمان اهواز
۲۰۵۳۵ برکتین بهزاد مرتضی ۳۲۸۷ ۱۴۴ بیماری‏های کودکان کاشان
۲۲۲۸۲ برنا فریناز عبدالکریم ۸۵۷۹ ۴۶۷ چشم پزشکی اهواز
۲۵۲۱۸ بزاز اوید عباس ۶۵۳۰ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۲۴۱۰۰ بزرگی علیرضا موسی ۷۱۶ ۲۵۷ بیماریهای اعصاب تهران
۲۹۱۳۶ بستانی مرتضی علی اکبر ۶۶۰ ۵۶۷ پزشکی هسته ای تهران
۲۲۵۸۸ بصام علی محمد ۹۷۷ ۵۵۶ گوش وحلق وبینی تهران
۲۲۵۹۰ بلوردی احسان خسرو ۷۷ ۶۱۱ طب اورژانس ایران
۳۰۸۶۳ بلوری جیرنده حسین چراغ علی ۳۰۱۵ ۱۵۱ بیماری‏های کودکان قزوین
۳۴۰۰۳ بنکدار فرناز وهاب ۷۴۰۷ ۲۳۲ زنان و زایمان مازندران
۳۴۹۴۷ بهادرزاده لیلا ابوالقاسم ۶۰۲۴۴ ۴۵۳ جراحی عمومی مشهد
۲۸۵۵۹ بهاروند پرستو محمدصادق ۱۷۱۲ ۳۵۴ پزشکی اجتماعی ایران
۲۴۴۶۸ بهاروندایرانی یحیی پاپی ۲۰۰ ۲۷۱ بیماریهای داخلی اهواز
۲۷۵۰۱ بهپو ارش نورالدین ۵۶۴۳ ۱۳۴ بیماری‏های کودکان تبریز
۳۳۱۴۱ بهدانی مسعودرضا غلامرضا ۱۲۲ ۳۵۷ پزشکی اجتماعی شیراز
۲۲۶۰۲ بهرام ابادی حجت دوست علی ۲۷۵ ۴۴۲ جراحی عمومی شهید بهشتی
۲۵۲۳۱ بهرام پور مجید عباس ۱۵۸ ۱۳۱ بیماری‏های کودکان ایران
۲۷۵۰۲ بهرامی احمد حسن ۶۲۶ ۱۳۵ بیماری‏های کودکان تهران
۲۷۵۰۳ بهرامی محمدعلی قدیر ۱۲۸۲ ۲۵۴ بیماریهای اعصاب اهواز
۳۰۵۵۵ بهرامی نسرین عبدالرضا ۶ ۵۳۵ روانپزشکی اهواز
۳۴۰۰۵ بهرنگی الهام علی ۱۹۱۹ ۴۱۷ بیماریهای پوست ایران
۳۲۴۳۰ بهزاد حمیدرضا محمدهادی ۹۹۵۴ ۳۳۶ بیماریهای عفونی و گرمسیری شهید بهشتی
۳۳۱۴۷ بهشتیان علی محمدجعفر ۲۳۹ ۶۱۵ پزشکی ورزشی تهران
۲۹۷۸۴ بهمئی نژاد روح اله مختار ۱۶۲ ۳۷۲ بیهوشی شهید بهشتی
۲۹۷۸۵ بهمنی محمد احمد ۶ ۴۲۴ بیماریهای پوست شیراز
۲۹۷۸۶ بهمنیار محمد خدایار ۹۴۱ ۱۷۲ آسیب شناسی کرمان
۲۳۶۳۶ بهنام سیده فریبا سیداحمد ۲۶۷۰۳۷۴۲۸۱ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۲۰۵۴۳ بویری کامران یدالله ۹۰۸ ۴۴۳ جراحی عمومی شیراز
۲۰۵۵۴ بی ریا سینا محمود ۳۰۰ ۳۳۱ بیماریهای عفونی و گرمسیری اصفهان
۲۷۵۰۸ بیات اکبر غلامعباس ۵۴۲۵۷ ۵۶۱ گوش وحلق وبینی شیراز
۲۵۹۴۸ بیات سرمدی هایده رستمعلی ۶۹۵ ۱۷۷ زنان و زایمان اصفهان
۲۷۵۰۹ بیاتیان ایت اله عزت اله ۴۴۲ ۳۲۶ بیماریهای داخلی یزد
۳۱۶۴۱ بیدکی لیلا ابراهیم ۱۵۰۸ ۵۷۶ پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز
۲۴۴۷۱ بیرانوند سیاوش حسن ۱۰۳۸ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۳۴۳۹۱ بیرانوند غلامرضا محمد ۸۱۱ ۳۴۲ بیماریهای قلب و عروق اصفهان
۲۵۲۳۷ بیرجندی مجیب محمدحسین ۹۲۴۱ ۵۷۵ پزشکی فیزیکی و توانبخشی شهید بهشتی
۲۷۵۱۵ بیک محمدلو حسین حسن ۹۹۵ ۱۲۱ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شیراز
۳۴۰۰۷ بیک یزدی اکرم محمدجواد ۱۲۹۲ ۳۲۴ بیماریهای داخلی مشهد
۳۴۰۰۸ بیگدلو لیلا غلامحسین ۴۶۷۷ ۳۵۲ بیماریهای قلب و عروق مشهد
۲۲۶۱۷ بیهقی ابوالفضل علی ۱۱۱ ۵۱۶ رادیولوژی اصفهان
۲۵۹۵۲ پاپن ماهک باقر ۲۵۱ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۲۸۵۷۱ پارسافر هیوا همایون ۸۱۱ ۴۷۵ چشم پزشکی شهید بهشتی
۲۲۶۲۱ پارسامنش محمد محمدحسین ۱۰۷۰۵۸ ۴۷۱ چشم پزشکی ایران
۳۵۲۲۴ پارسایی صدر علیرضا حسن ۴۸۲۱ ۲۴۱ جراحی استخوان و مفاصل ایران
۲۷۵۲۲ پاشائی افشین کمال ۶۴۲ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۳۱۳۷۳ پاک منش حمید رسول ۲۴۴ ۱۱۷ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شهید بهشتی
۲۹۷۹۳ پاکدامن عبدالعلی محمداسماعیل ۱۱۶۸۱ ۳۷۳ بیهوشی شیراز
۲۸۵۷۶ پاکدل پریسا باقر ۱۴۶۰ ۵۵۱ روانپزشکی بهزیستی
۲۸۵۷۷ پاکی شهره محمدمهدی ۱۱۱ ۳۴۶ بیماریهای قلب و عروق تهران
۲۷۵۲۷ پذیرا رضا منصور ۲۸۸ ۱۶۶ آسیب شناسی تهران
۲۵۹۵۷ پرستنده چهر گیلدا علی ۳۰۸۶ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۲۵۲۴۸ پرند علی عباس ۱۲۶۰ ۴۴۳ جراحی عمومی شیراز
۳۵۱۶۰ پرهیزکار باران حشمت اله ۱۰۴۲ ۲۷۲ بیماریهای داخلی ایران
۲۰۵۶۳ پرویزیان فرزاد فتح اله ۲۶۲۳ ۴۳۳ جراحی عمومی اصفهان
۲۷۰۹۵ پزشکی رقیه حمید ۵۹۸ ۴۷۴ چشم پزشکی زاهدان
۲۷۵۲۹ پزشگی مدرس مهدی حسین ۲۱۴۴۳ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۳۲۴۴۱ پژمان بشیرمحمد ارازمحمد ۷۸۶ ۳۳۵ بیماریهای عفونی و گرمسیری زاهدان
۲۳۶۴۵ پژهان شروین علی ۲۹ ۱۶۱ آسیب شناسی اصفهان
۲۵۲۵۱ پشم فروش رادنوش محمدباقر ۲۰۹ ۲۶۱ بیماریهای اعصاب شهید بهشتی
۲۷۵۳۰ پشنگ پور محمد مرادعلی ۱۲۴۸ ۴۵۱ جراحی عمومی قزوین
۲۴۱۰۵ پوراصغرعربی مهدی حب اله ۱۳۸ ۵۴۶ روانپزشکی مازندران
۲۱۳۶۲ پوربافرانی مریم مسلم ۱۶۵۱ ۱۲۶ بیماری‏های کودکان اصفهان
۳۱۶۴۴ پورحمزه مژگان محمدرضا ۱۰۴۴ ۵۶۴ گوش وحلق وبینی مشهد
۳۵۰۵۲ پوررشیدی رضا حسین ۵۸۶۵ ۶۱۲ طب اورژانس تهران
۲۸۵۸۰ پورزاهدگیلانی مهرک محمدرضا ۱۱۴۴ ۳۴۶ بیماریهای قلب و عروق تهران
۲۲۶۳۱ پورزاهدی فرشید غلامرضا ۱۵۰ ۳۶۳ بیهوشی اهواز
۲۴۴۷۹ پورشنبه هادی صادق ۳۲۴۲۹۶۰۹۴۷ ۶۱۳ طب اورژانس شهید بهشتی
۲۴۴۸۰ پورشهریاری لنگرودی سهیل علی اصغر ۱۳۴۹ ۴۴۶ جراحی عمومی کرمانشاه
۳۰۵۶۷ پورصادق فرد مریم محمدصادق ۳۴۳۲ ۲۶۲ بیماریهای اعصاب شیراز
۳۴۷۰۸ پورعباس کاظم علی اکبر ۴۲۷ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۳۴۰۱۵ پورعلی لیلا علی اکبر ۴۸۹ ۲۱۷ زنان و زایمان زاهدان
۲۷۵۳۶ پورفخر پژمان رحمت اله ۴۵۱۲ ۴۱۲ بیهوشی همدان
۲۱۸۰۰ پورمهدی محمدصادق محمود ۱۱ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۳۱۸۳۴ پورهوشیار رضا محمدی ۱۳۷ ۴۳۷ جراحی عمومی تهران
۲۳۶۴۸ پویافرد فرزانه محمدرضا ۶۷۶ ۵۴۱ روانپزشکی تهران
۲۹۳۱۴ پویامقدم شهلا حسین ۳۶۱۱۷۷۵۷۴۶ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۱۸۰۱ پیامی بهبهانی شهرام محمدحسن ۷۴۵ ۲۶۷ بیماریهای داخلی اصفهان
۳۴۰۱۶ پیش بین الهام سیدغلامرضا ۱۳۳۷ ۶۱۱ طب اورژانس ایران
۲۷۱۰۵ پیشاهنگ بناب پری ناز پرویز ۳۱۳ ۲۷۵ بیماریهای داخلی تبریز
۲۸۵۸۸ پیشوا ایدا سیدمحمدحسین ۴۷۹۸ ۵۳۳ رادیولوژی مشهد
۲۸۵۸۹ پیشوا یلدا سیدمحمدحسین ۴۸۰۰ ۵۲۲ رادیولوژی تبریز
۲۴۳۳۴ پیکان حیرتی معصومه اسلام ۲۷ ۱۶۶ آسیب شناسی تهران
۲۶۴۷۵ تابان صادقی عبدالرضا بهزاد ۲۰۶۴ ۱۶۵ آسیب شناسی تبریز
۲۹۸۱۲ تابعی سیدحسام الدین سیدعلیرضا ۱ ۳۷۳ بیهوشی شیراز
۲۸۵۹۱ تاجبخش بنفشه رجب ۴۷۰ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۳۳۱۸۴ تراب زاده خراسانی شهرام محمود ۲۶۱ ۲۶۵ بیماریهای اعصاب مشهد
۲۷۵۶۲ تقوی روح اله عباس ۱۲۴ ۴۳۵ جراحی عمومی ایران
۲۷۵۶۳ تقی پوربازرگانی سروش تقی ۱۵۸۴ ۱۱۱ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی ارومیه
۲۱۳۶۷ تقی پوردهکردی محبوبه اقایار ۷۰۸ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۱۳۶۸ تقی زاده فایقه محمدحسن ۴۸۵۱۲ ۱۶۱ آسیب شناسی اصفهان
۲۴۱۱۳ تقی زاده حسن قنبر ۲۱ ۳۷۲ بیهوشی شهید بهشتی
۳۱۳۸۹ تهامی نیا سیدمصطفی سیدهادی ۱۱۰۹ ۳۳۶ بیماریهای عفونی و گرمسیری شهید بهشتی
۲۱۳۷۱ توانگرراد فریبا محمدحسن ۵۸۹ ۳۷۴ بیهوشی کرمان
۲۸۶۰۰ توحیدی پری ناز ناصر ۴۶۸۹ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۳۳۱۹۴ توحیدی محمد مهدی ۳ ۴۲۷ بیماریهای پوست مشهد
۲۸۶۰۱ توسلی سمانه عزت اله ۸۷ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۲۰۵۹۴ توکلی بابک قاسم ۱۰ ۵۱۶ رادیولوژی اصفهان
۲۷۵۷۰ توکلی حمیدرضا رحمت اله ۷۰۵ ۱۳۵ بیماری‏های کودکان تهران
۲۹۳۱۶ توکلی تهمینه احمد ۵۳۵ ۳۲۴ بیماریهای داخلی مشهد
۲۰۵۹۶ توکلی دستجردی مهدی اکبر ۳۴۳ ۴۶۶ چشم پزشکی اصفهان
۳۲۲۰۴ تیره دست فائقه داود ۲۰۴ ۲۱۳ زنان و زایمان بابل
۳۴۰۲۷ تیموری سنگانی مریم غلامحسین ۵۹ ۲۳۳ زنان و زایمان مشهد
۳۰۵۷۵ ثابت عهدجهرمی سیما فرج اله ۱۹۸ ۲۶۷ بیماریهای داخلی اصفهان
۲۸۶۰۸ ثابتی شکوفه محمد ۱۶ ۵۴۲ روانپزشکی شهید بهشتی
۳۵۰۵۶ ثابتی مسعود علی ۱۸۴۰ ۲۵۷ بیماریهای اعصاب تهران
۲۸۶۰۹ ثاقب سوده محمدعلی ۴۱۹۵ ۵۲۲ رادیولوژی تبریز
۳۲۴۶۲ ثمربخش علی مهدی ۶۰ ۵۷۴ پزشکی فیزیکی و توانبخشی تبریز

ج ———————— تا —————— خ

شماره کارت نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه کد رشته قبولی نام رشته دانشگاه
۲۷۵۷۶ جابری کامران فضل الله ۸۳۸۹ ۵۲۳ رادیولوژی تهران
۲۰۶۰۳ جاری نجف ابادی محسن محمدعلی ۷۵ ۱۵۴ بیماری‏های کودکان همدان
۲۴۴۹۱ جاسمی بهزاد اسمعیل ۱۹۸۵۸ ۲۶۳ بیماریهای اعصاب کرمان
۲۴۴۹۲ جاسمی سیدوحید سیدمصطفا ۳۴۵۴۰ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۳۰۵۷۶ جاودانی مریم رحمت اله ۷۷۲ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۲۴۹۴۰ جباری عبدالحمید عبدالله ۳ ۱۴۳ بیماری‏های کودکان شیراز
۲۲۶۶۹ جداری عطاری سعید حبیب ۱۱۵ ۱۳۵ بیماری‏های کودکان تهران
۲۸۶۱۳ جدید لیلا رضا ۸۲۴۸ ۲۲۳ زنان و زایمان شیراز
۳۵۵۵۱ جدیدفرد ریحانه حسن ۱۳۶ ۱۶۲ آسیب شناسی ایران
۳۱۶۴۹ جدیدی فاطمه حسین ۱۱۷ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۲۷۵۸۰ جدیری حسین زاده نادر عزیز ۲۱۹۷ ۳۴۶ بیماریهای قلب و عروق تهران
۲۴۱۱۹ جرجانی داز رحیم طواق محمد ۶۶۰۷ ۱۱۲ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی اصفهان
۲۵۲۸۳ جعفرپوریانی مهران حسین ۵۲۴ ۱۱۶ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی تهران
۳۴۰۳۰ جعفرزاده فاریا ابوالقاسم ۲۳۰۱۱ ۳۱۲ بیماریهای داخلی سمنان
۲۲۶۷۳ جعفرنژاد بابک بیژن ۹۲۹ ۴۳۵ جراحی عمومی ایران
۲۹۴۲۰ جعفری مجید حیدر ۲۳ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۳۱۲۶۳ جعفری رزیتا علی قلی ۶۰۰۳ ۵۶۵ گوش وحلق وبینی یزد
۲۴۱۲۰ جعفری پور ایرج حسن ۵۹۵ ۳۴۲ بیماریهای قلب و عروق اصفهان
۲۶۵۰۸ جعفری سوها فضل اله شفیع ۱۷۸۴ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۲۰۳۵۲ جعفری قرابقلو لاله محمد ۱۳۳۰ ۲۶۶ بیماریهای داخلی ارومیه
۳۱۸۵۲ جعفری نژاد علیرضا محمدرضا ۴۴۵ ۳۲۱ بیماریهای داخلی گیلان
۳۰۵۷۸ جغتایی پگاه حمیدرضا ۳۴۹ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۳۳۲۲۰ جلال یزدی مجید غلامحسین ۱۷۶۷ ۳۵۲ بیماریهای قلب و عروق مشهد
۲۹۵۵۱ جلالی امیرحسین احمد ۱۰۰۰ ۴۴۲ جراحی عمومی شهید بهشتی
۲۰۳۵۴ جلیلی رقیه عباس ۱۷۶۶ ۴۳۵ جراحی عمومی ایران
۲۹۴۲۲ جلیلی سعید علی ۴۳۶ ۳۷۷ بیهوشی قزوین
۲۷۵۹۵ جلیلی شاهاندشتی فرشاد علی اصغر ۱۶۷ ۴۳۷ جراحی عمومی تهران
۲۱۸۲۴ جمشیدی لطفعلی فتح اله ۲ ۳۱۲ بیماریهای داخلی سمنان
۲۹۵۰۹ جناب مژگان هادی ۴۱۵ ۲۷۲ بیماریهای داخلی ایران
۳۴۷۲۲ جناب زاده علیرضا احمد ۲۷۵۳ ۱۵۵ بیماری‏های کودکان یزد
۲۸۶۲۵ جنتی پریسا اصغر ۲۳۰ ۴۵۱ جراحی عمومی قزوین
۲۹۸۵۱ جنگ جو امید اسماعیل ۴ ۲۳۷ جراحی استخوان و مفاصل اهواز
۲۷۶۰۳ جهان بینی شاهرخ حسین ۳۰۷۱ ۱۲۱ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شیراز
۳۲۲۰۸ جهانبخش جمیله محمد ۱۵۰۷ ۲۲۳ زنان و زایمان شیراز
۲۷۶۰۷ جهانسوز علی جهانبخش ۵۲۲ ۲۴۱ جراحی استخوان و مفاصل ایران
۲۱۳۸۴ جهانشاهی فر لاله محمد ۱۲۳۸ ۲۷۱ بیماریهای داخلی اهواز
۲۱۳۸۵ جهانگرد لیلا اصغر ۱۰۱۶۶ ۵۳۴ روانپزشکی اصفهان
۳۰۸۷۵ جهانگیری فرد علیرضا غلامرضا ۳۶۳ ۳۷۷ بیهوشی قزوین
۳۱۱۱۳ جهانگیری فرد بابک احمد ۱۲۲ ۳۶۱ بیهوشی ارومیه
۳۱۸۵۷ جوادزاده حمیدرضا جواد ۱۳۴ ۶۱۳ طب اورژانس شهید بهشتی
۲۵۲۹۵ جوادی سیدامیرحسین سیدحمید ۲۳۹۹ ۴۶۱ جراحی مغز و اعصاب تهران
۲۴۸۱۴ جوادی راد عترت حمزه ۵۳۳ ۱۷۳ آسیب شناسی کرمانشاه
۲۸۶۲۶ جوانبخت زهرا مرتضی ۹۰۵۴ ۲۱۷ زنان و زایمان زاهدان
۲۷۵۹۹ جوانشیری علی منوچهر ۴۸۰۶ ۱۱۶ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی تهران
۲۵۹۹۰ جوانگروه شیرین علی ۱۱۵۹۸ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۲۲۶۹۶ جواهری جواد محمد ۱۱۵ ۳۵۳ پزشکی اجتماعی اصفهان
۳۳۲۲۶ جواهری علی احمد ۲۵۴ ۵۴۱ روانپزشکی تهران
۳۵۰۵۹ جواهری امیر محمدعلی ۳۰۱ ۳۲۵ بیماریهای داخلی همدان
۲۱۸۲۷ جواهری زاده هژیر مجید ۸۱۴ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۳۲۴۷۴ چراغمکانی حامد غلامرضا ۸۸۱ ۲۵۷ بیماریهای اعصاب تهران
۳۳۲۳۲ چکنی فرید مجید ۲۷۶ ۲۶۵ بیماریهای اعصاب مشهد
۲۴۸۱۷ چگنی شیوا قاسم ۱۷۹۹ ۲۱۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۳۱۸۶۶ چگینی حسین عزیزمراد ۲۷ ۵۲۳ رادیولوژی تهران
۲۲۷۰۸ چناری محرم اکبر ۳۸۵۸ ۴۶۷ چشم پزشکی اهواز
۲۲۷۱۱ چهرئی علی مرتضی ۱۵۰ ۱۶۱ آسیب شناسی اصفهان
۳۵۱۶۴ چوبتاشانی سحر شاه مراد ۲۹۴۰۸ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۳۱۲۶۸ حاتمی لیلا حسین ۳۵۹ ۲۲۴ زنان و زایمان کاشان
۲۶۵۲۳ حاتمی شندی ابوالفضل مختار ۴۷۹۶ ۲۵۶ بیماریهای اعصاب تبریز
۲۷۶۱۴ حاج زرگرباشی سیدرامین سیدهاشم ۱۷۴۳ ۲۴۳ جراحی استخوان و مفاصل تهران
۲۷۶۱۵ حاجتی غلامرضا عباس ۲۵ ۵۴۶ روانپزشکی مازندران
۲۶۵۲۴ حاجوی ناصر حسن ۷۶۳ ۲۷۵ بیماریهای داخلی تبریز
۲۴۵۱۵ حاجی ابادی علیرضا علی ۲ ۳۱۷ بیماریهای داخلی کرمانشاه
۲۱۳۹۱ حاجی احمدی سمیه کاوس ۷۷۹ ۵۱۶ رادیولوژی اصفهان
۲۷۶۱۷ حاجی اقابزرگی علی محمد ۱۰۲۶۴ ۳۴۶ بیماریهای قلب و عروق تهران
۲۲۷۱۸ حاجی براتی بابک ابوالفضل ۷۲۴ ۴۳۳ جراحی عمومی اصفهان
۳۴۰۳۸ حاجی پور معصومه نوراله ۵۴ ۵۲۵ رادیولوژی شهید بهشتی
۲۴۳۴۱ حاجی پورخراسانی مریم رمضان ۱۵۴۴ ۴۷۷ چشم پزشکی مشهد
۲۹۵۱۲ حاجی سلیمی بهاره عبدالاحد ۱۸۶۹ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۳۰۸۸۱ حاجی کریمی مجید ابوالفضل ۱۲۲۵ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۲۶۵۲۷ حافظی فر بهرام مصیب ۴۹ ۴۲۱ بیماریهای پوست تبریز
۲۲۷۲۴ حافظی مقدم پیمان علی ۲۱۵ ۶۱۱ طب اورژانس ایران
۲۷۶۲۳ حایری احسان محمدصالح ۳۷۱۷۱۵۲۱۰ ۲۵۳ بیماریهای اعصاب اصفهان
۲۶۰۰۳ حایری زاده بی بی مریم سیدمحمد ۶۰۱۶ ۵۲۵ رادیولوژی شهید بهشتی
۲۰۶۳۸ حبیب زاده سیاه رودکلائ محمدرضا اسمعیل ۲۶۵ ۳۶۲ بیهوشی اصفهان
۲۴۱۳۶ حبیبی علی اکبر حبیب الله ۱۴۳۳ ۱۱۳ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی اهواز
۳۰۵۹۶ حبیبی مریم عباسعلی ۴۱۲ ۲۲۳ زنان و زایمان شیراز
۲۵۳۱۱ حبیبیان نائینی محسن محمدرضا ۷۶ ۴۳۴ جراحی عمومی اهواز
۲۴۱۳۷ حجازیان سیدابراهیم سیدجواد ۷۹۷ ۴۵۶ جراحی مغز و اعصاب ایران
۳۴۷۲۷ حداد حمیدرضا محمدعلی ۳۱۵ ۳۲۶ بیماریهای داخلی یزد
۳۱۸۷۱ حدادی کاوه محمد ۱۹۲۶۶ ۴۵۷ جراحی مغز و اعصاب تبریز
۲۱۸۳۶ حردانی امیرکمال عبدالامیر ۸۷۸ ۱۲۷ بیماری‏های کودکان اهواز
۲۴۹۴۴ حسابی امیر محمدمهدی ۶۹۵ ۱۳۳ بیماری‏های کودکان بندر عباس
۲۲۷۳۹ حسامی امید علی اصغر ۱۲۶۰۳ ۲۶۱ بیماریهای اعصاب شهید بهشتی
۲۴۵۱۸ حسن زاده سبحان ناجی ۱۵۹۷ ۵۳۵ روانپزشکی اهواز
۳۱۸۷۶ حسن زاده مقدم حامد احمد ۳۲۴ ۳۷۶ بیهوشی گیلان
۳۴۰۴۳ حسن علیزاده حقیقی شادی جواد ۷۷ ۲۳۳ زنان و زایمان مشهد
۳۳۲۴۰ حسن نژادشاندیز رضا احمد ۳۴۱۳ ۳۴۱ بیماریهای عفونی و گرمسیری مشهد
۲۸۶۴۸ حسن نیا فاطمه محمدرضا ۶۵۶ ۵۵۴ گوش وحلق وبینی ایران
۳۲۲۱۴ حسنی اردومحله لیلا حسین علی ۱۷۹۸ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۴۹۴۶ حسنی ازاد مهدی علی اکبر ۱۰۶ ۳۶۴ بیهوشی ایران
۲۷۶۳۵ حسنی برزی سیدمجید اقامیرزا ۴۱۴۸ ۳۷۲ بیهوشی شهید بهشتی
۲۲۷۴۷ حسنی مهربان نوید عبدالحسین ۷۴ ۱۳۷ بیماری‏های کودکان زنجان
۲۱۸۳۹ حسنیان سیدعلی محمدتقی ۸۲۲ ۵۲۲ رادیولوژی تبریز
۲۱۳۹۸ حسین پور فرزانه جهانگیر ۸۰ ۳۳۷ بیماریهای عفونی و گرمسیری کرمانشاه
۳۰۵۹۹ حسین پور خدیجه حشمت اله ۹۱۷۹ ۱۴۱ بیماری‏های کودکان سمنان
۲۹۸۷۴ حسین زاده خلف ابا حمیدرضا جهرم ۹۹ ۱۴۳ بیماری‏های کودکان شیراز
۲۴۳۴۶ حسین زاده مری اعظم علیرضا ۱۹۳ ۳۴۳ بیماریهای قلب و عروق اهواز
۳۲۴۸۷ حسین نژادفوجردی حیدر امیر ۴۲۷ ۳۷۴ بیهوشی کرمان
۲۹۸۷۵ حسین نژادندائی هومان هوشنگ ۸۰ ۶۱۱ طب اورژانس ایران
۲۰۳۵۹ حسینی افسون جهانگیر ۲۵۶ ۱۷۶ زنان و زایمان ارومیه
۲۱۸۴۳ حسینی سیدعطاالله سیدمصطفی ۴۹۸ ۳۳۲ بیماریهای عفونی و گرمسیری اهواز
۲۳۷۰۰ حسینی سیده فاطمه سیدعلی اشرف ۲۷۳۱۸ ۴۶۶ چشم پزشکی اصفهان
۲۴۹۴۹ حسینی سیدمحمدجعفر سیدمحمود ۱۶۱ ۵۷۴ پزشکی فیزیکی و توانبخشی تبریز
۲۷۶۴۱ حسینی سیدرضا سیدمهدی ۸ ۵۴۲ روانپزشکی شهید بهشتی
۲۷۶۴۴ حسینی سیدمحسن ضیاءالدین ۳ ۵۱۶ رادیولوژی اصفهان
۲۷۶۴۵ حسینی سیدنصراله سیدکاظم ۲۵۳۲۰۰۶۸ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۳۴۰۴۶ حسینی پور فاطمه سیدصادق ۳۰۵۵ ۴۲۷ بیماریهای پوست مشهد
۳۱۶۶۰ حسینی سادات ربابه سیدعباس ۱۳۲۵ ۲۲۵ زنان و زایمان کرمان
۲۸۶۵۷ حسینی طباطبائی نرگس سیدحسن ۲۹۹۷ ۲۵۷ بیماریهای اعصاب تهران
۲۴۱۴۵ حسینی نژاد سیدمحمد میراسداله ۱۰ ۶۱۲ طب اورژانس تهران
۲۶۵۳۷ حسینی نیا سعید عباس ۱۶۵۷۹ ۲۷۲ بیماریهای داخلی ایران
۳۴۰۴۹ حسینیان الهه علی اصغر ۱۷۱۴۸ ۴۱۱ بیهوشی مشهد
۳۰۶۰۵ حشمتی زهرا ناصر ۱۰۲۶ ۲۷۱ بیماریهای داخلی اهواز
۲۲۷۵۹ حصاری فرد ناصر صادق ۷۵۳ ۴۵۱ جراحی عمومی قزوین
۳۴۷۳۳ حقانی نژاد حسن محمدعلی ۴۶ ۳۴۷ بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
۲۴۱۴۶ حقانی نسیمی رضا علی اصغر ۱۲۳ ۱۵۶ بیماری‏های کودکان کردستان
۲۸۶۶۰ حقدارساحلی مریم قربانعلی ۷۸۱ ۵۴۲ روانپزشکی شهید بهشتی
۳۲۲۱۶ حقدارساحلی یلدا محمد ۸۵۲ ۳۱۱ بیماریهای داخلی زنجان
۲۵۳۳۲ حقی اشتیانی بهرام مصطفی ۵۳۹۵ ۲۵۵ بیماریهای اعصاب ایران
۲۹۸۸۶ حقیقت علی مسعود ۶۵۱ ۲۴۵ جراحی استخوان و مفاصل شیراز
۲۰۶۶۱ حقیقی محمد غلام حسن ۱۳۳۵ ۵۳۴ روانپزشکی اصفهان
۲۶۵۴۰ حکاکی فرد محمد مجید ۱۸۲۱ ۳۳۳ بیماریهای عفونی و گرمسیری تبریز
۲۶۰۱۱ حکیمیان هدا عباس ۱۳۹۳۸ ۳۴۷ بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
۲۹۱۵۸ حنفی بجد حمید محمداسماعیل ۱۵۶۳۱ ۲۷۲ بیماریهای داخلی ایران
۲۱۸۵۸ حیبر حبیب جعفر ۱۱۱۴ ۳۴۳ بیماریهای قلب و عروق اهواز
۲۷۶۶۶ حیدری کامران غلامرضا ۲۷۳۲ ۶۱۳ طب اورژانس شهید بهشتی
۳۴۶۱۶ حیدری اعظم جعفر ۳۱۸۴ ۱۵۵ بیماری‏های کودکان یزد
۳۰۶۱۵ حیدری نژاد زهرا حسین ۱۳۸۰ ۵۲۷ رادیولوژی کرمان
۳۴۶۱۸ خادم الرضا نوشین امین اله ۵۴۷۰ ۵۳۶ روانپزشکی ایران
۳۲۸۹۴ خادمی فروغ محمداسماعیل ۳۳۳ ۳۴۲ بیماریهای قلب و عروق اصفهان
۲۴۹۵۲ خادمی بفرویی مجتبی رضا ۲۳۸۹ ۲۷۴ بیماریهای داخلی بندر عباس
۲۴۳۴۸ خاکبازبابلی مهسا محمدتقی ۱۴۵۳ ۴۷۳ چشم پزشکی تهران
۲۰۶۷۷ خاکساربلداجی کریم زیادخان ۴۹۵۱ ۵۱۶ رادیولوژی اصفهان
۲۷۶۷۲ خالقی بارچی جواد محمدعلی ۳۹۳۳ ۵۵۷ گوش وحلق وبینی شهید بهشتی
۳۱۴۱۸ خالقی نیا مهدی روح اله ۷۰۸ ۳۴۱ بیماریهای عفونی و گرمسیری مشهد
۳۲۵۰۳ خاندوزی سیدرضا سیدجلال ۴۷۵ ۵۱۳ پرتو درمانی شهید بهشتی
۲۸۶۶۶ خانعلی فاطمه خداداد ۳۸۳۲ ۵۲۳ رادیولوژی تهران
۲۷۶۷۵ خانه دان بهرام عبدالله ۱۱۸۸ ۱۱۴ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی ایران
۳۴۰۵۶ خانی زهرا رمضانعلی ۸۲ ۴۲۷ بیماریهای پوست مشهد
۲۴۸۲۵ خاوران پریسا سیف اله ۵۶۷ ۲۲۶ زنان و زایمان کرمانشاه
۳۱۶۶۴ خباززاده زهرا ناصر ۵۶۵۸ ۲۲۵ زنان و زایمان کرمان
۲۵۳۴۸ ختمی حسین احمد ۱۶۶۷ ۵۶۲ گوش وحلق وبینی کرمان
۲۸۶۶۹ خدابنده لو لیلا ایوب ۲۶۱ ۳۷۲ بیهوشی شهید بهشتی
۳۴۷۳۸ خدارحمی شهربابک علی عیسی ۷۹ ۴۳۴ جراحی عمومی اهواز
۳۴۰۵۹ خداشاهی ماندانا غلامرضا ۸۲۸ ۳۱۶ بیماریهای داخلی کرمان
۲۱۴۰۸ خدایی الهه سادات منصور ۱۸۳۰ ۵۴۵ روانپزشکی گیلان
۳۰۶۲۱ خدری معصومه حمداله ۱۶۱۶ ۳۱۴ بیماریهای داخلی شیراز
۳۳۲۸۳ خراسانچی امیررضا حسین ۹۹۸۳ ۵۷۱ پزشکی هسته ای شهید بهشتی
۳۱۸۹۳ خرم نیا سعید عطااله ۴۹ ۳۷۶ بیهوشی گیلان
۲۴۵۴۱ خزاعی مهدی ماشاالله ۱۴۶۲ ۲۴۱ جراحی استخوان و مفاصل ایران
۲۸۶۷۸ خزاعی پور زهرا علی محمد ۹۱ ۳۵۷ پزشکی اجتماعی شیراز
۲۷۶۸۷ خسروی سعید مجتبی ۸۵۹ ۵۲۳ رادیولوژی تهران
۲۷۶۹۰ خسروی فرد کیوان شکراله ۹۲۷۷ ۴۷۳ چشم پزشکی تهران
۲۸۶۸۲ خصالی حمیده غلام حسن ۵۸۷۷ ۳۴۷ بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
۲۲۳۱۷ خطیر شیوا عبدالرحمان ۸۲۵ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۲۸۰۸ خلج محمد بهروز ۶۲۹۸ ۵۳۶ روانپزشکی ایران
۲۷۶۹۳ خلیفه زاده کلیبر سیدبابک میرحسن ۵۸۰ ۱۵۷ آسیب شناسی ارومیه
۲۳۷۲۷ خلیلی شکوفه محمدهادی ۴۶ ۲۱۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۳۷۲۸ خلیلی معصومه نبی ۹۱۵۸ ۲۳۴ زنان و زایمان همدان
۲۸۶۸۴ خلیلی یاسمن عبدالمحمد ۳۸۰۶ ۲۲۷ زنان و زایمان گیلان
۳۲۵۱۲ خلیلی مهدی علی ۲۷۷ ۴۴۲ جراحی عمومی شهید بهشتی
۳۵۰۶۸ خلیلی محسن محمدسعید ۱۶۶۰ ۳۱۷ بیماریهای داخلی کرمانشاه
۲۱۸۷۲ خواجه پور حجت اله علی ۳۹۲ ۵۲۱ رادیولوژی ایران
۲۶۰۲۲ خواجه حسینی زهرا اسمعیل ۶۱۸۱ ۲۲۶ زنان و زایمان کرمانشاه
۳۰۶۲۸ خواجه دهی انوشه پرویز ۴۶۳ ۲۲۳ زنان و زایمان شیراز
۲۷۶۹۹ خوب سعید جلیل ۴۴۳۳۷ ۵۲۵ رادیولوژی شهید بهشتی
۲۹۹۲۵ خورشیدی ارش علی ۱۲۱۴۵ ۴۶۱ جراحی مغز و اعصاب تهران
۲۷۷۰۱ خورگامی محمدرفیع محمدعلی ۱۸۳۵ ۱۳۵ بیماری‏های کودکان تهران
۳۲۹۰۲ خوش باوررستمی فاطمه محمدعلی ۶۱۵۹ ۲۱۷ زنان و زایمان زاهدان
۲۰۶۹۶ خوش قلب ارش رضا ۹۴ ۱۲۷ بیماری‏های کودکان اهواز
۲۱۸۷۸ خوش نما مهرزاد محمدجعفر ۴۱۷ ۱۶۶ آسیب شناسی تهران
۳۳۳۰۲ خوشحال سیدرحمن سیدمحمود ۱۴۳۶ ۳۳۶ بیماریهای عفونی و گرمسیری شهید بهشتی
۲۲۸۲۰ خوشنودنمینی پیمان محمدباقر ۲۳۲ ۴۵۲ جراحی عمومی مازندران
۳۲۵۱۶ خوشنویس سیدفرید سیدابراهیم ۷۲۲ ۱۶۶ آسیب شناسی تهران
۲۸۶۸۶ خیاطزاده زهرا مصطفی ۱۸۰۹ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۲۸۶۸۸ خیاطزاده مرضیه مصطفی ۲۴۹۸۴ ۳۴۷ بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
۲۸۶۸۹ خیری تبار مینو بلال ۴۰۵ ۱۷۶ زنان و زایمان ارومیه

د ————————— تا ———————— ر

شماره کارت نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه کد رشته قبولی نام رشته دانشگاه
۲۸۶۹۰ داداش پور شهدک هدایت الله ۳۸۴ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۷۷۰۸ داداللهی ساراب مازیار موسی ۶۸۲۶ ۳۵۲ بیماریهای قلب و عروق مشهد
۲۶۵۶۸ دادگر ضیاء گل اوغلان ۴۳۲ ۴۳۷ جراحی عمومی تهران
۳۴۰۸۰ دادگر سلمه علی اصغر ۶۴۴ ۲۳۳ زنان و زایمان مشهد
۲۶۰۲۸ دادگستر هاله علی ۱۴۴۸۲ ۶۱۴ پزشکی ورزشی ایران
۳۲۹۰۳ دارائی زهرا جمشید ۱۲۱ ۴۲۵ بیماریهای پوست کرمان
۳۲۹۰۴ دارائی مونا جمشید ۴۰۲ ۴۷۷ چشم پزشکی مشهد
۲۴۸۳۵ دارابی پریسا جهانشاه ۱۳۴۴۲ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۴۸۳۶ دارابی فرخنده اسحاق ۵۹۷ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۳۳۳۰۶ داستانی حمید محمدتقی ۳۸۳ ۳۶۴ بیهوشی ایران
۲۹۹۲۹ دالوند محسن غلامرضا ۸۳۹ ۴۶۷ چشم پزشکی اهواز
۲۹۵۵۹ دانائی نوید پرویز ۷۴۰ ۱۴۱ بیماری‏های کودکان سمنان
۲۷۱۴۴ دانایی مهراباد شهلا رضاقلی ۶۷۹ ۱۷۶ زنان و زایمان ارومیه
۳۱۶۶۸ دانش پژوه اذر حسین ۶۹۲ ۱۱۶ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی تهران
۲۴۱۵۹ داودی سیدحسن سیدرحمت ۳۱۵۱۸ ۳۳۵ بیماریهای عفونی و گرمسیری زاهدان
۲۸۶۹۷ داودی زهرا قربانعلی ۵۸۴۲ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۷۱۴۶ داورمعین گیتی حمید ۸۵ ۲۷۵ بیماریهای داخلی تبریز
۳۳۳۱۵ داوری خداداد جمشید ۳۰۲۲۱ ۵۷۲ طب کار تهران
۲۴۵۴۸ داوری نژاد عمران موسی ۳۳۷۰۱۲۴۹۶۳ ۵۳۶ روانپزشکی ایران
۳۲۵۲۰ دباغ زاده سورکی عباس محمد ۴ ۱۵۲ بیماری‏های کودکان مازندران
۲۹۹۳۶ دبیری غلامرضا علی حسین ۷۶۲ ۳۷۳ بیهوشی شیراز
۲۹۹۳۸ دبیری محمدرضا حسین ۱۰۳۸ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۲۷۷۲۸ دبیری سطری ساسان بهرام ۱ ۵۵۶ گوش وحلق وبینی تهران
۳۳۳۱۸ دربان استان قربان کاظم ۶۳۹۰ ۲۴۷ جراحی استخوان و مفاصل مشهد
۳۵۴۰۴ درخشان محمدکامران مهدی ۴۱۵۹ ۵۵۱ روانپزشکی بهزیستی
۳۳۳۲۰ درخورد اصغر حیدر ۱۹۶۴ ۴۵۳ جراحی عمومی مشهد
۲۰۱۰۴ درستی جواد بایرام ۳ ۴۳۶ جراحی عمومی تبریز
۲۷۷۳۰ درگاهیان مجید حسین ۱۰ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۲۹۹۴۴ دریاباری سیدهاشم سیدعلی ۸۴۸ ۴۷۷ چشم پزشکی مشهد
۲۶۵۷۶ دژاکام افشین علی ۱۱۱۱ ۱۳۵ بیماری‏های کودکان تهران
۲۹۹۴۶ دستغیب سیدعلی سیدمحمود ۲۷۱ ۵۴۳ روانپزشکی شیراز
۲۹۹۴۹ دستغیب حسینی سیدحسین سیدعلی ۱۶۵۵ ۵۶۱ گوش وحلق وبینی شیراز
۲۸۷۰۴ دشتی سعیده علی اکبر ۶۱۹ ۲۳۵ زنان و زایمان یزد
۳۲۲۲۵ دلدارپسیخانی مریم حسین ۵۷۰ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۳۳۳۲۴ دلیلی افشین محمدحسن ۱۳۵ ۲۶۴ بیماریهای اعصاب گیلان
۲۷۱۴۹ دهخدا زهرا ابراهیم ۱۰۱۰۴ ۲۲۳ زنان و زایمان شیراز
۲۱۸۹۵ دهدشتی ارش ماندعلی ۵۶۵ ۳۶۳ بیهوشی اهواز
۳۱۴۳۱ دهستانی علیرضا یدالله ۱۲۷۲ ۱۷۲ آسیب شناسی کرمان
۳۲۵۲۸ دهقان سیدحامد محمدعلی ۱۳۵۸ ۲۵۳ بیماریهای اعصاب اصفهان
۲۷۱۵۱ دهقان قراملکی رباب محمد ۶۸۰۷۷ ۵۲۲ رادیولوژی تبریز
۲۱۴۲۱ دهقان نیری بهار لقمان ۷۴۶ ۱۲۶ بیماری‏های کودکان اصفهان
۳۵۴۰۶ دهقانزاده حبیب اله طالب ۶۶۱۳ ۵۳۷ روانپزشکی تبریز
۲۶۵۸۰ دهقانی عباسعلی نجفعلی ۱۳۲۲ ۳۶۱ بیهوشی ارومیه
۲۹۶۱۷ دهقانی زاده فاطمه ابوالقاسم ۲۲۶۴۴ ۵۷۷ پزشکی فیزیکی و توانبخشی ارتش
۳۳۳۳۱ دهقانی محمدابادی مهدی حسن ۸۶۶ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۳۴۰۸۸ دهقانیان پریا سیاوش ۱۷۷۴ ۱۷۵ آسیب شناسی مشهد
۲۹۹۶۱ دیالمی کوروش الیاس ۲۴۴۰۶۵۹۳۲۰ ۳۳۱ بیماریهای عفونی و گرمسیری اصفهان
۲۵۳۷۹ دیانی احمدرضا هیبت اله ۳۸ ۴۴۲ جراحی عمومی شهید بهشتی
۳۲۲۲۷ دیباوند نرجس ابراهیم ۳۲ ۲۳۴ زنان و زایمان همدان
۲۷۷۴۴ دیلمی منصور باقر ۸۸۱ ۳۷۱ بیهوشی زاهدان
۲۷۷۴۸ دیهجی بهمن عبدالغفور ۱۳۲ ۴۳۵ جراحی عمومی ایران
۳۱۶۷۴ دیوسالار مهدیه چنگیز ۱۴۵۲ ۱۶۳ آسیب شناسی بابل
۲۰۷۱۹ ذاکرعاملی افشین رضا ۵۲۳۸۸ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۳۱۱۳۶ ذاکری حسنعلی علی ۴۲۱۱ ۲۵۳ بیماریهای اعصاب اصفهان
۳۲۵۳۱ ذاکری خطیر حبیب الله نعمت الله ۳۲ ۳۷۲ بیهوشی شهید بهشتی
۲۵۳۸۱ ذاکری هرندی امیرحسین صادق ۱۰۸۶۰ ۴۱۴ بیهوشی بقیه اله
۲۸۷۱۲ ذبیحی دیارجانی سیده ازیتا سیدمطهر ۳۲۲ ۱۳۱ بیماری‏های کودکان ایران
۳۴۹۶۴ ذبیحی محمودابادی عادله علی ۱ ۲۲۴ زنان و زایمان کاشان
۲۷۱۵۲ ذکری معصومه احمد ۱۰۲۷۴۵ ۲۱۵ زنان و زایمان تبریز
۲۹۵۶۲ ذوالفقاری عباس احمد ۳۹۱۵ ۳۷۲ بیهوشی شهید بهشتی
۲۴۵۵۳ رئیسی فرشید نبی الله ۱۴۴ ۱۶۷ آسیب شناسی شهید بهشتی
۲۶۵۸۲ رئیسی مقصود علی ۴۶ ۵۳۵ روانپزشکی اهواز
۲۰۷۲۸ رئیسی مبارکه شهنام اسدالله ۶۷ ۳۶۲ بیهوشی اصفهان
۲۳۷۴۱ رابطیان مهشید اسکندر ۲۴۶ ۵۳۶ روانپزشکی ایران
۲۶۵۸۳ راجزی حسین ابراهیم خلیل ۱۰۰۱ ۳۶۱ بیهوشی ارومیه
۲۹۹۶۴ راحت فیصل محمد ۵۸ ۴۷۶ چشم پزشکی شیراز
۲۷۷۵۵ رادفر محمدهادی محمد ۵۲۱۵ ۱۱۷ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شهید بهشتی
۳۱۴۳۷ رادمان مسعود مرید ۲۲۲ ۵۵۲ گوش وحلق وبینی اصفهان
۳۳۳۳۶ رادمهر بابک علی اکبر ۱۶۲۲ ۵۳۳ رادیولوژی مشهد
۲۹۹۶۷ رازقی جهرمی علی محمد ۸۳ ۱۷۱ آسیب شناسی شیراز
۲۹۹۶۸ راسال مالی رضا حسین ۵۱۵ ۱۷۱ آسیب شناسی شیراز
۲۶۰۴۱ راشدی انا محمدحسن ۱۲۱۲ ۵۲۱ رادیولوژی ایران
۳۴۶۲۴ ربیعی سپیده ذبیح اله ۶۱۹ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۱۹۰۵ رجاء امین رسول ۱۰۶۲ ۱۳۳ بیماری‏های کودکان بندر عباس
۲۱۹۰۴ رجائی بهبهانی شهرام تقی ۱۶۷ ۱۲۷ بیماری‏های کودکان اهواز
۲۵۳۸۸ رجائی نژاد محسن امیراکرم ۲۶۲۳ ۳۲۷ بیماریهای داخلی بقیه اله
۲۱۴۲۷ رجایی نجف ابادی زهره حیدرعلی ۲۲۰ ۵۷۶ پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز
۲۸۷۱۹ رجعتی مژگان صادق ۲۹۵ ۲۲۶ زنان و زایمان کرمانشاه
۳۵۰۷۴ رحمان نژاد علی محمد ۶۰۶ ۱۵۶ بیماری‏های کودکان کردستان
۲۵۳۹۲ رحمانی محمدرضا رضا ۹۴۸۳ ۱۷۳ آسیب شناسی کرمانشاه
۳۳۳۴۸ رحمانی علیرضا اسماعیل ۱۵۹۷ ۲۶۵ بیماریهای اعصاب مشهد
۲۱۴۲۹ رحمانیان شیوا جعفر ۱۷۷۱ ۱۲۶ بیماری‏های کودکان اصفهان
۳۴۷۷۲ رحمانیان مسعود جلال ۵۳۹ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۳۱۹۲۱ رحیم ابادی مجتبی مهدی ۲۷۳ ۱۶۴ آسیب شناسی بندر عباس
۲۶۰۴۵ رحیمی لیلا فتح اله ۲۳۶ ۲۱۱ زنان و زایمان اهواز
۲۸۷۲۱ رحیمی میترا اکتاریوش ۷۴۴ ۶۱۲ طب اورژانس تهران
۳۵۰۷۸ رحیمی عزت الله محمدعلی ۱۰ ۲۶۶ بیماریهای داخلی ارومیه
۲۷۷۶۴ رحیمی اقدم کریم علی اکبر ۵ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۲۶۵۹۳ رحیمی پور محمدحسین عیسی ۳۹۱ ۱۵۷ آسیب شناسی ارومیه
۲۷۷۶۵ رحیمی دراباد بهزاد فرامرز ۶۹۹ ۳۴۶ بیماریهای قلب و عروق تهران
۲۸۷۲۷ رخشان ازاده محمد ۱۱۲۶۵ ۱۶۷ آسیب شناسی شهید بهشتی
۲۹۹۸۳ رزم کن علی صیاد ۹۰ ۴۶۳ جراحی مغز و اعصاب شیراز
۲۰۷۳۹ رستگار شیروان نجاتعلی ۲۹۵ ۲۳۶ جراحی استخوان و مفاصل اصفهان
۲۶۵۹۷ رستم زاده محمد ایمان وردی ۱۶۷۱ ۳۴۵ بیماریهای قلب و عروق تبریز
۲۴۵۶۰ رستمی احمد ابوالحسن ۴۱۸۷ ۴۷۵ چشم پزشکی شهید بهشتی
۲۸۷۲۹ رستمی پرستو فریدون ۷۲۷ ۱۳۵ بیماری‏های کودکان تهران
۲۸۷۳۰ رسولی نگین ایرج ۶۶۱ ۵۲۵ رادیولوژی شهید بهشتی
۲۴۱۶۶ رسوم جلالی علی حسین ۲۴۶ ۳۷۱ بیهوشی زاهدان
۲۷۷۷۳ رشدی بنام مهرداد پرویز ۹۲۸۴ ۳۴۲ بیماریهای قلب و عروق اصفهان
۲۶۶۰۰ رشیدی بناب بهمن رسول ۲۳۵۲۰ ۵۷۳ پزشکی قانونی تهران
۲۸۷۳۴ رضائی میتراسادات جلال ۴۷۵۶ ۱۶۲ آسیب شناسی ایران
۳۴۰۹۹ رضائی مریم غلامحسین ۲۰۵۱۳ ۳۲۶ بیماریهای داخلی یزد
۲۶۶۰۲ رضائی بنا محمدرضا لطف اله ۷۴۲۲ ۴۱۷ بیماریهای پوست ایران
۳۰۸۹۹ رضائی قلعه علیرضا ابوالفضل ۴۱۷۰ ۱۳۵ بیماری‏های کودکان تهران
۳۴۱۰۱ رضائیان ناهید حسن ۶۰۶۹ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۲۱۴۳۴ رضاپوریان پریسا جهانگیر ۲۷۵ ۲۲۴ زنان و زایمان کاشان
۲۱۹۱۵ رضازاده افشین محمود ۹۳ ۵۱۶ رادیولوژی اصفهان
۳۳۳۶۱ رضازاده شجاعی سیدمحسن سیدحسن ۱ ۵۷۳ پزشکی قانونی تهران
۲۰۳۷۰ رضازاده کهنه شهری مهتاب خلیل ۱۹۷ ۲۶۷ بیماریهای داخلی اصفهان
۲۴۱۷۳ رضایی علی محمود ۱۹۴ ۵۱۵ پرتو درمانی مشهد
۲۵۴۰۶ رضایی امید رزاق ۱۰۷۲۶ ۲۷۲ بیماریهای داخلی ایران
۲۷۷۸۲ رضایی ایرج میکاییل ۵۷۱۴۵ ۱۱۷ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شهید بهشتی
۳۳۳۶۲ رضایی حمید رمضانعلی ۱۷۶۹ ۴۶۵ جراحی مغز و اعصاب مشهد
۳۴۴۴۳ رضایی ازندریانی احمد علیمراد ۴۶۱۵ ۵۲۴ رادیولوژی زاهدان
۲۲۳۲۲ رضایی زارعی بهار حسین ۲۹۴۵ ۵۲۶ رادیولوژی شیراز
۳۳۳۶۴ رضایی فورگ علیرضا محمد ۴۰۱ ۱۷۵ آسیب شناسی مشهد
۲۹۳۴۲ رضوی مریم محمدحسین ۳۵۱ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۵۴۱۴ رضوی منش سیدحیدر سیدعلی بمان ۶۱۴۸ ۲۷۲ بیماریهای داخلی ایران
۳۲۹۲۰ رعیت نیاقادیکلایی مرجان جمشید ۳۴۱ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۰۷۵۱ رفیع حسین علی محمد ۶ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۲۷۷۸۸ رفیعی رضا منصور ۱۹۱۱ ۳۴۶ بیماریهای قلب و عروق تهران
۳۲۲۳۸ رفیعی سروری زهرا کاظم ۱۲۳ ۲۲۷ زنان و زایمان گیلان
۳۴۷۸۱ رفیعیان شهاب کاظم ۲۵۷ ۴۳۷ جراحی عمومی تهران
۳۳۳۷۱ رفیق دوست امیرحسین عباسعلی ۱۲۰۸۷ ۲۷۷ بیماریهای داخلی زاهدان
۳۳۳۷۲ رکن ابادی مقیمی کورش جواد ۱۱۲ ۵۶۴ گوش وحلق وبینی مشهد
۲۷۷۹۴ رکنی رضا غلامعلی ۶۷۵۱ ۲۴۴ جراحی استخوان و مفاصل شهید بهشتی
۲۳۷۶۶ رمضانی الهام فرض اله ۲۳۰۱ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۲۱۹۳۰ رمضانی پیرابادی بابک اکبر ۶۵ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۲۱۹۳۱ رمضانی پیرابادی نبی اکبر ۲۳۸ ۲۴۳ جراحی استخوان و مفاصل تهران
۲۲۸۹۳ رنج پوراردهایی حسن سلمان ۵۵۵۶ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۲۰۷۵۷ رنجکش منصور حسن ۲۳۳۹ ۵۳۴ روانپزشکی اصفهان
۳۴۶۳۰ رهام مریم محمد ۲۶۸۴۷ ۳۳۴ بیماریهای عفونی و گرمسیری تهران
۲۷۸۰۳ رهبرفرخوی بهرام حسین ۵۵۴۵ ۲۴۱ جراحی استخوان و مفاصل ایران
۲۰۷۶۱ رهگذر امین حسین رضا ۲۱۰۳ ۴۶۶ چشم پزشکی اصفهان
۲۶۰۶۲ رهنما راحله جواد ۲۲۱۵۰ ۲۷۳ بیماریهای داخلی بابل
۳۰۰۱۴ رودگری امیر یداله ۴۶۳ ۳۳۶ بیماریهای عفونی و گرمسیری شهید بهشتی
۳۴۴۴۹ روستائی حسین ابادی احمد محمد ۱۱ ۴۳۶ جراحی عمومی تبریز
۲۳۷۶۸ روشن اعظم السادات اسدالله ۸ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۸۷۵۵ روشن مریم غلامحسین ۶۱۰ ۵۱۶ رادیولوژی اصفهان
۲۹۱۸۴ روشن روان رضا محمدعلی ۲ ۴۴۱ جراحی عمومی زاهدان
۲۰۷۶۳ ریاحی زانیانی مجید عبداله ۴۰ ۴۴۲ جراحی عمومی شهید بهشتی

ز ———————- تا ———————— ش

شماره کارت نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه کد رشته قبولی نام رشته دانشگاه
۳۰۰۲۲ زارع ابوالقاسم غلام ۱۹۲۷ ۴۵۵ جراحی مغز و اعصاب اصفهان
۳۰۰۲۳ زارع اصغر احمد ۱۷۷ ۲۷۱ بیماریهای داخلی اهواز
۳۰۰۲۴ زارع خوبیار محمدامین ۹۴ ۱۴۳ بیماری‏های کودکان شیراز
۳۳۳۸۰ زارع رضا علی اکبر ۳۲۵ ۴۶۵ جراحی مغز و اعصاب مشهد
۳۴۷۸۸ زارع حسین ابادی صمد عباس ۳۳ ۱۱۷ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شهید بهشتی
۳۵۱۶۶ زارع رمشتی شمسی احمد ۷۰ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۳۱۴۵۶ زارع کوکنده اصغر رمضان ۲۲۶ ۴۳۶ جراحی عمومی تبریز
۲۶۰۶۵ زارعی سمیه حسین ۲۲۱۷ ۵۳۳ رادیولوژی مشهد
۳۰۰۳۱ زارعی سیروس علی محمد ۹۲۵ ۲۷۱ بیماریهای داخلی اهواز
۲۷۱۶۸ زالی فاطمه امیر ۴۳۲۷۹ ۲۷۳ بیماریهای داخلی بابل
۲۴۵۷۸ زاهدی میلاد اکبر ۴۲۴۹ ۵۳۶ روانپزشکی ایران
۲۸۷۶۲ زاهدی ندا مصطفی ۲۷۶۲ ۵۱۶ رادیولوژی اصفهان
۳۱۲۷۴ زاهدی فاطمه محمدعلی ۲۰۳۶ ۵۱۲ پرتو درمانی تهران
۳۲۲۴۵ زاهدی لیلا فریدون ۱۲۷۱ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۲۹۴۳۷ زراعتی محمدرضا صفرعلی ۲۵۷۸ ۳۶۳ بیهوشی اهواز
۳۳۳۸۶ زرگران زاهد محمد ۱۶۴۵ ۶۱۲ طب اورژانس تهران
۲۱۴۴۹ زمانی ندا علی ۲۹۳ ۳۶۲ بیهوشی اصفهان
۲۸۷۷۳ زمانی عموقین لیدا صفر ۹۹۶۶ ۵۵۱ روانپزشکی بهزیستی
۲۲۹۱۷ زندکریمی محمدرضا ابراهیم ۵۲۹ ۱۳۵ بیماری‏های کودکان تهران
۳۰۶۷۰ زنده بودی سودابه رضا ۲۲۴ ۲۷۷ بیماریهای داخلی زاهدان
۳۱۶۸۱ زندوکیل نرگس حسین ۱۹۴۲ ۴۷۳ چشم پزشکی تهران
۳۴۶۳۱ زندی فرح ناز محمد ۴۸۱ ۱۷۷ زنان و زایمان اصفهان
۲۰۱۲۲ زینالی جواد اکبر ۱ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۵۴۳۷ زینالی مهدی محمدباقر ۱۲۲۱۷ ۱۱۵ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی تبریز
۳۵۱۶۹ ساسانی سیاه کمری لیلا عزیزمراد ۳۶۱ ۴۷۱ چشم پزشکی ایران
۲۶۶۳۴ ساسانی گرگری فتحعلی حسن ۱۰۶۸۰ ۱۲۲ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی کرمانشاه
۲۲۳۳۱ ساعی پور ناهید محمدحسن ۴۳۸ ۴۷۱ چشم پزشکی ایران
۲۰۱۲۴ ساعی فر رضا بهرام ۹۹۴ ۱۲۵ بیماری‏های کودکان ارومیه
۲۵۴۴۰ ساکت ساسان توکل ۱۶۳۷ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۲۶۶۳۵ سالاری فرزاد داریوش ۱۸ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۳۰۰۵۰ سالاری فرهام فریدون ۵۶۱۳ ۳۳۷ بیماریهای عفونی و گرمسیری کرمانشاه
۳۴۱۲۰ سالاری معصومه نورالله ۱۳۴۱ ۳۲۴ بیماریهای داخلی مشهد
۳۴۱۲۱ سالاری مهرانگیز محمدحسین ۱۱۲۴ ۲۳۳ زنان و زایمان مشهد
۳۴۷۹۳ سالاری پناه فیروزابادی محمد علی ۱۲۶ ۱۱۳ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی اهواز
۲۵۴۴۱ سالاری میبدی امیرعباس حاجی میرزااقا ۳۷ ۱۴۵ بیماری‏های کودکان کرمان
۲۶۰۷۳ سالاریان سارا مسعود ۱۸۸۶ ۳۶۴ بیهوشی ایران
۳۰۰۵۲ سامانیان مهدی سلیمان ۱ ۲۴۱ جراحی استخوان و مفاصل ایران
۲۰۷۸۷ ساوج محمدرضا احمد ۲۵۱۱ ۲۵۳ بیماریهای اعصاب اصفهان
۳۰۶۷۳ سبحانی نرگس رحیم ۳۱۵ ۵۲۲ رادیولوژی تبریز
۳۲۹۲۳ سبحانی پیام محمد ۵۲۵ ۱۵۲ بیماری‏های کودکان مازندران
۳۴۷۹۷ سبحانی فیروزاباد وحید محمد ۱۰۸ ۶۱۴ پزشکی ورزشی ایران
۲۳۷۸۰ سبکدل الهام عباس ۷۸۶۱ ۱۳۱ بیماری‏های کودکان ایران
۲۰۳۷۴ سپاهی اعظم عوض ۴۵۴ ۲۵۵ بیماریهای اعصاب ایران
۲۸۷۸۷ سجادی فاطمه سیدرضا ۱۸۲۷ ۲۱۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۳۱۴۶۳ سجادی سیدهادی سیدمحسن ۳۸ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۲۲۹۳۲ سجادیان امیر سیدمحمدتقی ۱۰۵۴۰ ۵۵۴ گوش وحلق وبینی ایران
۳۳۴۰۶ سخائی مهدی غلامحسین ۳۹۳ ۵۳۶ روانپزشکی ایران
۲۶۶۴۲ سخندان محمد محسن ۶۸۰ ۵۵۵ گوش وحلق وبینی تبریز
۳۰۰۶۵ سرحدی سیروس قباد ۱۰۸۳۱۹ ۵۲۶ رادیولوژی شیراز
۲۸۷۹۴ سرلک مژده علی حسین ۱۵۸۸۳ ۴۲۳ بیماریهای پوست شهید بهشتی
۲۷۸۴۲ سرمست هادی اصغر ۱۹۷۷۲ ۵۶۳ گوش وحلق وبینی گیلان
۲۶۰۷۹ سروری بیتا محمداسمعیل ۲۸۱۴ ۱۶۷ آسیب شناسی شهید بهشتی
۳۳۴۱۱ سروری غلامرضا رمضانعلی ۶۲ ۱۵۳ بیماری‏های کودکان مشهد
۳۱۹۴۳ سروری پسیخانی مجید حسین ۳۱۶ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۳۴۱۲۹ سعادتمند مهرنوش حسین ۶۳۱ ۲۳۳ زنان و زایمان مشهد
۳۱۶۸۶ سعید لیدا سهراب ۸۵۱۲ ۲۲۵ زنان و زایمان کرمان
۲۷۸۵۱ سعیدی ناصر ابوالفضل ۱۰۷۲۹ ۳۲۱ بیماریهای داخلی گیلان
۲۸۷۹۷ سعیدی شهربانو اسکندر ۶۰۲۲ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۳۰۰۷۰ سعیدی نژاد ذاکر الله رحم ۵۷۷ ۳۳۴ بیماریهای عفونی و گرمسیری تهران
۳۱۱۵۲ سعیدیان سعید احمد ۳۵۵۳۴ ۴۱۵ بیماریهای پوست اصفهان
۲۱۴۶۱ سفریان مریم سیدحسین ۷۰۴ ۵۵۶ گوش وحلق وبینی تهران
۳۴۱۳۱ سقایان مینا عباس ۶۳۷ ۲۳۳ زنان و زایمان مشهد
۳۰۶۷۸ سلامی زهرا سیدعباس ۱۳۳۴ ۲۶۲ بیماریهای اعصاب شیراز
۳۳۴۲۳ سلطانی احسان ابراهیم ۲۴۶۱ ۴۵۳ جراحی عمومی مشهد
۳۱۱۵۴ سلیمانی محمد حسن اقا ۱۵۶ ۳۴۶ بیماریهای قلب و عروق تهران
۳۱۲۷۸ سلیمانی فاطمه حسن اقا ۲۳۰۳ ۲۲۴ زنان و زایمان کاشان
۲۱۴۶۶ سلیمانی درچه زهرا محمداسماعیل ۸۱۹۳ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۴۵۹۱ سلیمی الیاس سبزعلی ۴۹۴۰۱۴۶۸۹۸ ۱۳۵ بیماری‏های کودکان تهران
۲۷۸۶۵ سلیمی محمدرضا یدالله ۱۷۱۲ ۵۵۴ گوش وحلق وبینی ایران
۳۴۱۳۵ سلیمی نجمه محمدنبی ۱۴۰۱ ۵۳۳ رادیولوژی مشهد
۳۳۴۳۴ سلیمی خرم ابادی حمید محمدنبی ۱۳۴۹ ۵۶۴ گوش وحلق وبینی مشهد
۲۷۸۶۶ سلیمی خضری علیرضا محمد ۱۳۶۶ ۱۶۲ آسیب شناسی ایران
۲۶۰۸۳ سموات شیوا جعفر ۳ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۱۹۶۴ سمیع مصطفی محمد ۵۰ ۲۵۴ بیماریهای اعصاب اهواز
۳۱۹۴۵ سمیع زاده لاهیجی مصطفی محمد ۷۱۶ ۳۴۷ بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
۳۲۵۸۶ سوادکوهی فرزاد علیرضا ۷۷۲ ۵۴۷ روانپزشکی مشهد
۲۱۹۶۶ سوایی محسن جعفر ۳۹۳ ۳۷۳ بیهوشی شیراز
۲۷۸۷۳ سوری محسن مصطفی ۳۳ ۲۶۷ بیماریهای داخلی اصفهان
۲۰۸۲۳ سوزنگر حمیدرضا محمد ۲۲۶۱۹ ۴۳۳ جراحی عمومی اصفهان
۳۳۴۳۸ سوهانیان حقیقی جواد محمدتقی ۵۳۰۹۹ ۵۳۳ رادیولوژی مشهد
۳۰۰۷۹ سیار رسول ناصر ۱۳۶۳۱ ۳۳۲ بیماریهای عفونی و گرمسیری اهواز
۲۴۸۵۳ سیاه مکی شهری سپیده محمود ۳۳۳ ۳۴۶ بیماریهای قلب و عروق تهران
۲۱۴۷۱ سیدالعالی مهشید هاشم ۳۸۵۵ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۲۷۸۷۷ سیدحسینی جواد یوسف ۱۵۶۷ ۶۱۲ طب اورژانس تهران
۲۷۸۸۲ سیدی سیدرضا سیدجلال ۳۴ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۷۸۸۴ سیف غلامرضا حبیب ۲۱۴ ۵۲۱ رادیولوژی ایران
۲۲۹۶۳ سیف برقی توحید رحمان ۱۱۴۲۲ ۶۱۵ پزشکی ورزشی تهران
۲۶۰۸۷ سیفی فریناز حسن ۵۰۴ ۲۱۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۱۹۷۲ سینا امیرحسین محمدکمال ۶۱۳۵ ۱۶۶ آسیب شناسی تهران
۲۱۹۷۳ سینا مسعود محمدحسین ۱۳۸۱ ۵۱۷ رادیولوژی اهواز
۲۰۸۳۰ شادفر مهدی حسن ۴۶۴۳ ۵۴۲ روانپزشکی شهید بهشتی
۳۰۶۸۷ شادمانی اطهر علی بخش ۴۸۲ ۴۷۶ چشم پزشکی شیراز
۲۶۶۶۶ شادی جعفر محمدرضا ۸۹۸۵۶ ۲۶۷ بیماریهای داخلی اصفهان
۲۲۹۶۹ شارق بروجنی هومن بهمن ۱۳۱۱ ۵۲۳ رادیولوژی تهران
۳۲۲۵۶ شاعف سیده پرتو سیدرضا ۶۱۳۲ ۲۲۷ زنان و زایمان گیلان
۲۱۹۷۴ شاکرمی انشاالله حسین ۹۶۳ ۴۱۴ بیهوشی بقیه اله
۲۴۱۹۹ شاکری اسدالله علی محمد ۲۸۱۸ ۳۶۴ بیهوشی ایران
۲۸۸۰۹ شالچیان زهرا حسن ۱۴۱۳ ۲۷۲ بیماریهای داخلی ایران
۲۳۷۹۷ شاه مرادی شکوه سیدمحمد ۱۶۱۳ ۴۵۱ جراحی عمومی قزوین
۳۰۰۹۲ شاهسونی یوسف حسن ۵۵۴ ۱۴۳ بیماری‏های کودکان شیراز
۳۱۲۷۹ شبیه خوانی سارا حسین ۱۷۹۷ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۲۲۳۴۴ شجاعی کبری احمد ۱۱۱۹ ۱۷۷ زنان و زایمان اصفهان
۲۶۰۹۴ شجاعی اصل پونه مسعود ۷ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۳۱۶۹۴ شجاعی باغینی اعظم عباس ۳۱ ۲۲۳ زنان و زایمان شیراز
۲۵۴۷۷ شرافت وزیری ارش امیرمسعود ۳۳۵۱ ۲۴۳ جراحی استخوان و مفاصل تهران
۲۷۱۷۹ شریعتی کوهبنانی سعیده محمدعلی ۷۰۰۳ ۱۶۵ آسیب شناسی تبریز
۲۸۸۱۴ شریف پور شکوه علی محمد ۱۶۰۸ ۳۱۴ بیماریهای داخلی شیراز
۲۵۴۸۰ شریف زاده سیدرضا سیدمحمد ۶۴۱ ۲۴۴ جراحی استخوان و مفاصل شهید بهشتی
۳۰۹۱۰ شریفی داود شعبانعلی ۸۳ ۴۵۵ جراحی مغز و اعصاب اصفهان
۲۰۸۳۸ شریفی اصفهانی مهران مصطفی ۱۹۳ ۲۶۷ بیماریهای داخلی اصفهان
۲۳۸۰۵ شعبانی برزگر مینوش طیب اقا ۵۳۷۸ ۳۳۶ بیماریهای عفونی و گرمسیری شهید بهشتی
۲۵۴۸۴ شعبانی میرزائی حسین شمس اله ۱۸۹۷ ۱۲۶ بیماری‏های کودکان اصفهان
۳۱۴۸۲ شفیع پورمرجی محمدرضا علی ۱۰۴۲ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۲۰۸۴۹ شفیعی مهدی مجتبی ۳۲۰۴ ۴۵۵ جراحی مغز و اعصاب اصفهان
۳۱۴۸۳ شفیعی محمد عطااله ۴۴۸ ۴۴۲ جراحی عمومی شهید بهشتی
۳۱۹۵۶ شفیعی ماسوله سیدمسعود سیدمنصور ۱۷۰ ۱۳۵ بیماری‏های کودکان تهران
۲۰۸۵۴ شفیق اردستانی محمدهادی ابوالفضل ۱۱ ۳۱۵ بیماریهای داخلی کاشان
۲۰۸۵۵ شکرانی محمد محمود ۱۲۶۳ ۱۲۶ بیماری‏های کودکان اصفهان
۲۱۴۸۵ شکرانی میترا جهانگیر ۹۹ ۲۶۷ بیماریهای داخلی اصفهان
۳۵۲۶۰ شکرریزفومنی رضا محمدرسول ۱۰۵ ۳۵۶ پزشکی اجتماعی شهید بهشتی
۳۳۴۷۶ شکیبی محمدهادی حسین ۳۹۱۳۷ ۱۲۴ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی مشهد
۲۲۳۴۵ شلمزاری شراره کیامرز ۲۹۳ ۴۳۳ جراحی عمومی اصفهان
۲۸۸۲۲ شمس لادن حسن ۷۹۷ ۲۷۲ بیماریهای داخلی ایران
۳۵۴۴۱ شمس الاحرار محمدحسن عبداله ۲۳۱۲ ۳۷۲ بیهوشی شهید بهشتی
۲۶۱۰۵ شمس الدینی مطلق رقیه رضا ۳۶۴ ۴۲۲ بیماریهای پوست تهران
۲۰۱۵۰ شمسی خسرو سهرابعلی ۱ ۴۴۴ جراحی عمومی کاشان
۳۲۶۰۹ شمشیربند رضا علیجان ۴۴۱ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۲۶۱۰۹ شهابی کاملیا احمد ۴۲۴۸ ۴۷۵ چشم پزشکی شهید بهشتی
۲۷۹۱۰ شهابی علی ولی الله ۲۵۶۷ ۱۱۷ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شهید بهشتی
۲۴۶۱۰ شهبازی محمدامیر روح اله ۲۴۲ ۳۷۵ بیهوشی کرمانشاه
۳۰۱۱۶ شهبازی جهان اباد اردوان احمد ۲۱۳۳ ۴۴۳ جراحی عمومی شیراز
۲۷۹۱۱ شهبازی راد غلامرضا محمد ۴۱۹ ۱۵۶ بیماری‏های کودکان کردستان
۳۵۴۴۴ شهبازیان عزت الله فرخ ۸۳۸۲ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۳۰۱۱۷ شهرزاد سیدشهاب الدین سیدعبدالرحیم ۱۸۹۸ ۳۵۱ بیماریهای قلب و عروق شیراز
۲۹۳۵۴ شهرکی زهرا حسین ۱۷۸۱۰ ۲۳۳ زنان و زایمان مشهد
۳۴۱۵۲ شهرکی نسب فریبا میرخان ۱۱۳۹ ۲۱۷ زنان و زایمان زاهدان
۲۷۹۱۶ شهسواری ابراهیم جعفر ۲۸۰۸ ۵۵۶ گوش وحلق وبینی تهران
۳۴۱۵۴ شیبانی شادی علیرضا ۳۱۰۳ ۴۱۱ بیهوشی مشهد
۳۴۱۵۵ شیبانی شیما علیرضا ۹۵۶ ۳۶۴ بیهوشی ایران
۲۶۶۸۵ شیخ زاده داریوش حسن ۷۲۵۸۲ ۳۶۶ بیهوشی تبریز
۲۹۴۴۷ شیخلو احمد عباس ۴۲۰۳ ۴۳۶ جراحی عمومی تبریز
۲۱۹۹۵ شیخی عبدالسلام شکر ۱۴۵۰۹ ۳۶۳ بیهوشی اهواز
۳۰۹۱۲ شیخی علیرضا علی ۷۱۳ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۳۴۸۱۳ شیخی ابرقویی محمدعلی حسن ۰ ۴۱۳ بیهوشی یزد
۳۳۴۸۵ شیخیان جواد ارسلان ۸۷۳۵ ۲۳۶ جراحی استخوان و مفاصل اصفهان
۲۷۹۲۴ شیرازی جعفر علی ۹۰۴۷ ۳۷۷ بیهوشی قزوین
۳۰۱۲۰ شیرازی علی علی اکبر ۱۳۹۹ ۵۲۵ رادیولوژی شهید بهشتی
۳۵۴۴۶ شیراوند یارمحمد منصور ۶۵۰ ۳۶۲ بیهوشی اصفهان
۳۱۰۲۷ شیرخانی زهرا یوسف ۱۶۹۶ ۲۶۱ بیماریهای اعصاب شهید بهشتی
۳۴۸۱۵ شیرخدا محمد عباس ۳۱۰ ۴۴۱ جراحی عمومی زاهدان
۳۲۹۳۷ شیرزاداهودشتی محبوبه حیدر ۳۱۷۱ ۳۲۳ بیماریهای داخلی مازندران
۳۰۱۲۱ شیرکانی افشین سیف اله ۴ ۱۳۵ بیماری‏های کودکان تهران
۲۳۰۱۳ شیرنگی سیدسعید سیدحبیب الله ۹۵ ۴۳۷ جراحی عمومی تهران
۲۶۱۱۵ شیوایی مهتاب مسعود ۴۰۵۴۷ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی

ص ————————- تا ——————— ع

کارت نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه کد رشته قبولی نام رشته دانشگاه
۳۴۱۶۱ صابری مرضیه محمدجمعه ۱۸۱۱۹ ۲۳۲ زنان و زایمان مازندران
۳۵۵۷۳ صاحبی پاکدهی زینب احسان الله ۳۷۹۹ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۸۸۳۶ صادقی محبوبه امراله ۶۵۹ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۳۱۹۶۳ صادقی امیرسعید شجاع الدین ۲۴۰ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۳۳۴۹۳ صادقی حسن علی اکبر ۵۷۹ ۳۷۴ بیهوشی کرمان
۳۳۴۹۷ صادقی فرزقی صادق محمدعلی ۱۶۳۰۲ ۴۶۱ جراحی مغز و اعصاب تهران
۲۷۹۴۲ صادقی ننه کرانی بابک علی اکبر ۷۳۹۸ ۴۷۵ چشم پزشکی شهید بهشتی
۳۰۷۰۰ صاکی ثریا فیصل ۳۵۹ ۴۷۶ چشم پزشکی شیراز
۲۰۸۸۸ صالحی حسین چنگیز ۲۱۷ ۳۱۶ بیماریهای داخلی کرمان
۲۷۹۴۴ صالحی قاسم محمدتقی ۴۲ ۲۳۶ جراحی استخوان و مفاصل اصفهان
۲۱۵۰۳ صالحی دوست رضوان عباسعلی ۷۴۰ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۲۰۱۵۹ صالحی قره ورن احد محمد ۳۶۳۹ ۵۲۲ رادیولوژی تبریز
۲۰۱۶۰ صالحی قره ورن داود محمد ۴۲۶۸ ۵۷۳ پزشکی قانونی تهران
۳۴۸۱۹ صالحی مجومرد حمیدرضا محمدحسین ۱۵ ۵۱۶ رادیولوژی اصفهان
۲۲۳۴۸ صالحی نیا فرح ناز لقمی ۲۹۸ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۲۳۸۲۴ صالحیان راضیه محمد ۱۸۳ ۵۳۶ روانپزشکی ایران
۳۴۸۲۱ صبحیه محمدرضا محمدتقی ۱۶۹ ۴۴۲ جراحی عمومی شهید بهشتی
۲۶۶۹۹ صبوری حامد رامبد بهمن ۲۹۳ ۶۱۳ طب اورژانس شهید بهشتی
۲۷۹۴۸ صحابی سیدمهدی سیداسماعیل ۵۸۹ ۳۶۵ بیهوشی بابل
۲۷۹۴۹ صحت سیدمحمدرضا سیدکریم ۴۰۴۸ ۱۵۱ بیماری‏های کودکان قزوین
۳۰۷۰۴ صحرائیان فرح ناز حاجی اقا ۲۳۵۲۱ ۲۲۳ زنان و زایمان شیراز
۳۱۱۶۷ صداقت حمیدرضا جواداقا ۱۳۹ ۵۳۲ رادیولوژی گیلان
۳۳۵۱۱ صداقت علیرضا سلیمان ۹۸۹۱ ۳۷۷ بیهوشی قزوین
۲۰۸۹۸ صدر سعید مرادعلی ۱۱۲۰ ۱۵۵ بیماری‏های کودکان یزد
۲۲۰۰۸ صدرایی سیداحمد سیدعلی ۳۰ ۱۳۶ بیماری‏های کودکان زاهدان
۲۱۵۰۷ صدری قهفرخی ثریا محمد ۱۱۴۹ ۴۶۶ چشم پزشکی اصفهان
۲۷۹۵۲ صدیق حمید علی ۲۱۴۹۵ ۵۷۷ پزشکی فیزیکی و توانبخشی ارتش
۳۱۹۷۰ صدیقی پاشاکی عبدالعظیم محمدرضا ۳۶ ۵۱۵ پرتو درمانی مشهد
۳۰۱۴۰ صراطی علیرضا خلیل ۴۹۱ ۳۴۷ بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
۲۷۹۵۷ صرافی راد نیما محمدحسن ۲۲۹۰ ۴۲۳ بیماریهای پوست شهید بهشتی
۲۲۳۴۹ صفاابادی ارزو خسرو ۱۹ ۱۲۷ بیماری‏های کودکان اهواز
۳۲۹۴۲ صفایی بیتا نصرت الله ۱۴۶۸ ۱۶۶ آسیب شناسی تهران
۲۰۹۰۶ صفدریان احمد محمدعلی ۴ ۲۳۶ جراحی استخوان و مفاصل اصفهان
۲۶۷۰۸ صفرپور صمد حسین ۱۵۷ ۴۷۲ چشم پزشکی تبریز
۲۰۱۶۷ صفری میربهرام میرحمزه ۵۷۰۴۹ ۲۴۲ جراحی استخوان و مفاصل تبریز
۲۰۹۰۷ صفری احمد قدرت اله ۶ ۱۴۴ بیماری‏های کودکان کاشان
۳۳۵۲۴ صفریان وحیدرضا محمدحسین ۱ ۳۲۴ بیماریهای داخلی مشهد
۲۰۹۱۱ صفوی سیدعلیرضا حسین ۳۷۱ ۵۳۴ روانپزشکی اصفهان
۲۱۵۱۲ صفوی نسرین سیداسمعیل ۵۳۱ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۲۷۹۶۸ صمدزاده مهدی حسین ۷۵۰ ۵۴۲ روانپزشکی شهید بهشتی
۲۷۹۶۹ صمدی افشین محمدمهدی ۱۷۲۵ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۲۷۹۷۱ صمدی شهرام محمدرضا ۱۵۶۲۶ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۲۴۶۲۴ صهری سیدیعقوب سیدعلی ۱۷۱۷ ۱۱۲ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی اصفهان
۲۳۰۵۳ صیانتی حامد محمدکاظم ۳۰۱ ۴۷۱ چشم پزشکی ایران
۲۴۸۶۲ صیفوری معصومه اسداله ۳۲۱ ۵۴۳ روانپزشکی شیراز
۳۰۱۴۸ ضابطیان حسن علی ۶۹۸ ۳۷۱ بیهوشی زاهدان
۳۰۱۵۲ طالب زاده مظفر ابوالقاسم ۶ ۲۷۳ بیماریهای داخلی بابل
۳۳۵۳۱ طالبی مهدی شکراله ۵۷۵ ۵۴۷ روانپزشکی مشهد
۲۷۹۸۱ طالبی حسینی سهیل ابوالفضل ۲۷ ۲۴۶ جراحی استخوان و مفاصل کرمان
۳۲۶۴۱ طالع علی جواد ۴۷ ۱۵۲ بیماری‏های کودکان مازندران
۳۰۹۱۸ طالقانی علی غلامرضا ۱۰۴ ۱۷۴ آسیب شناسی مازندران
۲۱۵۱۶ طاهرزاده بروجنی پریسا غلامحسین ۶۳۳ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۳۸۳۵ طاهری مریم حسین علی ۳۷ ۱۱۷ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شهید بهشتی
۲۴۹۹۵ طاهری ایوب محمد ۱۱۴۴ ۳۷۳ بیهوشی شیراز
۳۲۶۴۲ طاهری ابوالحسن محمد ۲۶ ۳۶۵ بیهوشی بابل
۲۱۵۱۹ طاهری یخفروزان سهیلا داداش ۸۷ ۴۱۵ بیماریهای پوست اصفهان
۲۳۰۶۹ طباطبایی سیدمحمد عطاالله ۵۶۶ ۳۵۶ پزشکی اجتماعی شهید بهشتی
۲۵۵۳۴ طباطبایی پیمان سیدمحمدجعفر ۱۴۱۵ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۳۴۹۸۳ طباطبایی رضیه السادات سیدمحمد ۷۵ ۲۳۵ زنان و زایمان یزد
۳۲۹۴۴ طبرستانی هدی حسن ۶۲۳ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۳۳۵۳۷ طبسی محمد محمدابراهیم ۱۸۸ ۳۶۴ بیهوشی ایران
۲۲۳۵۳ طرفی اخلاص جعفر ۷۷۵۶ ۳۴۳ بیماریهای قلب و عروق اهواز
۲۰۹۳۱ طلوعی حمیدرضا علی همت ۹۷۹ ۳۶۲ بیهوشی اصفهان
۲۷۲۰۶ طهرانی قدیم سپیده محمدصادق ۸۳۳۱۸ ۲۱۵ زنان و زایمان تبریز
۲۶۱۳۵ طهماسبی مریم صمد ۸۴۸ ۳۴۶ بیماریهای قلب و عروق تهران
۲۳۸۴۱ طواف رشتی هاله اکبر ۴۰۹۷ ۳۶۴ بیهوشی ایران
۳۱۹۸۴ طوسی مجرد مجید هوشنگ ۲۵۶ ۳۷۶ بیهوشی گیلان
۲۳۰۷۷ طیبی افشین مجید ۵۰۲۸ ۵۵۱ روانپزشکی بهزیستی
۳۲۹۴۶ طیبی عاطفه حسین ۸ ۳۳۴ بیماریهای عفونی و گرمسیری تهران
۲۷۹۹۶ طیبی میبدی علی یوسف ۱۷۹۵ ۴۶۱ جراحی مغز و اعصاب تهران
۲۳۰۷۸ ظهوریان شهزادی شهریار ابوتراب ۹۸۱ ۱۶۲ آسیب شناسی ایران
۲۸۸۶۳ عابدی اوت پاشا زهرا قربانعلی ۸۰۹ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۴۳۷۳ عابدی ولوکلای سیده خدیجه میرمعصوم ۱۸۱۹ ۵۲۵ رادیولوژی شهید بهشتی
۲۶۷۲۳ عابدی ولوکلایی سیدمحمد میرمعصوم ۶۵۴ ۵۶۷ پزشکی هسته ای تهران
۲۸۸۶۶ عابدینی ربابه عباس ۲۳۳۶۵ ۴۲۲ بیماریهای پوست تهران
۲۲۰۲۲ عادلی امیدعلی عادل ۱۰۰۳ ۱۷۱ آسیب شناسی شیراز
۳۴۱۸۶ عافیت ملیحه ابوالقاسم ۱۰۳۳ ۲۳۳ زنان و زایمان مشهد
۳۱۹۸۹ عاقبتی محمد ابوطالب ۷۳ ۴۴۳ جراحی عمومی شیراز
۳۴۸۲۸ عالم رجبی مهدی محمدرضا ۲۷۴۴۷ ۴۳۵ جراحی عمومی ایران
۲۰۹۳۹ عالیده چناری سعید عبدالرضا ۳۹۸ ۱۱۲ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی اصفهان
۲۸۸۶۹ عامل ذبیحی مریم مهدی ۲۸۶۱ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۸۰۰۷ عباچی زاده کامبیز سیروس ۵۴۵ ۳۵۶ پزشکی اجتماعی شهید بهشتی
۳۵۳۳۹ عباس ابادی بهنوش احمدعلی ۱۷۷۴ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۴۹۹۸ عباس زاده شاهین علی ۲۳۶ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۳۰۱۶۲ عباسی رضا فیض اله ۹۴ ۱۲۷ بیماری‏های کودکان اهواز
۳۰۱۶۳ عباسی فرهاد رستمعلی ۶۱۴ ۳۳۶ بیماریهای عفونی و گرمسیری شهید بهشتی
۳۰۹۲۸ عباسی علی محمد ۱۶۹۱ ۴۱۲ بیهوشی همدان
۳۲۶۵۸ عباسی علی افراسیاب ۲۱۴۱ ۱۶۶ آسیب شناسی تهران
۳۴۴۹۸ عباسی روح اله علی قربان ۶۵۳۵ ۵۶۱ گوش وحلق وبینی شیراز
۲۸۸۷۳ عباسی بسطامی بهارک عباس ۴۰۳ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۳۴۱۸۹ عباسی بنازاده مشهدی فاطمه اسماعیل ۲۰۶۱ ۲۷۷ بیماریهای داخلی زاهدان
۲۵۵۴۷ عباسیان محمدرضا مصطفی ۱۱۶۲۱ ۲۴۴ جراحی استخوان و مفاصل شهید بهشتی
۳۴۱۹۰ عباسیان سیمین محمداسماعیل ۶۷۰ ۳۴۱ بیماریهای عفونی و گرمسیری مشهد
۲۶۱۴۲ عبدالحسینی شهربانو احمد ۵۳۰۴ ۲۷۲ بیماریهای داخلی ایران
۲۸۰۱۴ عبدالحسینی محمدرضا احمد ۲۰۰۲۵ ۴۴۲ جراحی عمومی شهید بهشتی
۲۴۳۷۴ عبداللهی اسیه فضل الله ۶۳۷۸ ۴۷۵ چشم پزشکی شهید بهشتی
۳۰۷۲۱ عبدالملکی شراره محمدرضا ۴۳۲ ۳۷۵ بیهوشی کرمانشاه
۳۳۵۶۷ عبدالهی مرتضی محمدعلی ۵۱۸۶۵ ۱۴۱ بیماری‏های کودکان سمنان
۲۸۰۱۹ عبدی سعید بهمن ۲۹۷۰۷ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۳۵۲۷۶ عجمی حسین محمود ۲۳۰۷ ۱۱۴ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی ایران
۳۱۹۹۶ عرفانی کریم زاده طوس علی امیرحسین ۱۴۸۴ ۲۷۲ بیماریهای داخلی ایران
۳۴۱۹۵ عرفانیان نخچی طوسی مینو علی اصغر ۱۹۶۱ ۱۷۵ آسیب شناسی مشهد
۲۰۹۴۷ عزیزخانی رضا ابراهیم ۱۹۸۰ ۶۱۲ طب اورژانس تهران
۲۹۶۳۵ عزیززاده منیر مهدی ۲۲۲۲ ۴۷۵ چشم پزشکی شهید بهشتی
۲۲۰۳۷ عزیزی رضا علی ۴۱۶ ۳۲۷ بیماریهای داخلی بقیه اله
۲۸۰۲۳ عزیزی فرید نصراله ۲۱۷ ۳۲۲ بیماریهای داخلی قزوین
۳۲۹۵۱ عزیزی زهره علی محمد ۶۵۵ ۲۷۷ بیماریهای داخلی زاهدان
۳۴۵۰۳ عزیزی سیروس نورعلی ۱۱۷ ۵۴۵ روانپزشکی گیلان
۲۵۰۹۶ عزیزی کوتنایی مریم علی ۸۴ ۲۱۴ زنان و زایمان بندر عباس
۲۸۰۲۵ عزیزی نژاد سعید محمدجواد ۷۷۱۵ ۴۷۳ چشم پزشکی تهران
۲۸۸۸۴ عسکریان فهیمه اکبر ۷۸۴۵ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۲۵۵۵۷ عسگری داریان علی حسین ۶۹۶ ۶۱۱ طب اورژانس ایران
۳۱۰۳۵ عسگری هزاوه مریم محمدحسین ۲۴۱۹ ۲۱۱ زنان و زایمان اهواز
۲۱۵۳۳ عسیس مرضیه اصغر ۷۳۹۸۶ ۳۱۵ بیماریهای داخلی کاشان
۲۲۳۵۸ عصار شیرین شکراله ۷۵۸ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۳۳۵۷۸ عطائی رضا جواد ۶۴۱ ۱۷۵ آسیب شناسی مشهد
۲۱۵۳۴ عطاابادی غزل محمدرضا ۱۸۲۱ ۲۶۷ بیماریهای داخلی اصفهان
۲۱۵۳۵ عطاران نرگس محمدرضا ۲۴۶ ۵۳۴ روانپزشکی اصفهان
۳۰۱۸۱ عطازاده موسی علی ۶۳۸۷ ۲۶۲ بیماریهای اعصاب شیراز
۳۳۵۸۲ عطایی عظیمی مهدی محمدرضا ۵۵۸۲ ۲۴۷ جراحی استخوان و مفاصل مشهد
۲۸۰۳۱ عظیمی مهدی اسداله ۶۵۵ ۲۷۵ بیماریهای داخلی تبریز
۳۴۱۹۹ عظیمی سارا محمد ۴۳۰ ۳۵۲ بیماریهای قلب و عروق مشهد
۲۶۷۵۴ عظیمی ابریز قادر حسن ۸۷۸ ۳۳۳ بیماریهای عفونی و گرمسیری تبریز
۲۴۶۴۳ عظیمی وقار جواد مصطفی ۳۸ ۳۴۶ بیماریهای قلب و عروق تهران
۲۳۱۰۹ عکاظی ارش محمدصادق ۳۲۹۴ ۵۷۳ پزشکی قانونی تهران
۲۶۱۵۳ علائی انوشا محمدعلی ۷۳۵ ۳۲۱ بیماریهای داخلی گیلان
۲۳۸۶۸ علایی نسیم منوچهر ۱۶۷ ۳۶۴ بیهوشی ایران
۳۳۵۸۶ علم الهدایی سیدمحمدحسین سیدحسن ۳۰۳ ۵۳۳ رادیولوژی مشهد
۳۰۱۸۳ علوی سیدمحمدعلی سیدهدایت اله ۶ ۵۳۷ روانپزشکی تبریز
۳۰۷۲۹ علوی سیده مریم سیدضیاالدین ۴۰۸ ۲۶۷ بیماریهای داخلی اصفهان
۳۳۵۸۸ علوی هوتن هوشنگ ۵۵۳ ۴۴۲ جراحی عمومی شهید بهشتی
۲۶۱۵۴ علی اکبرالحسینی لیلا حسین ۵۱۷۹ ۲۱۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۳۳۵۹۱ علی اکبریان محسن محمد ۱۹۴۷ ۴۵۳ جراحی عمومی مشهد
۲۵۵۶۷ علی پور رضا اسماعیل ۹۷۴۵ ۳۷۲ بیهوشی شهید بهشتی
۳۲۲۶۷ علی پورخبازپیشه سولماز ولی ۵۹ ۵۵۴ گوش وحلق وبینی ایران
۲۱۵۴۲ علی تباران دواری خدیجه علی ۱۲۹۷ ۱۷۷ زنان و زایمان اصفهان
۲۰۱۸۴ علی عباس پور جعفر علی ۱۱۰۳ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۳۴۹۸۹ علی فتاحی ندا التفات ۳۱۶ ۵۳۶ روانپزشکی ایران
۲۴۲۲۸ علی محمدی سیدحسین سیدرضا ۲۹۰۸ ۵۶۵ گوش وحلق وبینی یزد
۲۸۰۴۳ علی مددی حسین حسن ۱ ۱۳۵ بیماری‏های کودکان تهران
۲۸۰۴۴ علیجانی بابک عیدی ۵۷۱ ۴۵۶ جراحی مغز و اعصاب ایران
۲۵۵۷۳ علیرضائی امیرحسام روح اله ۱۲۴ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۰۳۸۷ علیزاده مژگان فیروز ۲۰۷ ۳۴۷ بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
۲۷۲۲۳ علیزاده فریبا سلمان ۵۶۳ ۵۳۱ رادیولوژی کرمانشاه
۲۸۰۴۷ علیزاده پرهیزکار مهدی هوشنگ ۲۴۶۷ ۱۷۴ آسیب شناسی مازندران
۲۳۱۲۷ علیزاده حسن کیاده مهدی محمد ۷۹۵۵ ۴۷۳ چشم پزشکی تهران
۳۲۹۵۳ علیزاده فروتن مریم محمد ۲۵۴۲۴ ۳۲۳ بیماریهای داخلی مازندران
۲۰۹۷۱ علیمی احسان محمدرضا ۱۴۶۹ ۲۳۷ جراحی استخوان و مفاصل اهواز
۳۳۶۰۱ عمادزاده علی مهدی رضا ۱۳۷۶ ۳۱۶ بیماریهای داخلی کرمان
۲۰۹۷۲ عمادی سیدمحمدرضا سیدعلی ۲۴۳۴۲ ۲۶۷ بیماریهای داخلی اصفهان
۲۶۱۵۹ عمادیان رضوی سیده لیلا سیدعلی اصغر ۱۹۴۲۶ ۳۴۶ بیماریهای قلب و عروق تهران
۲۴۲۳۱ عمران پور حسن سهراب ۱۷۵۷ ۵۱۳ پرتو درمانی شهید بهشتی
۳۲۹۵۵ عمرانی فر بتول صادق ۲۵۲۹۳ ۳۴۶ بیماریهای قلب و عروق تهران
۲۰۱۹۳ عمرانی نوا علی حسین ۱۵۵ ۶۱۳ طب اورژانس شهید بهشتی
۲۸۰۵۲ عنبرافشان محمد خسرو ۶۴۱ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۲۶۱۶۰ عنبری ساغر مرتضی ۱۴۰ ۵۵۷ گوش وحلق وبینی شهید بهشتی
۲۱۵۴۴ عندلیب فاطمه رضا ۲۷۶۱ ۴۱۵ بیماریهای پوست اصفهان
۲۰۳۸۹ عیدی رقیه عزیز ۱۳۶ ۲۱۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۰۹۸۰ عیدی محمد محمود ۱۷۲۱ ۴۳۳ جراحی عمومی اصفهان
۳۲۰۰۹ عیسی پور محسن حمید ۶ ۵۷۳ پزشکی قانونی تهران
۲۷۲۲۴ عیسی زاده فر خاطره احمد ۴۰۳ ۳۵۵ پزشکی اجتماعی تهران

غ ———————– تا —————- ق

شماره کارت نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه کد رشته قبولی نام رشته دانشگاه
۲۸۰۵۴ غارتی هژیر ایرج ۶۱۷۸ ۲۴۱ جراحی استخوان و مفاصل ایران
۲۳۱۳۲ غزاله منوچهر قربان ۱۴۵ ۲۴۴ جراحی استخوان و مفاصل شهید بهشتی
۲۳۸۷۶ غزل اناهیتا ابراهیم ۲۵۲ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۴۶۴۷ غضنفری بهزاد قمبرعلی ۶۸۷ ۱۳۱ بیماری‏های کودکان ایران
۲۵۵۸۴ غفاری مهران کاظم ۳۰۰ ۲۶۱ بیماریهای اعصاب شهید بهشتی
۲۶۱۶۳ غفاری ازاده محمدحسین ۷۹۲ ۲۱۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۸۰۶۰ غفاری علیرضا وهرز ۴۹۵۹ ۳۶۵ بیهوشی بابل
۲۸۹۰۳ غفاری زهرا رضا ۲۰۷۰ ۳۷۱ بیهوشی زاهدان
۳۰۱۹۷ غفاری روزبه احمد ۴ ۳۷۴ بیهوشی کرمان
۳۴۵۱۲ غفاری سامان فیض اله خان ۲۶۵ ۲۳۶ جراحی استخوان و مفاصل اصفهان
۲۹۲۲۹ غفاری پور حسین علی محمدحسین ۱۶۰ ۱۳۶ بیماری‏های کودکان زاهدان
۲۸۰۶۳ غفوری مجید غلامرضا ۱۰۴۶ ۳۴۱ بیماریهای عفونی و گرمسیری مشهد
۳۵۱۷۷ غفوری شهناز رشید ۱۵۷ ۲۷۵ بیماریهای داخلی تبریز
۳۴۲۰۵ غفوریان نوروزی شیما عباس ۱۴۹۸۹ ۵۲۱ رادیولوژی ایران
۲۴۲۳۴ غلامی امیر ذبیح الله ۴ ۵۶۷ پزشکی هسته ای تهران
۲۶۷۷۴ غلامی عادل حیدرقلی ۷۹۹ ۱۳۱ بیماری‏های کودکان ایران
۲۹۵۲۶ غلامی حمیده علی اوسط ۱۲۴ ۲۳۱ زنان و زایمان قزوین
۲۳۱۴۲ غلامی پور ارش محمدرضا ۹۲۵ ۲۵۵ بیماریهای اعصاب ایران
۲۵۵۹۰ غلامی خوجین رضا اکبر ۶۰۸۳ ۳۵۵ پزشکی اجتماعی تهران
۲۸۹۰۹ غلامی قصری نازنین علی محمد ۶۷۰۲ ۵۵۲ گوش وحلق وبینی اصفهان
۲۸۰۶۵ غلامیان رضا محمد ۲۷۷ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۲۴۸۷۰ غیاثی بهاره هوشنگ ۱۳۲ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۶۱۶۶ غیاثی وجیهه ولی اله ۵۲۸ ۵۷۵ پزشکی فیزیکی و توانبخشی شهید بهشتی
۳۴۵۱۳ غیاثیان مسعود علی اکبر ۳۸ ۲۵۴ بیماریهای اعصاب اهواز
۳۳۶۱۷ فاتحی گنزق غلامحسین غلام حسن ۱۲۳ ۳۵۲ بیماریهای قلب و عروق مشهد
۲۳۱۴۴ فاضل پیام ایرج ۱۰ ۴۵۲ جراحی عمومی مازندران
۳۳۶۱۹ فاضلی فر سعید رجبعلی ۸۲۶۲۶ ۴۵۳ جراحی عمومی مشهد
۲۰۹۹۴ فاطمی سیدعباس ابوالفتح ۱۵۴۷ ۳۶۲ بیهوشی اصفهان
۲۱۵۴۹ فاطمی سیده فرناز غلامرضا ۲۷۸ ۲۱۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۹۳۶۴ فاطمی سیده فاطمه سیدجواد ۸۰۰ ۲۱۱ زنان و زایمان اهواز
۳۴۲۱۱ فاکهی خراسانی وحیده علی ۹۵۳ ۱۵۳ بیماری‏های کودکان مشهد
۳۴۲۱۲ فامیلی یلدا محمد ۵۷۲۵ ۳۲۴ بیماریهای داخلی مشهد
۲۳۱۴۷ فانی ایمان علی ۴۹۴۷ ۵۱۶ رادیولوژی اصفهان
۲۴۶۵۴ فتاحیان رضا علی اکبر ۱۶۸ ۴۶۴ جراحی مغز و اعصاب کرمان
۲۰۱۹۹ فتح اله زاده یکشو صلاح محمدرسول ۸۶۲۶ ۴۳۲ جراحی عمومی ارومیه
۲۰۹۹۶ فتحی پور اسداله فتح اله ۳۷۲ ۱۲۶ بیماری‏های کودکان اصفهان
۳۰۲۱۷ فخار نصیر محمدحسن ۳۴۲ ۴۴۳ جراحی عمومی شیراز
۲۷۲۳۲ فخاری سولماز فیروز ۱۶۳۸ ۴۱۲ بیهوشی همدان
۳۰۲۱۸ فخرزاد علیرضا فتح الله ۲۵ ۳۱۵ بیماریهای داخلی کاشان
۳۰۷۴۰ فخریه اصل لادن کیامرث ۳۹۴ ۵۲۴ رادیولوژی زاهدان
۲۰۳۹۲ فدوی ساناز حمدالله ۱۰۸۴ ۲۳۲ زنان و زایمان مازندران
۲۸۹۱۲ فرامرزی گروسی فاطمه محمدرضا ۱۰۲۲ ۱۳۵ بیماری‏های کودکان تهران
۲۶۷۸۸ فرج زاده هوشنگ تارویردی ۱۳۷۸ ۴۱۳ بیهوشی یزد
۲۷۲۳۳ فرجام فر مریم ابراهیم ۵۰۶ ۵۳۷ روانپزشکی تبریز
۳۲۹۶۱ فرجامی اتنا بهزاد ۶۹۵ ۵۷۲ طب کار تهران
۳۰۷۴۲ فرجی اعظم اسمعیل ۱۱۵ ۲۲۳ زنان و زایمان شیراز
۳۴۵۱۷ فرجی مهرداد اسدالله ۱۳۹ ۶۱۳ طب اورژانس شهید بهشتی
۲۸۹۱۴ فرخ اشتیانی معصومه حسین ۲۹۳ ۳۳۶ بیماریهای عفونی و گرمسیری شهید بهشتی
۲۸۰۸۵ فرخ فرقانی سیامک غلامحسین ۱۰۹۲۳ ۴۴۴ جراحی عمومی کاشان
۲۰۲۰۸ فرخ قاطع مجید صالح ۳۵۷ ۴۷۷ چشم پزشکی مشهد
۲۱۵۵۴ فرزانه شیوا حسن ۱۵۵ ۳۳۱ بیماریهای عفونی و گرمسیری اصفهان
۲۷۲۳۷ فرزانه فرح ناز محمدابراهیم ۳۴۲ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۲۸۰۹۱ فرزین مصطفی محمود ۳۶۲۸ ۵۱۲ پرتو درمانی تهران
۳۰۲۲۶ فرغت علیرضا امیر ۲۵۵۰۲۶۳۴۸۰ ۴۷۴ چشم پزشکی زاهدان
۳۵۱۰۵ فرقانی محمدسعد عبدالحمید ۱۸۵۷۴ ۲۷۷ بیماریهای داخلی زاهدان
۲۱۵۵۵ فرقدانی چهارسوقی مریم محمدرضا ۷۷۸ ۵۱۶ رادیولوژی اصفهان
۲۵۶۱۳ فرنقی فرهاد محمود ۲۳۰۴ ۵۴۱ روانپزشکی تهران
۲۴۶۵۹ فرنیا وحید محمدعلی ۳۳ ۵۴۱ روانپزشکی تهران
۳۳۶۳۶ فرهادی ابوالقاسم حسن ۱۰۹۸ ۴۱۴ بیهوشی بقیه اله
۲۸۰۹۴ فروزان ارش سعید ۴۷۹ ۶۱۱ طب اورژانس ایران
۲۳۱۷۲ فروزانفر محمدمهدی حسن ۵۲ ۶۱۳ طب اورژانس شهید بهشتی
۲۴۳۷۸ فروغی فایزه ابراهیم ۱۲۷ ۱۶۶ آسیب شناسی تهران
۲۸۹۱۹ فروغی فروغ اکبر ۱۸۱۴۱ ۱۶۷ آسیب شناسی شهید بهشتی
۲۸۹۲۰ فروغی فر طاهره محمد ۷۱ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۳۴۲۲۲ فروندی مریم علی ۱۸۷۰ ۱۶۷ آسیب شناسی شهید بهشتی
۳۰۲۳۱ فریبرزی محمدرضا الیاس ۱۲۸۶ ۱۵۲ بیماری‏های کودکان مازندران
۳۱۲۹۴ فریدنیا منصوره غلامحسین ۱۰۲۳۲۲ ۳۲۵ بیماریهای داخلی همدان
۳۳۶۴۰ فریدنیا بیژن علی اکبر ۳۹۱ ۴۴۲ جراحی عمومی شهید بهشتی
۲۹۶۳۶ فریدون محبوبه زین العابدین ۷۱۷ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۳۰۲۳۲ فریدونی فرشاد سیاوش ۵۸۵ ۵۷۳ پزشکی قانونی تهران
۲۲۳۷۱ فضلی پور اعظم طاهر ۴۶۹۳۶ ۵۵۳ گوش وحلق وبینی اهواز
۲۳۸۹۷ فقیهی لنگرودی ترانه محمد ۳۸۲۲ ۵۲۶ رادیولوژی شیراز
۳۵۵۸۳ فقیهی مهر ارمغان اسلام ۳۸۲ ۲۱۴ زنان و زایمان بندر عباس
۳۲۶۹۸ فکری کیاوش علیرضا ۴۳ ۱۳۵ بیماری‏های کودکان تهران
۲۴۲۴۳ فلاح یوسف رحمت ۲۱۳۰۴۱۲۹۲۰ ۲۴۳ جراحی استخوان و مفاصل تهران
۲۸۱۰۵ فلاح امیرهوشنگ علی اکبر ۳۳۸۵ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۳۴۹۹۳ فلاح فلورا محمدحسن ۹۶۰ ۳۴۷ بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
۲۸۱۱۰ فولادوند علی صیدرضا ۵۶۱ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۲۸۱۱۲ فیروزمرنی شهرام حسین ۶۵۷۳ ۳۷۱ بیهوشی زاهدان
۳۳۶۴۶ فیضی محمد صمد ۶۷۳ ۲۳۶ جراحی استخوان و مفاصل اصفهان
۲۸۱۱۳ فیضی هرسینی احسان ارسلان ۸۶۴ ۵۲۵ رادیولوژی شهید بهشتی
۲۸۱۱۴ فیلی جعفر نقی ۱۳۱ ۵۳۶ روانپزشکی ایران
۲۱۵۶۱ قائم مقامی سیده زهرا سیدحسام ۷۲ ۲۶۷ بیماریهای داخلی اصفهان
۳۵۱۸۰ قادرمزی جمیله ابراهیم ۴۷۷ ۲۳۴ زنان و زایمان همدان
۳۰۷۵۴ قادری فهلیانی فاطمه خلیفه ۱۸۴۷ ۲۱۱ زنان و زایمان اهواز
۲۸۱۱۶ قاسم پور عادل صمد ۷۵۵۴ ۴۷۱ چشم پزشکی ایران
۳۵۲۸۷ قاسم زاده عبدالمهدی محمد ۴۷۳ ۴۱۴ بیهوشی بقیه اله
۲۸۹۲۸ قاسم زاده بیدگلی زهرا ابوالقاسم ۸۵ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۲۴۶۶۸ قاسمی محمود شکرالله ۱۷۲ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۲۸۱۲۰ قاسمی محمد کاظم ۲ ۳۷۲ بیهوشی شهید بهشتی
۲۹۳۷۲ قاسمی مرضیه محمدحسن ۹۵۸ ۲۳۳ زنان و زایمان مشهد
۳۴۵۲۵ قاسمی بصیر حمیدرضا علی ۱۹۱ ۱۶۱ آسیب شناسی اصفهان
۲۶۸۱۶ قاضی زاده فرید یحیی ۶۱۶۷۳ ۱۴۳ بیماری‏های کودکان شیراز
۳۳۶۵۶ قانعی حسین محمد ۳۴۸۳ ۳۲۴ بیماریهای داخلی مشهد
۲۹۵۸۷ قباخلو مهدی مرتضی ۳۱۷ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۸۱۳۰ قدیمی پور حمیدرضا عبدالحمید ۱۳۲۷ ۱۶۷ آسیب شناسی شهید بهشتی
۳۱۰۴۲ قرائتی مریم عباس ۴۳۴ ۳۲۲ بیماریهای داخلی قزوین
۳۳۶۶۰ قرائی جمعه ئی رضا حسن ۷۱۳۶۹ ۱۵۳ بیماری‏های کودکان مشهد
۲۸۱۳۲ قرایی بابک سیروس ۳۹۸۱ ۳۷۲ بیهوشی شهید بهشتی
۲۶۱۸۹ قربان زاده هفت خوان معصومه اردشیر ۶۷۰۵ ۵۲۱ رادیولوژی ایران
۲۷۲۴۹ قربانی لادن حسین ۴۶۳ ۴۳۲ جراحی عمومی ارومیه
۲۸۱۳۵ قربانی مجید نقدعلی ۵ ۶۱۲ طب اورژانس تهران
۳۰۲۵۳ قربانی علیا منوچهر اسماعیل ۸۵۴ ۶۱۱ طب اورژانس ایران
۲۸۱۳۶ قربانی مقدم عرفان محمدتقی ۶۱۵۰۵ ۴۶۲ جراحی مغز و اعصاب شهید بهشتی
۲۰۴۰۰ قرنی زاده گوهرشاد محمدرشید ۱۵۲۴ ۲۲۳ زنان و زایمان شیراز
۲۸۱۳۹ قره باغی هادی مهدی ۲۴۴۹ ۶۱۲ طب اورژانس تهران
۳۲۹۶۷ قره جه سعیده انه محمد ۲۳۶ ۲۳۲ زنان و زایمان مازندران
۲۹۴۶۳ قریشی عبدالرضا اوسط ۸۹ ۲۵۷ بیماریهای اعصاب تهران
۲۳۲۱۴ قزوینیان برزو مختار ۱۸۶۹ ۲۴۱ جراحی استخوان و مفاصل ایران
۲۳۹۱۰ قضاتی لیلا نعمت اله ۷ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۳۳۶۷۳ قطبی جشوقانی هادی عباس ۱۷۸۵ ۲۴۷ جراحی استخوان و مفاصل مشهد
۲۳۹۱۱ قطبی زاده وحدانی فهیمه عیسی ۴۰۱۴ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۳۲۲۸۴ قلعه تکی زاده فاطمه علی محمد ۷ ۲۲۷ زنان و زایمان گیلان
۲۱۰۳۶ قلمزن محسن احمد ۱۷۹۳ ۳۷۲ بیهوشی شهید بهشتی
۲۸۱۴۱ قمشی نیما اورنگ ۷۰۵ ۲۴۴ جراحی استخوان و مفاصل شهید بهشتی
۲۲۰۸۶ قمیشی علی غلامعلی ۲۲۹۸۱ ۳۶۳ بیهوشی اهواز
۲۳۲۲۰ قندی یزدان ناصر ۳۹۱ ۱۴۷ بیماری‏های کودکان گیلان
۲۳۹۱۴ قهاری سارا محمد ۴۸۵ ۵۷۳ پزشکی قانونی تهران
۲۵۶۴۱ قهرمانی مهدی بهروز ۱۷۰ ۳۷۲ بیهوشی شهید بهشتی
۳۵۴۸۲ قهرمانی محمد محمدعلی ۱۲ ۳۶۴ بیهوشی ایران
۲۵۶۳۹ قوام سیامک عزیزاله ۲۵۵۶۴ ۳۶۴ بیهوشی ایران
۲۱۰۴۰ قوامی بابک هوشنگ ۳۰۶۵ ۳۶۲ بیهوشی اصفهان
۳۴۸۵۷ قیصری مهدی جعفر ۳۹۴ ۴۲۳ بیماریهای پوست شهید بهشتی

ک ———————— تا ——————– م

شماره کارت نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه کد رشته قبولی نام رشته دانشگاه
۳۲۹۷۴ کائیدی مجد شقایق منوچهر ۲۳۷۵ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۳۴۲۳۷ کابلی باغسیاهی مهرانگیز حسن ۱۱۶ ۵۶۴ گوش وحلق وبینی مشهد
۲۸۱۴۷ کارچانی محمدرضا ابوتراب ۱۲۵۵ ۵۲۱ رادیولوژی ایران
۲۸۹۳۹ کارخانه یوسفی مهتاب حسن ۳۰۱۷ ۵۴۶ روانپزشکی مازندران
۳۳۶۸۴ کارگربیده فرهاد جواد ۸۱۳ ۳۳۳ بیماریهای عفونی و گرمسیری تبریز
۲۱۰۴۵ کارگری تمیارتی اکبر غلامعلی ۲۲۹ ۴۴۳ جراحی عمومی شیراز
۳۴۸۵۹ کاشفی زاده علیرضا محمد ۱۲۸ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۳۵۴۸۳ کاظم پورمفرد مرتضی نصراله ۸۴۰ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۳۴۸۶۱ کاظم زاده اصغر محمدحسین ۱ ۳۲۴ بیماریهای داخلی مشهد
۳۴۸۶۲ کاظم علی اصغر حسین ۴۴۷ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۲۳۲۳۴ کاظمی محمدرضا غلامرضا ۷۱۰ ۳۷۳ بیهوشی شیراز
۲۵۶۴۶ کاظمی امیرحسین ایرج ۹۵۰ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۳۰۷۶۳ کاظمی طیبه ناصر ۱۶۶۲۴ ۲۶۷ بیماریهای داخلی اصفهان
۳۱۵۴۴ کاظمی فرد بهرام شهاب ۴۵۹ ۱۴۵ بیماری‏های کودکان کرمان
۲۱۵۷۷ کاظمی نجف ابادی شادی ستار ۳۲۶ ۲۳۵ زنان و زایمان یزد
۲۳۲۳۹ کاوند بابک محمدعلی ۴۷۹۴ ۳۶۴ بیهوشی ایران
۲۸۹۴۵ کاوند سیما علی محمد ۳۶۷ ۴۲۳ بیماریهای پوست شهید بهشتی
۲۶۲۰۱ کربلایی زاده تبریزی مریم علی ۷۱۸ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۲۱۰۵۸ کردگاری محمد جواد ۶۲۸ ۵۴۴ روانپزشکی کرمان
۲۱۵۸۰ کردگاری مریم محمود ۱۱۱۲ ۳۴۲ بیماریهای قلب و عروق اصفهان
۲۸۹۵۱ کردلو فریده محرمعلی ۲۰۴۴ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۴۶۷۹ کرمی شهریار نعمت ۱۸ ۵۲۳ رادیولوژی تهران
۳۰۹۴۶ کرمی علی اکبر عیسی ۶ ۱۱۲ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی اصفهان
۲۱۵۸۴ کرمی نوگورانی نازیلا محمدهاشم ۲۷۱۶۴ ۲۱۱ زنان و زایمان اهواز
۲۱۰۷۰ کریمی خدامراد عبدالحمید ۳ ۳۷۲ بیهوشی شهید بهشتی
۲۱۰۷۱ کریمی شراگیم حسین ۶ ۱۲۶ بیماری‏های کودکان اصفهان
۲۵۶۵۶ کریمی حسین محمد ۵۵۸ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۲۶۲۰۴ کریمی اتوسا حبیب اله ۱۰۴ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۸۱۷۱ کریمی کاوه محمود ۱۲۴۲۸ ۳۳۴ بیماریهای عفونی و گرمسیری تهران
۲۸۱۷۴ کریمی مهدی محمود ۳۱۳۷ ۳۴۶ بیماریهای قلب و عروق تهران
۲۸۹۵۶ کریمی نوشین محمود ۴۸۳ ۴۷۳ چشم پزشکی تهران
۳۱۰۴۳ کریمی اول ساناز علیرضا ۹۹۷۲ ۲۷۵ بیماریهای داخلی تبریز
۲۵۶۶۲ کریمیان رضا غلامعلی ۹۴۳ ۴۳۷ جراحی عمومی تهران
۲۴۶۸۸ کشازرع علی اصغر شکراله ۶۱۲ ۳۷۵ بیهوشی کرمانشاه
۳۴۲۴۲ کفشبانی شاندیز پروانه محمد ۴۳۸ ۳۵۲ بیماریهای قلب و عروق مشهد
۳۰۷۷۴ کلانتری زهرا اسماعیل ۱۷۳۶ ۴۷۶ چشم پزشکی شیراز
۳۲۷۲۹ کم سراج الدین پیخی ۱۴۷۴۲ ۱۵۳ بیماری‏های کودکان مشهد
۳۴۵۳۶ کمالی علیرضا فریبرز ۵۵ ۴۱۲ بیهوشی همدان
۳۴۸۶۹ کمالی فرد مسعود محمدباقر ۱۸۴۲۶ ۳۷۲ بیهوشی شهید بهشتی
۳۱۰۴۵ کمیلی بیرجندی رزا فریدون ۳۵۸۰ ۳۴۷ بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
۲۰۲۴۱ کهرکبودی امیررضا عباس ۵۳۸۳ ۴۷۵ چشم پزشکی شهید بهشتی
۳۲۲۹۱ کوشا نسیم عبدالرحیم ۷۷۷ ۵۶۳ گوش وحلق وبینی گیلان
۲۲۳۸۵ کوهساری ماندانا منوچهر ۷۶۷ ۵۳۲ رادیولوژی گیلان
۳۴۲۴۶ کوهستانی لاله عطامحمد ۱۲۸۲ ۵۴۷ روانپزشکی مشهد
۲۸۹۶۰ کوهی اصفهانی راضیه مصطفا ۷۸۹۴ ۵۱۶ رادیولوژی اصفهان
۲۱۵۹۲ کی پور مریم محمدعلی ۱۵۶۷ ۵۳۴ روانپزشکی اصفهان
۳۴۵۴۱ کیانی مهدی سبزمحمد ۱۷۵۸۵ ۶۱۵ پزشکی ورزشی تهران
۲۸۹۶۶ کیانی انبوهی فریبا قربان ۵۴۱۸ ۴۵۶ جراحی مغز و اعصاب ایران
۳۵۳۰۰ کیانی خلخال محمدرضا علیرضا ۳۳۱۳ ۴۲۲ بیماریهای پوست تهران
۳۲۲۹۵ کیهانیان مانا محمدصادق ۴۰۶۶ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۲۱۵۹۴ کیوانداریان نوشین فضل اله ۱۷۷۱ ۳۱۵ بیماریهای داخلی کاشان
۲۶۲۱۹ گرامی مریم محمدباقر ۲۰۶۳۱ ۵۴۱ روانپزشکی تهران
۲۴۶۹۸ گروسی بهرام علی ۵۶۹ ۴۷۳ چشم پزشکی تهران
۲۸۱۹۰ گل پذیرسرخه ارش خسرو ۲۴۰۰ ۴۴۶ جراحی عمومی کرمانشاه
۲۶۲۲۲ گل سخن هستی مهدی ۵۶۸۴ ۲۳۱ زنان و زایمان قزوین
۳۳۷۱۹ گلبوئی نژاد وحید عبدالله ۵۱۵ ۲۴۶ جراحی استخوان و مفاصل کرمان
۲۶۲۲۳ گلبیدی الهام حسن ۳۳۱ ۱۳۵ بیماری‏های کودکان تهران
۲۸۱۹۴ گلچین نوید هوشنگ ۱۰۲۲۴ ۴۵۶ جراحی مغز و اعصاب ایران
۲۸۹۶۹ گلریز فرح ناز محمدهادی ۷۸۲۴ ۵۲۳ رادیولوژی تهران
۲۶۸۵۷ گلزارتکلیمی سیدعلی امجد ۱۲۶۴ ۱۳۴ بیماری‏های کودکان تبریز
۳۳۷۲۲ گلشن علیرضا علی محمد ۸۴۶ ۱۱۷ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شهید بهشتی
۲۳۲۸۴ گلفام بابک حسین ۱۹ ۳۷۲ بیهوشی شهید بهشتی
۳۰۳۱۲ گلمکانی محمدرضا غلامحسین ۱۰۰۲۸۳ ۲۴۵ جراحی استخوان و مفاصل شیراز
۳۳۷۲۴ گلمکانی حسن اسداله ۷۴۹ ۱۵۳ بیماری‏های کودکان مشهد
۳۴۶۵۷ گنجی مریم مقصود ۰ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۳۵۳۰۱ گنجی مسعود محمد ۴۴۲۹۷ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۳۴۲۵۳ گنودی ساناز هاشم ۷۳۳۸ ۳۲۴ بیماریهای داخلی مشهد
۳۰۹۵۳ گودرزوندچگینی ولی اله حسن ۶۱۱ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۸۱۹۷ گودرزی حسن محمدحسین ۱۰۴۱۶ ۶۱۳ طب اورژانس شهید بهشتی
۲۸۹۷۲ گودرزی شیرین اسداله ۱۶۸ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۳۰۳۱۵ گودرزی علی مومن عبدال ۲۳۷۷ ۳۱۴ بیماریهای داخلی شیراز
۳۴۸۷۳ گوهری محسن اکبر ۱۰۵۸ ۴۷۳ چشم پزشکی تهران
۳۱۰۴۶ لاجوردی وحیده سادات سیدمصطفی ۱۲۵۶۲ ۴۲۲ بیماریهای پوست تهران
۳۵۱۲۵ لالی دولیسکان سیروز کریم ۱۵۱۰۱ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۲۲۱۲۴ لجمیراورک نجاتی پیمان علی ۱۲۵۷ ۵۳۵ روانپزشکی اهواز
۲۲۳۹۲ لطفی طناز پرویز ۳۰۸ ۳۶۳ بیهوشی اهواز
۲۹۵۹۳ لطفی رضا ابراهیم ۲۵ ۳۴۷ بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
۳۴۲۵۴ لطفی سیده زهرا سیداحمد ۲۰۳۴ ۲۷۳ بیماریهای داخلی بابل
۳۴۸۷۵ لطفی سعیدرضا احمد ۱۱۱ ۱۴۱ بیماری‏های کودکان سمنان
۲۸۲۰۵ لطفی نیا محمدرضا فریدون ۳۹۴ ۲۴۳ جراحی استخوان و مفاصل تهران
۳۳۷۲۹ لطیفیان علاف امیرعلی محمدعلی ۲۳۳۱ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۲۸۲۰۶ لعلی نیا حمید محمدرضا ۲۵۹۴ ۵۲۵ رادیولوژی شهید بهشتی
۲۵۶۹۴ لقائی پوررازلیق رضا علی اکبر ۳۳۵۱ ۵۴۱ روانپزشکی تهران
۲۱۶۰۰ لقمانی خوزانی مژگان سیدمجتبی ۴۶۷ ۱۲۶ بیماری‏های کودکان اصفهان
۳۴۹۹۹ لوک زاده زیبا حسین ۹۴۷۷ ۵۷۲ طب کار تهران
۳۴۲۵۶ لونی لیلا علی اکبر ۱۴۷۷ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۳۲۷۳۹ مازندرانی جابر عباس ۶۱ ۶۱۴ پزشکی ورزشی ایران
۲۲۳۹۵ مالچی مهناز فرحان ۷ ۲۳۳ زنان و زایمان مشهد
۲۶۲۳۷ ماهری مریم شکرالله ۶۵۰۶ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۳۲۰۵۲ مبین محمدرضا رضا ۴ ۴۳۷ جراحی عمومی تهران
۳۰۳۲۴ مبین خیابانی ارش محمد ۶۹۴ ۱۴۳ بیماری‏های کودکان شیراز
۲۸۹۷۹ متین سودابه صمد ۱۳۱۷ ۲۱۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۳۰۹۵۵ مجابی هوشیار سیدحسام ۱۶۸ ۱۵۱ بیماری‏های کودکان قزوین
۲۸۲۱۵ مجاهد محمدمهدی عبدالرسول ۱۰۴۵۵۱ ۵۱۲ پرتو درمانی تهران
۳۲۷۴۲ مجاورعقیلی سیدبابک سیدهادی ۳۰۵۵ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۲۸۲۱۶ مجتبائیان امیربابک اردشیر ۳۷۹۳ ۵۲۷ رادیولوژی کرمان
۳۴۲۶۰ مجتبوی مریم سیدحمید ۲۹۰ ۳۴۱ بیماریهای عفونی و گرمسیری مشهد
۳۵۵۹۱ مجتهدی مریم ذبیح اله ۸۲۷ ۱۴۱ بیماری‏های کودکان سمنان
۲۳۳۰۷ مجدی امیرحسین قاسم ۴۴۲ ۲۳۶ جراحی استخوان و مفاصل اصفهان
۲۱۱۱۰ مجلسی کوپائی علیرضا عبدالمجید ۴۱۴ ۵۵۲ گوش وحلق وبینی اصفهان
۲۵۷۰۳ مجیدی مرتضی منصورعلی ۷۴۸ ۲۴۴ جراحی استخوان و مفاصل شهید بهشتی
۳۰۳۳۰ محبی ارش غلامحسین ۳۳۹ ۵۲۶ رادیولوژی شیراز
۲۸۹۸۳ محترمی پونه اسماعیل ۱۲۲ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۳۴۸۸۰ محسن پور امیرمحمد محمود ۳۰۹ ۳۷۴ بیهوشی کرمان
۲۵۷۰۷ محسن زاده یوسف منصور ۱۳۴۲ ۳۴۷ بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
۲۸۲۲۶ محسنی بدل ابادی رضا علی ۸۳۲ ۳۴۷ بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
۳۲۹۸۷ محسنی بندپی حکیمه ابوالفتح ۸۵۱ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۲۳۹۵۲ محسنیان جهرمی نکتا محمدعلی ۲۱۴۳ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۶۸۷۱ محمدپور مرتضی بهرام ۱۹۵۷ ۳۲۷ بیماریهای داخلی بقیه اله
۲۷۲۶۹ محمدپورشاطری مهری رسول ۶۶۴ ۳۴۷ بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
۲۵۱۰۳ محمدزاده اعظم احمد ۴۵۲۱۲ ۳۱۴ بیماریهای داخلی شیراز
۳۲۰۶۱ محمدزاده وهپاره علی محمدعلی ۴۷۹ ۵۲۵ رادیولوژی شهید بهشتی
۲۸۲۲۹ محمدشاهی علی ولی الله ۴۵۶ ۶۱۳ طب اورژانس شهید بهشتی
۳۳۷۵۵ محمدنژاد حسین غلامعلی ۱۲۵ ۴۷۷ چشم پزشکی مشهد
۳۴۲۶۶ محمدنژاد مریم محمدحسن ۶۱۵۱ ۵۴۷ روانپزشکی مشهد
۲۱۱۱۹ محمدی علیرضا حسین ۱ ۲۵۳ بیماریهای اعصاب اصفهان
۲۱۶۰۷ محمدی منیژه عبدالرحیم ۷۷۹ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۲۱۳۷ محمدی کامبیز شکرالله ۸۲۹۷ ۵۶۵ گوش وحلق وبینی یزد
۲۳۹۵۶ محمدی فریبا فضل اله ۱۹۳۳ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۲۴۷۱۸ محمدی عبدالرضا علی ۱۲۳۷۹ ۱۱۶ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی تهران
۲۴۸۸۵ محمدی گرجی علی ۲۹۹۱ ۳۱۷ بیماریهای داخلی کرمانشاه
۲۶۲۴۲ محمدی سپیده مقصود ۶۲۲۰ ۵۲۳ رادیولوژی تهران
۲۶۲۴۳ محمدی شبنم حسین ۵۴۱۸ ۳۷۲ بیهوشی شهید بهشتی
۲۶۲۴۵ محمدی فاطمه سعداله ۳۲۵۶ ۵۲۱ رادیولوژی ایران
۲۸۲۳۹ محمدی مسعود علی اصغر ۱۴۱۲ ۴۷۳ چشم پزشکی تهران
۲۸۹۹۶ محمدی نیوشا علی اصغر ۸۱۵۷ ۵۴۱ روانپزشکی تهران
۳۳۷۵۶ محمدی سعید قاسم ۲۶۲۵ ۱۵۴ بیماری‏های کودکان همدان
۲۳۹۵۷ محمدی افراکتی مانا ایرج ۱۰۵۸۹ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۳۲۰۶۵ محمدی بندری عبدالله محمد ۵۵۶ ۳۷۷ بیهوشی قزوین
۳۴۸۸۳ محمدی شریف ابادی امیرحسین علی ۸۵۴۳ ۵۳۶ روانپزشکی ایران
۳۴۸۸۴ محمدی علی اباد محمدجواد محمدحسین ۹۵۹ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۲۱۶۰۸ محمدی فارسانی بلقیس امیدوار ۵۷۱۸ ۱۷۷ زنان و زایمان اصفهان
۲۶۸۸۰ محمدی کبار یوسف توحید ۵۰۶ ۳۲۲ بیماریهای داخلی قزوین
۲۷۲۷۱ محمدی کبار سوسن توحید ۴۴۷ ۲۷۵ بیماریهای داخلی تبریز
۳۴۸۸۵ محمدی نسب حسین محمد ۲۰۴۶ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۲۳۹۵۹ محمدیان امیری مهدیس حسن ۲۶۲ ۲۱۳ زنان و زایمان بابل
۲۱۶۱۲ محمودنیا لیلا فرامرز ۱۳۶۳ ۲۷۱ بیماریهای داخلی اهواز
۲۵۰۱۸ محمودی محمدصالح احمد ۶۴۷ ۴۳۳ جراحی عمومی اصفهان
۳۰۷۸۹ محمودی هیلدا کاوس ۵۴۹۶ ۳۵۷ پزشکی اجتماعی شیراز
۲۱۱۳۱ محمودیان ارسلان علی اکبر ۳ ۲۳۶ جراحی استخوان و مفاصل اصفهان
۲۶۸۸۷ مختارپورنیلق اکبر نعمت ۷۸۸ ۴۲۴ بیماریهای پوست شیراز
۲۰۲۶۷ مختارزاده امیر هوشنگ ۷ ۵۳۷ روانپزشکی تبریز
۳۱۷۲۷ مختاری اردکانی ازاده محمدعلی ۱۳۲ ۳۴۶ بیماریهای قلب و عروق تهران
۲۹۰۰۲ مختاری گرکانی مهناز عبداله ۲۵۷۵ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۲۴۳۸۷ مدانلوجویباری شهرزاد سیروس ۵۲۰ ۲۱۳ زنان و زایمان بابل
۲۷۲۷۲ مددی شبنم مجید ۳۹ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۲۹۴۷۸ مددی رضا قاسم ۱۰۴۵ ۳۴۲ بیماریهای قلب و عروق اصفهان
۳۱۰۴۹ مدرس نیا لیلا حسین ۶۵۰ ۳۲۵ بیماریهای داخلی همدان
۳۵۳۰۴ مدرسی فرخ محمود ۱۱۱۸ ۱۷۱ آسیب شناسی شیراز
۲۴۸۸۶ مدنی زهرا محمدرضا ۸۱ ۶۱۵ پزشکی ورزشی تهران
۳۴۲۷۴ مدنی حسینی شیوا محمدعلی ۳۰۰ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۱۱۳۶ مدیرگلستان امیرجعفر محمدعلی ۶۶۲۲ ۴۳۴ جراحی عمومی اهواز
۳۴۲۷۶ مدیریان میترا کاظم ۱۹ ۳۵۴ پزشکی اجتماعی ایران
۳۳۷۷۴ مرادحاصلی فرزاد مسلم ۸۸۳۵ ۵۲۷ رادیولوژی کرمان
۲۸۲۵۷ مرادنیانی مصیب علیزمان ۵۰۶ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۸۲۶۲ مرادی مهدی محمدصادق ۲۵۳ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۳۰۳۶۱ مرادی محمدعلی رضا ۱۱۵۱ ۱۳۶ بیماری‏های کودکان زاهدان
۳۳۷۷۷ مرادی علی حسین ۶۵ ۲۴۷ جراحی استخوان و مفاصل مشهد
۳۴۸۹۰ مربی علی اکبر حبیب اله ۵۳۰ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۲۳۳۵۶ مرتضوی سیدحبیب اله سیدنصراله ۴۴۲ ۳۳۴ بیماریهای عفونی و گرمسیری تهران
۳۳۷۸۲ مرتضوی بنده قرایی مرتضی حسین ۲ ۵۴۷ روانپزشکی مشهد
۳۱۷۳۰ مرتضوی لاهیجانی مریم سیدعلی ۱۴۹۹ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۲۶۸۹۸ مرجانی النجق کریم غلامعلی ۳۳۹۳ ۳۶۶ بیهوشی تبریز
۳۰۳۶۷ مردانی شاهرخ نوازاله ۷۸۰ ۳۳۱ بیماریهای عفونی و گرمسیری اصفهان
۳۳۷۸۳ مردانی رامین عباسعلی ۱۶۶ ۱۷۱ آسیب شناسی شیراز
۲۳۳۵۹ مردانی چهارلنگ امیر بیژن ۲۸۹۶ ۶۱۴ پزشکی ورزشی ایران
۲۲۱۵۰ مرشدی حمید رضا ۱۹۹۸ ۶۱۳ طب اورژانس شهید بهشتی
۲۵۰۲۰ مرشدی مهدی محمدجعفر ۲۱۷ ۴۴۲ جراحی عمومی شهید بهشتی
۲۶۲۵۳ مریدی ایرین جعفر ۷۲ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۸۲۷۲ مزدارانی شهنام سیاوش ۶۳۸ ۱۳۵ بیماری‏های کودکان تهران
۳۴۲۸۱ مزدوریان مهدی اباد مهناز غلامرضا ۹۶۲۴۴ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۹۰۱۴ مستعان فر بهارک علی ۱۰۵۰ ۳۴۲ بیماریهای قلب و عروق اصفهان
۲۱۶۲۰ مستوفی زاده ندا کمال ۶۷۲ ۱۲۶ بیماری‏های کودکان اصفهان
۲۱۶۲۱ مسجدی مرجان ناصر ۹۱۰ ۴۶۶ چشم پزشکی اصفهان
۲۹۰۱۶ مسرور ارزو محمد ۲۶۹ ۲۷۴ بیماریهای داخلی بندر عباس
۳۳۷۸۵ مسعودی ابراهیم حیدر ۷۶۵ ۵۷۳ پزشکی قانونی تهران
۳۲۹۹۴ مسیبی رویا سیدابراهیم ۴۰۹ ۲۲۱ زنان و زایمان سمنان
۳۰۳۷۱ مشتاقی داراب علی ۴۵۵ ۱۱۲ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی اصفهان
۳۰۷۹۴ مشک ساری زکیه محمود ۲۸ ۲۴۵ جراحی استخوان و مفاصل شیراز
۳۳۷۹۰ مشیراحمدی علیرضا جواد ۲۶۱۴ ۶۱۳ طب اورژانس شهید بهشتی
۲۸۲۸۱ مشیری ارش محمدباقر ۶۵۰۵ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۲۰۲۷۷ مشیری ایدنلو ناصر محمدحسین ۱۷۲ ۳۳۲ بیماریهای عفونی و گرمسیری اهواز
۳۳۷۹۱ مشیریان سیدداوود سیدجعفر ۵۲۷ ۱۵۶ بیماری‏های کودکان کردستان
۲۹۰۲۰ مصطفایی لیلا عیدی محمد ۴۶۳ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۳۴۸۹۶ مصطفوی یزدی سیدنادر سیدابولقاسم ۱۳۳۲ ۵۷۳ پزشکی قانونی تهران
۳۰۷۹۵ مصلایی مهناز عبدالرحمن ۴۲۰ ۴۷۶ چشم پزشکی شیراز
۳۰۳۷۳ مصلح عباسعلی اکبر ۱ ۱۴۳ بیماری‏های کودکان شیراز
۲۹۲۶۷ مطلبی محمود محمد ۸۳۸۹ ۶۱۱ طب اورژانس ایران
۲۴۲۸۲ مظفر سیدحسن سیدنصرالدین ۲۱۰ ۳۳۵ بیماریهای عفونی و گرمسیری زاهدان
۳۴۵۶۰ مظفری مجید حسین ۳۹۲۰۹۶۱۲۱۸ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۲۸۲۸۶ معتقدی بابک پرویز ۳۳۲ ۴۳۵ جراحی عمومی ایران
۳۲۰۸۴ معتمد بهرنگ محمدتقی ۵۶۷ ۳۲۲ بیماریهای داخلی قزوین
۳۰۳۸۳ معصوم شهروز علی ۱۱۶ ۱۳۳ بیماری‏های کودکان بندر عباس
۳۳۷۹۷ معصوم بابک محمود ۵۱۹ ۵۴۶ روانپزشکی مازندران
۳۵۱۹۲ معماری سرا عایشه عزیز ۸۷ ۱۷۶ زنان و زایمان ارومیه
۲۶۲۶۵ معین الدین فاطمه عبدالله ۱۴۴۴ ۴۲۲ بیماریهای پوست تهران
۳۰۹۶۷ معین الدین رضا حسن ۴۴۵۷ ۵۳۱ رادیولوژی کرمانشاه
۳۵۵۹۶ معین فر مهناز غلامحسین ۴۲۵۲ ۱۶۶ آسیب شناسی تهران
۲۸۲۹۳ معینی پور علیرضا عزیزالله ۵۰۴۶ ۱۵۴ بیماری‏های کودکان همدان
۳۲۹۹۷ مفتاح ندا محمدمهدی ۴۸۷ ۳۱۴ بیماریهای داخلی شیراز
۳۵۱۹۳ مقبل نیلوفر علیرضا ۹۳۹ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۶۹۱۸ مقبولی مسعود اسداله ۴۶۵ ۳۷۳ بیهوشی شیراز
۲۵۷۵۱ مقتدرنژاد سهیل محمود ۶۸۴۳ ۱۲۱ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شیراز
۲۳۳۹۹ مقدم شاد پیمان عزیزالله ۱۹۴۴ ۵۲۵ رادیولوژی شهید بهشتی
۲۳۴۰۰ مقدمی گانه ژوبین احد ۵۹۷۵ ۴۳۷ جراحی عمومی تهران
۳۲۷۷۳ مقصودلو علی احمدعلی ۵۲۹ ۴۷۵ چشم پزشکی شهید بهشتی
۳۲۷۷۴ مقصودلو علی رحمت الله ۵۷ ۲۴۱ جراحی استخوان و مفاصل ایران
۳۰۷۹۹ مقصودی دربه معصومه علی ۴۴ ۴۲۴ بیماریهای پوست شیراز
۳۰۳۸۷ مقصودی شوریجه عبدالرضا یداله ۵۳۵ ۴۶۶ چشم پزشکی اصفهان
۳۲۹۹۸ مقیم پور رقیه حسین ۴۸۹ ۱۷۴ آسیب شناسی مازندران
۲۸۲۹۹ مکارم جلیل محمدعلی ۷۸۷ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۲۹۰۲۸ مکری ازاده کرم رضا ۱۰۸۰۱ ۵۳۱ رادیولوژی کرمانشاه
۳۰۳۹۲ ملاحسینی فرهاد نورمحمد ۱۲۱۰ ۴۳۷ جراحی عمومی تهران
۳۳۸۰۲ ملک بهابادی افشین امان الله ۲۲۰ ۵۷۲ طب کار تهران
۲۹۰۳۲ ملک حسینی مژگان علیجان ۶۹۱ ۵۴۱ روانپزشکی تهران
۳۲۰۸۸ ملک شعار مهرداد محمدحسین ۲۶۵ ۳۶۳ بیهوشی اهواز
۳۳۸۰۵ ملکی محمدرضا محمدتقی ۱۱۵۴۶ ۵۷۳ پزشکی قانونی تهران
۲۹۰۳۶ ملیکی باروق زهرا سیف اله ۶۴۹۷ ۱۳۵ بیماری‏های کودکان تهران
۲۵۷۶۲ مناف زاده غلامرضا خداداد ۲۱۱ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۲۳۹۸۳ منافیان بنفشه حسین ۲۶۸ ۳۳۶ بیماریهای عفونی و گرمسیری شهید بهشتی
۲۴۸۹۰ منتظری نفیسه حمید ۲۴۰ ۳۴۲ بیماریهای قلب و عروق اصفهان
۲۶۹۲۹ منصور رضا حقویردی ۱۵۲ ۲۴۲ جراحی استخوان و مفاصل تبریز
۲۶۹۳۱ منصوری نسب محمد یارمراد ۱۸۸۸ ۴۶۵ جراحی مغز و اعصاب مشهد
۳۴۲۹۷ منصوریان سارا جمشید ۱۲۰۷ ۲۳۳ زنان و زایمان مشهد
۲۱۶۳۸ منظوری لیلا محمد ۱۴۸ ۳۵۳ پزشکی اجتماعی اصفهان
۲۶۹۴۵ مهدوی اصغر ابراهیم ۱۰ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۲۶۹۴۷ مهدوی فرشاد غلامرضا ۱۷۷۰ ۴۳۶ جراحی عمومی تبریز
۳۳۸۲۷ مهدوی غلامعلی عبدالعلی ۷۷۲ ۵۳۴ روانپزشکی اصفهان
۲۲۴۱۴ مهدی پور فاطمه قباد ۱۹۷۹ ۵۱۷ رادیولوژی اهواز
۳۲۱۰۱ مهدی پوربازکیایی صدرالدین فاضل ۲۷ ۱۳۲ بیماری‏های کودکان بابل
۲۸۳۳۱ مهدی زاده احسان مرتضی ۱۰۶۲ ۱۶۷ آسیب شناسی شهید بهشتی
۲۲۱۹۳ مهدیان احمد عزیز ۱۲ ۱۵۴ بیماری‏های کودکان همدان
۲۸۳۳۴ مهدیان جویباری کامبیز محمداسماعیل ۴۸۲۷ ۵۲۱ رادیولوژی ایران
۲۴۲۹۵ مهدیان کله بستی عباس علیرضا ۲۵۴ ۴۲۲ بیماریهای پوست تهران
۲۸۳۳۵ مهدیانی مرتضی منصور ۱۳ ۱۶۶ آسیب شناسی تهران
۲۰۲۹۰ مهربانی محمدرضا علی ۴۹۳ ۴۳۶ جراحی عمومی تبریز
۲۳۴۴۵ مهربانیان محمدجواد عباس ۳۶۴۳ ۴۱۳ بیهوشی یزد
۳۵۰۱۰ مهرپور گلبرگ محمد ۵۹ ۳۲۶ بیماریهای داخلی یزد
۲۵۷۷۹ مهرپورمحمدابادی سعیدرضا حسین ۵۰۶ ۲۴۳ جراحی استخوان و مفاصل تهران
۲۴۷۵۲ مهردادقائم مقامی پژمان فرشید ۶۴۷ ۵۳۶ روانپزشکی ایران
۳۲۷۹۰ مهری تالارپشتی رمضانعلی اسفندیار ۵ ۳۲۳ بیماریهای داخلی مازندران
۳۰۴۰۶ موحد مهدی محمدرضا ۲۴۶۰۴۸۶۲۸۶ ۴۳۵ جراحی عمومی ایران
۲۰۲۸۷ موسوی سیدجلیل میرابوالفضل ۲۶۳۰ ۳۳۴ بیماریهای عفونی و گرمسیری تهران
۲۱۱۸۶ موسوی فرید خالق میرزا ۱۴۹۰ ۴۵۴ جراحی عمومی بقیه اله
۲۱۶۴۲ موسوی نفیسه سیدمهدی ۸۳ ۳۷۱ بیهوشی زاهدان
۲۲۱۸۲ موسوی سیدمهدی سیدمحمود ۱۷۶۴ ۵۲۱ رادیولوژی ایران
۲۳۴۲۸ موسوی سیدمحمود سیدرمضان ۴۵۳ ۳۷۵ بیهوشی کرمانشاه
۲۵۷۶۹ موسوی سیدمحسن سیدحسین ۱۰ ۱۶۷ آسیب شناسی شهید بهشتی
۲۶۹۳۷ موسوی محمد میریحیی ۱۰۰۰ ۲۵۶ بیماریهای اعصاب تبریز
۲۷۲۸۵ موسوی فریده سیدحسن ۳۵۶۹ ۴۷۲ چشم پزشکی تبریز
۲۸۳۱۴ موسوی سیدجمال سیدمحمود ۲۲۷۴۵ ۳۴۴ بیماریهای قلب و عروق ایران
۲۹۰۴۱ موسوی منصوره سیدحبیب ۵۱۵۶ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۳۰۸۰۷ موسوی سیده اقدس سیدابراهیم ۳۵ ۲۱۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۳۱۲۳۰ موسوی محمدعلی مهدی ۱۳۸۶۱ ۱۵۴ بیماری‏های کودکان همدان
۲۷۲۸۷ موسوی اقدس مهرنوش میرمهدی ۲۸ ۵۵۵ گوش وحلق وبینی تبریز
۲۸۳۲۱ موسوی پناه سیدوحید سیدداود ۱۱۴۷ ۵۵۵ گوش وحلق وبینی تبریز
۲۶۹۴۱ موسوی نیا سیدجعفر سیدحسن ۱۳۳۷ ۵۴۱ روانپزشکی تهران
۲۷۲۸۸ موسی پورکلیبر پریسا عزیز ۱۱ ۲۱۵ زنان و زایمان تبریز
۲۸۳۲۴ موسی خانی هادی حسین ۳۲ ۱۳۷ بیماری‏های کودکان زنجان
۲۹۰۴۴ مولائی لیلا احمد ۱۴۸۵۱ ۲۵۵ بیماریهای اعصاب ایران
۳۳۸۲۴ مولائی محمود احمد ۳۱۸۰ ۱۲۴ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی مشهد
۳۴۳۰۶ مولائی سیده حمیده سیدمرتضی ۶۵۴۹ ۴۲۶ بیماریهای پوست گیلان
۲۶۹۴۲ مولائی گورچین قلعه حجت اژدر ۱۲۸۵ ۴۴۲ جراحی عمومی شهید بهشتی
۳۰۴۱۸ مولوی سیدارش سیدایرج ۲۲۳ ۳۱۴ بیماریهای داخلی شیراز
۲۲۱۹۲ مومن غریب وند محمد علی ۴۵۰ ۵۱۷ رادیولوژی اهواز
۲۸۳۲۷ مومنی وحیدرضا علی اصغر ۱۴۶ ۵۷۲ طب کار تهران
۲۳۹۹۵ موهبتی مرضیه محمدباقر ۶ ۵۲۴ رادیولوژی زاهدان
۲۸۳۴۳ میراسماعیلی سیدعلیرضا سیدمهدی ۴۷۷۹ ۴۲۲ بیماریهای پوست تهران
۲۹۰۵۳ میراشرفی فاطمه اسماعیل ۹۰۸ ۵۵۶ گوش وحلق وبینی تهران
۲۱۶۴۹ میرالهی بلداجی سوسن یدالله ۵۵۲۰ ۵۵۲ گوش وحلق وبینی اصفهان
۲۵۷۸۲ میربلوک احمدرضا احمد ۱۴۹ ۲۴۳ جراحی استخوان و مفاصل تهران
۲۹۰۵۴ میرجلیلی مریم محمدحسین ۲۳۹۴۵ ۵۲۳ رادیولوژی تهران
۲۸۳۴۹ میررضایی سیدمحمد سیدحسن ۳۶ ۳۵۷ پزشکی اجتماعی شیراز
۲۴۲۹۶ میرزائی قمی منصور ابراهیم ۸۷۵ ۵۵۱ روانپزشکی بهزیستی
۳۴۳۰۹ میرزائیان سارا محمدرضا ۱۱۰ ۲۳۳ زنان و زایمان مشهد
۲۴۰۰۸ میرزامحمدی الهام محمدرضا ۸۶۹۵ ۵۷۲ طب کار تهران
۲۹۰۵۶ میرزایی بیتا غلامعباس ۵۱ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۲۹۰۵۸ میرزایی سهیلا محمدعلی ۱۴۶ ۲۱۳ زنان و زایمان بابل
۲۴۰۰۹ میرزایی تیرابادی ناهید پرویز ۲۵۱۰ ۳۳۴ بیماریهای عفونی و گرمسیری تهران
۲۶۲۸۴ میرزنده دل سارا رضا ۴۹۴ ۲۱۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۳۵۳۱۱ میرشجاعی سیدشهرام ناصر ۱ ۴۷۴ چشم پزشکی زاهدان
۲۱۲۰۶ میرشمس شهریار محمود ۱۵۶۸ ۵۷۶ پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز
۲۹۰۶۰ میرعبدالحق هزاوه مژگان سیدعلی اکبر ۲۶۹۴ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۳۳۸۴۴ میرقاسمی اسدالله سیداشرف ۱۵۵۵ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۲۹۲۸۲ میری علی اباد قاسم محمد ۷۰ ۱۳۶ بیماری‏های کودکان زاهدان
۲۶۲۸۶ میقانی زهرا داود ۳۹۹۱۶ ۳۴۷ بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
۲۶۲۸۷ میلانلو بیتا نوروزعلی ۷۳ ۲۱۷ زنان و زایمان زاهدان
۲۶۹۵۸ مینائی نوشهر رضا محمود ۱۰۳ ۲۴۴ جراحی استخوان و مفاصل شهید بهشتی
۲۰۴۰۷ مینایی عایشه احمد ۴۲۶ ۵۳۷ روانپزشکی تبریز
۲۶۲۸۸ مینایی نوشهر نسیم محمود ۳ ۴۷۳ چشم پزشکی تهران
۳۱۰۶۱ مینو فرزانه سادات سیدمحمد ۱۲۹۵ ۳۲۲ بیماریهای داخلی قزوین
۲۰۴۰۸ میوه فروشان اعظم رضا ۱۴۷۵۴ ۲۶۶ بیماریهای داخلی ارومیه

ن ——————- تا ————————– ی

شماره کارت نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه کد رشته قبولی نام رشته دانشگاه
۲۶۲۹۰ ناجی گیوی ویدا عزت اله ۲۵۹۱ ۲۱۱ زنان و زایمان اهواز
۲۱۶۵۶ نادری مریم عبدالرحیم ۶۷۱ ۱۷۷ زنان و زایمان اصفهان
۲۴۲۹۹ نادری علیرضا غلامحسین ۹۷۳۴ ۳۳۶ بیماریهای عفونی و گرمسیری شهید بهشتی
۲۸۳۶۲ نادری فر مهدی محمد ۲۴۷۸ ۵۲۶ رادیولوژی شیراز
۳۰۴۳۵ ناظرمظفری محمدامین نامدار ۱۶۵ ۵۱۴ پرتو درمانی شیراز
۲۴۳۹۱ نامدار زهرا محمد ۱۰۴۷ ۵۷۶ پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز
۲۸۳۷۱ نامداری امید حشمت اله ۱۵۱ ۴۴۲ جراحی عمومی شهید بهشتی
۳۳۸۶۰ نامی سعیدرضا جمشید ۵۸۶ ۴۱۱ بیهوشی مشهد
۲۱۲۱۴ ناهیدمبارکه ارش مسیح اله ۲۳۲۶ ۵۴۴ روانپزشکی کرمان
۲۵۷۹۹ نبوی شهرام هادی ۱۴ ۱۱۵ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی تبریز
۳۰۴۴۰ نبوی زاده سیدعلی عبدالکریم ۲۲۱۲ ۵۲۶ رادیولوژی شیراز
۳۱۰۶۲ نجاتی پریسا محمود ۲۱۶ ۶۱۴ پزشکی ورزشی ایران
۳۲۳۱۸ نجاتی فر فاطمه مهدی ۵۴ ۳۲۱ بیماریهای داخلی گیلان
۲۴۰۱۷ نجاری الموتی ژیلا روح الله ۱۹۵۲ ۵۲۷ رادیولوژی کرمان
۲۸۳۷۳ نجفی محمدتقی عبدالستار ۱۳۹۱۴ ۲۷۶ بیماریهای داخلی تهران
۲۱۲۱۵ نجفی چالشتری سیاوش ناصر ۷۰۴ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۲۱۶۶۲ نجفیان ایدا علی اصغر ۹۴۱ ۱۷۷ زنان و زایمان اصفهان
۲۹۶۴۵ نجم الدین اتوسا حسین ۱۰۱۲ ۲۷۲ بیماریهای داخلی ایران
۲۶۳۰۰ نجومی زاده لیلا جعفر ۱۷۵۶۰ ۳۴۷ بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
۲۲۴۱۸ نجیبپور ندا سلطانعلی ۳۰۰ ۴۳۴ جراحی عمومی اهواز
۲۱۶۶۴ نحوی زاده ماه منیر اصغر ۶۱۶ ۵۴۴ روانپزشکی کرمان
۲۸۳۷۷ نخعی احمدرضا محمدابراهیم ۷۷۶۸ ۳۳۴ بیماریهای عفونی و گرمسیری تهران
۲۹۰۶۹ نخعی فاطمه اسماعیل ۷۳ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۳۴۳۲۳ نخعی فریبا حسین قلی ۱۴۹۹۳ ۳۲۷ بیماریهای داخلی بقیه اله
۳۱۷۵۲ نخعی زاده ندا عباس ۱۳۷ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۳۰۴۴۸ نصیبی محمد خداداد ۷۵ ۴۳۳ جراحی عمومی اصفهان
۳۳۸۷۰ نصیرایی افشین همایون ۳۴۱ ۵۴۷ روانپزشکی مشهد
۲۶۳۰۳ نصیری زهرا اسماعیل ۷ ۲۲۱ زنان و زایمان سمنان
۲۹۲۸۴ نصیری علی اکبر حسین ۲۱۷۱۳ ۳۶۱ بیهوشی ارومیه
۲۳۴۸۲ نصیری دارابی جواد حیدرعلی ۱۹۱۵ ۱۱۵ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی تبریز
۲۸۳۸۳ نصیری کالمرزی رسول طاهر ۱۰ ۱۳۵ بیماری‏های کودکان تهران
۲۵۸۱۶ نصیری مطلق بهنام محمدجعفر ۴۶۳ ۵۱۱ پرتو درمانی اصفهان
۲۹۰۷۲ نظامی رومینا حسین ۱۵۶۷ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۳۳۸۷۳ نظرزاده رضا فریدون ۵۰۵ ۴۵۳ جراحی عمومی مشهد
۲۲۲۱۶ نظری علی نظر مرتضی ۲۲۸۲ ۳۳۷ بیماریهای عفونی و گرمسیری کرمانشاه
۳۳۸۷۴ نظری حیانو حسین علی محمد ۷۸۷ ۳۵۲ بیماریهای قلب و عروق مشهد
۲۷۳۰۸ نظری خانمیری فاطمه یداله ۱۰۲۶ ۲۱۵ زنان و زایمان تبریز
۳۲۸۰۶ نظیف حسین امین الله ۲ ۵۲۲ رادیولوژی تبریز
۳۰۴۵۳ نعمتی علی قربان ۲۰۵۲ ۴۶۳ جراحی مغز و اعصاب شیراز
۳۲۸۰۸ نعمتی بابک هوشنگ ۷۷۱۲ ۳۶۵ بیهوشی بابل
۳۳۸۷۶ نعمتی کورش قدرت الله ۵۴۱ ۱۴۷ بیماری‏های کودکان گیلان
۲۶۹۸۱ نعمتی احمداباد رضا جمشید ۱۲۲ ۴۲۲ بیماریهای پوست تهران
۲۱۶۶۸ نعیمی اذر محمدرضا ۱۴۱۰ ۱۶۱ آسیب شناسی اصفهان
۲۵۸۲۱ نعیمی سیدعلی سیدحسین ۵۶۵۲ ۲۶۱ بیماریهای اعصاب شهید بهشتی
۳۳۸۷۸ نقش علی محمد ۱۸۲۴۵ ۵۷۳ پزشکی قانونی تهران
۲۱۲۳۴ نقشبندی سیدفرید طه ۱۷۷ ۲۴۳ جراحی استخوان و مفاصل تهران
۲۶۳۰۶ نقوی راوندی مرضیه رضا ۴۸۳۳۰ ۴۴۴ جراحی عمومی کاشان
۲۸۳۹۵ نقیبی سیدعلی سیدحسن ۲۱۵۶۴ ۴۷۱ چشم پزشکی ایران
۲۵۸۲۲ نکته سنج اول رضا فیروز ۱۱۰ ۲۴۶ جراحی استخوان و مفاصل کرمان
۳۰۸۲۲ نگارستانی ندا محمدعلی ۹ ۵۴۳ روانپزشکی شیراز
۲۴۹۰۴ نمکیان فاطمه عبدالحمید ۵۸۴ ۲۵۷ بیماریهای اعصاب تهران
۲۶۹۹۸ نهالی مقدم علی کاظم ۸۳۰۴۶ ۱۵۷ آسیب شناسی ارومیه
۲۴۳۱۱ نوایی فر محمدرضا عزت الله ۶۸۹ ۱۳۲ بیماری‏های کودکان بابل
۲۶۹۹۲ نوذرنژاد پویا حمید ۲۲۶۹ ۲۴۱ جراحی استخوان و مفاصل ایران
۳۱۷۵۸ نوذری ندا ایرج ۹۹۹ ۲۷۱ بیماریهای داخلی اهواز
۳۲۸۱۳ نوربخش اهنگرکلائی سیدعبدالله داود ۱۰ ۵۵۲ گوش وحلق وبینی اصفهان
۲۸۴۰۲ نورعلیشاهی بهرنگ مرتضی ۱۷۲۴ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۲۴۳۱۴ نورمحمدی شهریار نورمحمد ۳۷۰۴ ۱۳۱ بیماری‏های کودکان ایران
۲۴۷۶۸ نورمحمدی حسن قنبر ۲۲۰۷ ۳۲۳ بیماریهای داخلی مازندران
۳۵۵۲۹ نورمحمدی فر ناصر عنایت ۲۴۰۶ ۵۴۱ روانپزشکی تهران
۳۲۸۱۴ نوروزی سهیل زکریا ۶۱۶۲ ۴۴۲ جراحی عمومی شهید بهشتی
۳۳۸۹۰ نوروزی محمدتقی محمود ۱۰۶۵ ۳۲۴ بیماریهای داخلی مشهد
۳۰۸۲۴ نوروزی زاده بهدخت اسداله ۱۲۶۶۰ ۱۶۴ آسیب شناسی بندر عباس
۳۰۹۸۵ نوری سعیدرضا غلامرضا ۲۲۳ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۳۱۰۶۵ نوری مریم غلامعلی ۵۰۰۵ ۵۲۵ رادیولوژی شهید بهشتی
۳۴۶۷۱ نوری کلوری ماریا توفیق ۱۰۵۵۶۹ ۲۷۲ بیماریهای داخلی ایران
۲۸۴۰۹ نوریدفرازی اکبر فرخ اله ۸۳۵۸۰ ۳۴۶ بیماریهای قلب و عروق تهران
۲۳۵۰۴ نیاکان بابک هدایت اله ۱۴۰۱ ۱۷۱ آسیب شناسی شیراز
۳۰۴۶۱ نیاکان محمدهادی اسمعیل ۵۶۶ ۴۴۳ جراحی عمومی شیراز
۲۴۹۰۷ نیرومند الهام رسول ۳۵۹ ۳۱۷ بیماریهای داخلی کرمانشاه
۳۳۸۹۵ نیرومند محمدرضا براتعلی ۶۳۸ ۵۳۲ رادیولوژی گیلان
۲۸۴۱۳ نیرومندسیاه مرد حسن گل برار ۱۲۶۵ ۱۲۳ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی گیلان
۲۷۰۰۲ نیرومندصومعه بابک فیروز ۱۶۲۰ ۲۷۵ بیماریهای داخلی تبریز
۲۶۳۱۴ نیک پور ندا مصطفی ۴۲۹ ۵۵۴ گوش وحلق وبینی ایران
۲۵۱۱۳ نیک پورشهریور مریم رحیم ۳۳۸۳۱ ۴۴۴ جراحی عمومی کاشان
۳۲۱۳۰ نیک خواه کیارمشی یوسف رجبعلی ۸۵۰ ۶۱۱ طب اورژانس ایران
۲۵۸۳۲ نیک خوی تنها منصور کاظم ۵۲۰ ۱۶۶ آسیب شناسی تهران
۲۱۲۵۱ نیک کار محمدرضا محمدعلی ۸۳۳ ۳۶۲ بیهوشی اصفهان
۳۱۷۵۹ نیک نفس نیکو پدرام ۷۹۳۰ ۱۴۵ بیماری‏های کودکان کرمان
۳۴۹۲۰ نیک ورز مهران علی ۱۸۱ ۱۴۵ بیماری‏های کودکان کرمان
۲۵۸۳۴ نیکزاد وحید محمود ۱۳۱۲ ۵۴۲ روانپزشکی شهید بهشتی
۳۰۴۶۶ نیکنام صفری هادی بهرام ۲۱۸ ۴۶۳ جراحی مغز و اعصاب شیراز
۲۳۵۲۶ هاتفی مسعود اسماعیل ۳۶۷ ۴۶۲ جراحی مغز و اعصاب شهید بهشتی
۲۱۲۶۸ هادی سیچانی محمدرضا حسن ۴ ۴۳۷ جراحی عمومی تهران
۳۴۳۳۸ هاشم زاده سارا احمد ۲۹۲۲ ۴۱۶ بیماریهای پوست اهواز
۲۸۴۳۶ هاشمی سیدمرتضی سیدعلی ۲۹۸۵ ۵۵۲ گوش وحلق وبینی اصفهان
۲۹۰۹۷ هاشمی پانته ا علیرضا ۴۹۷۷ ۴۲۲ بیماریهای پوست تهران
۳۰۴۸۷ هاشمی سیدعلی سیدکریم ۱۴۱۱ ۲۴۵ جراحی استخوان و مفاصل شیراز
۳۰۴۹۲ هاشمی مرتضی روح الدین ۲ ۲۷۳ بیماریهای داخلی بابل
۳۰۴۹۳ هاشمی مسعود سعید ۲۱۴۷۳ ۱۴۳ بیماری‏های کودکان شیراز
۳۱۰۶۶ هاشمی بنفشه هاشم ۱۵۷ ۴۳۱ بیماریهای پوست همدان
۲۷۰۲۰ هاشمی اصلانی سعید پرویز ۲۳۴ ۳۶۷ بیهوشی تهران
۳۲۱۴۷ هاشمی جوکندان عنایت اله هدایت ۱ ۳۴۳ بیماریهای قلب و عروق اهواز
۲۹۱۰۲ هاشمی نسب زواره روشنک سیدعلی ۲۱۹۰ ۲۷۲ بیماریهای داخلی ایران
۳۳۹۱۷ هاشمیان سیدامیرمسعود سیدمهدی ۶۹۴ ۶۱۳ طب اورژانس شهید بهشتی
۲۱۶۸۱ هاشمیان نائینی الهام السادات سیدجعفر ۱۶۰ ۲۱۶ زنان و زایمان تهران
۲۵۰۳۹ هامون سامان رضا ۲۲۳۶ ۱۴۲ بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
۲۷۳۲۵ هدایی نیر سعید ۸۴۰۲۲ ۲۱۵ زنان و زایمان تبریز
۳۰۸۳۲ همایون کیانوش محمود ۱۳۴۳ ۳۵۱ بیماریهای قلب و عروق شیراز
۲۲۲۴۵ همتی فرج اله اسداله ۴۳۱ ۶۱۵ پزشکی ورزشی تهران
۲۲۲۴۶ همتی کریم پرویز ۴۳۲ ۳۶۴ بیهوشی ایران
۲۹۶۰۸ همتی علیرضا زین العابدین ۴۳۶ ۵۵۵ گوش وحلق وبینی تبریز
۳۳۹۱۹ همتی کماسی محمدمهدی رمضانعلی ۴۷۵ ۲۴۱ جراحی استخوان و مفاصل ایران
۳۱۶۱۴ همتیان شهرام مسلم ۲۰ ۲۳۶ جراحی استخوان و مفاصل اصفهان
۳۳۹۲۰ همتیان خیاط محمدنصیر علی محمد ۶۶۹ ۱۵۳ بیماری‏های کودکان مشهد
۳۰۵۰۲ هنرپیشه امیرپاشا عبدالرسول ۱۴۸ ۵۲۲ رادیولوژی تبریز
۲۰۳۲۵ هوشمند حمیدرضا علیرضا ۹۱۱ ۱۲۵ بیماری‏های کودکان ارومیه
۲۶۳۲۶ هوشمند فرناز اسدالله ۲۲۲۴۷ ۵۴۲ روانپزشکی شهید بهشتی
۳۴۳۴۳ هوشمند شیرین فرخ ۴۰۷۹ ۲۷۳ بیماریهای داخلی بابل
۳۰۵۰۳ هیاتی کامران علی اصغر ۶۴۱ ۱۷۱ آسیب شناسی شیراز
۳۳۸۹۸ واحدی پیمان منصور ۱۹۵ ۴۵۷ جراحی مغز و اعصاب تبریز
۲۱۲۵۴ واحدی دهکردی همایون محمد ۲۱۵ ۱۲۶ بیماری‏های کودکان اصفهان
۳۲۱۳۶ واحدی نمین میرعبداله شهاب ۱۴۵۰۸۰۱۷۲۲ ۵۲۳ رادیولوژی تهران
۳۳۹۰۰ واحدیان غفاری محمد حسین ۱۳۲۵ ۴۱۱ بیهوشی مشهد
۳۰۴۷۰ واردی پیمان جواد ۵۵۱ ۵۲۱ رادیولوژی ایران
۳۲۱۳۸ واقعه دشتی سیدجلال سیدیوسف ۳۲۷ ۱۲۱ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شیراز
۲۸۴۲۱ واهب مجتبی سیف اله ۱۳۴۳ ۴۴۱ جراحی عمومی زاهدان
۳۰۴۷۶ ودیعی ایمان ناصر ۱۵۱۹ ۲۳۶ جراحی استخوان و مفاصل اصفهان
۳۴۳۳۵ ورشویی تبریزی فاطمه فیروز ۴۴ ۵۱۵ پرتو درمانی مشهد
۲۵۸۴۲ وریانی علیرضا یداله ۳۷۰۸ ۲۴۳ جراحی استخوان و مفاصل تهران
۳۵۵۳۱ وریانی محسن محمدعلی ۳۱۳۳ ۱۱۶ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی تهران
۲۱۲۵۹ وزیرنیا علیرضا سیدعباس ۲۶۰۴ ۱۱۷ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شهید بهشتی
۳۲۸۲۳ وفائی محمدعلی حیدرعلی ۳۳۴۲ ۳۱۱ بیماریهای داخلی زنجان
۳۴۹۲۷ وفائی شاهی محمد مرتضی ۶۳۲ ۱۳۱ بیماری‏های کودکان ایران
۲۸۴۲۴ وفایی منش جمشید حسین ۱۳۲۱ ۳۱۱ بیماریهای داخلی زنجان
۲۸۴۲۸ وکیلی امینی مازیار محمدحسین ۱۳۶۶ ۱۴۳ بیماری‏های کودکان شیراز
۲۵۸۴۴ وکیلی بناب حسین جواد ۲۲۵۳۵ ۱۶۶ آسیب شناسی تهران
۲۱۶۷۷ ولائی سونیا محمدحسن ۵۹۵ ۱۷۷ زنان و زایمان اصفهان
۲۷۳۲۱ ولی زاده کشمش تپ سهیلا جمشید ۱۷۷ ۳۱۱ بیماریهای داخلی زنجان
۲۹۱۰۶ یاراحمدی زهرا اسداله ۴۱۲۰۹۰۱۰۵۱ ۲۳۱ زنان و زایمان قزوین
۲۷۰۲۳ یاری اژدر حسین ۱۱۷۹ ۱۳۴ بیماری‏های کودکان تبریز
۳۴۳۴۵ یاری سعیده محمدعلی ۴۷ ۲۱۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۴۳۲۶ یزدان نجاد حامد سیدنصرالله ۲۱۳۰۳۷۰۹۵۰ ۱۱۱ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی ارومیه
۲۱۲۸۷ یزدانی امیرحسین فریدون ۶ ۵۷۶ پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز
۳۱۰۶۸ یزدی زهره فرج الله ۷۲۴ ۵۷۲ طب کار تهران
۲۹۱۱۱ یعقوبی سیده فاطمه سیدحسین ۱۹۶۴ ۳۱۲ بیماریهای داخلی سمنان
۳۳۹۲۴ یعقوبی مرتضی حسین ۹۶۵۷ ۱۵۳ بیماری‏های کودکان مشهد
۳۴۳۴۸ یعقوبی زکیه مهدی ۶۴۴۷۳ ۴۷۷ چشم پزشکی مشهد
۲۹۱۱۲ یکتانژادجورشری تیفا رمضانعلی ۶۵۵۶ ۲۵۷ بیماریهای اعصاب تهران
۲۴۳۹۷ یوسف پورسادات محله نرگس علی ۱۵۹ ۳۴۶ بیماریهای قلب و عروق تهران
۳۲۱۵۵ یوسف خواه رودسری مهران یوسف ۱۷۸ ۴۵۳ جراحی عمومی مشهد
۳۳۹۲۸ یوسف زاده بایگی جواد عباسعلی ۸۲۷۲۸ ۱۲۱ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شیراز
۲۷۰۲۸ یوسف فام حسین غلامعلی ۴۵۰۷۱ ۴۳۲ جراحی عمومی ارومیه
۳۵۱۵۵ یوسفپور رحیم حسن ۳۴۷ ۳۱۳ بیماریهای داخلی شهید بهشتی
۲۷۳۳۱ یوسفیان مهزاد سعید ۸۹ ۲۲۲ زنان و زایمان شهید بهشتی
۲۶۳۳۳ یونسی معصومه محمدتقی ۱۰۰۶ ۲۲۳ زنان و زایمان شیراز

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ ( سی و هفتمین دوره ) آزمون پذیرش دستیار پزشکی اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار پزشکی اعلام شده از طرف دبیرخانه …