خانه / اخبار اجتماعي / پول و نقش آن در انتقال آلودگي ها و بيماريها

پول و نقش آن در انتقال آلودگي ها و بيماريها

انسانهاي عصر قديم جهت انـجام معـاملات بـاتوجه به عدم وجود پول معامـلات را بـه صورت داد و ستد انجام ميدادند وداد و ستد نيز بصورت انـتقال كـالا به كالا انجام مي پذيرفت بـا پيشرفته تـر شدن ارتباطـات انسانها و عدم جوابگوي خريد وفـروش بصورت كالا به كالا واينكه اشخاص فقط در محدوده كـوچك توانايي انجام ايـن كار را داشتند و براي معاملات كـلان و يا دوردست فاقد توانايي بوده اند لـذا اين نياز انسانها را به فكر چـاره انـديشي جهت استفاده از ابـزاري براي خريدوفروش نموده و در نهايت تصميم گرفته شده براي داد و ستد از ابزارديگري استفاده نمايند. و اين ابزار ميبايست مورد قبول همة افراد جامعه قرار ميگرفت لذا در ابتدا به فلزات مختلف براي داد و ستد رجوع نموده و سپس به شكل دهي آنها پرداختند تا فلزات را با اشكال مختلف بـراي داد و ستد استفاده نمايند .

در نتيجه همفكري و توسعه يافتن سيستم زندگي انسانها و با گذشت زمـان در نهايت انسانهاي قديم به پول با جنس فلز طلا و نقره اي كه به صورت سكه ضرب مي شد رسيدند و بـوسيله سكه هاي طلا و نقره معاملات و خريد وفروش خود را انجام ميدادند خصوصيات اين دو فلز ايـن بـوده كه خود عامل ضد بـاكتريائي داشته و همجنين در اثـر يك شستشوي ساده نيز آلود گي آنها از بين مي رفت.

لازم به توضيح است براي اينكه شفافيت به سكه هـاي طلا و نقره بـرگردد از قـديم الايـام مـرسوم بوده از سركه يـا آبلبمو تـرش براي شستشوي آنها استفاده شود كه اين دو مــواد خــود نيز از عوامل ضد عفونـي كننده با توجه به خاصيت اسيدي آنهامي باشد لـذا هر چند گـاهي سركـه ها را به جهت براق نمودن شستشو مي نمودند. كـه اين امر ضد عفونـي سكه ها را در پي داشته و سيكل انتقال آلودگي و ميكروب و همجنين سرايت بيماريهاي عفوني و انگلي از طريق پـول از شخصـي به شخص ديـگر قطع مي گرديد بـا تـوسعه صنعت و افزايش جمعيت و ارزشمـند بــودن طلا و نقره و استفاده آنها در زيـور آلات و همچنين مـحدود بودن منابع و مخازن طلا و نقره ومحدود بودن سكه هاي موجود و همچنين قرار نگرفتن سكه ها در جـريـان خـريـد و فـروش بـازارها تـوسط ثـروتمندان و هـم اينكـه طـلا و نقره مـوجود در هـر كشور پشتوانـه ارزي آن كـشور بحساب مي آمـد و دولت مردان حـاضر به ورود سكه هــــــاي ذخيره شده به جريان بازار نبوده لـذا اين مسا ئل و مسا ئل متشابه مشكلات عديده اي را در عصر صنعت بوجود آورد.

و در اين راستا متخصصان امر تصميم به تهيه پولي گرفتن كه هم از ماده فراوان و ارزان قيمت باشد و هـم اينكه ذخيره كـردن آن مقرون به صرفه نباشد و هـم قا بليت داد و ستد مانند استفاده از سكـه را داشته باشد

لـذا اقـدام به تهيه پول سكه اي از جنس آهن و فلزات ديگر نموده و در همين راستا با پيشرفت علم و تكنولوژي اقدام به تهيه پول فعلي يا اسكناس نموده اند.

در اين راستا اسكناس چندين خصوصيات مهم و ارزندهاي را نسبت به ساير پولها دارد:

-حمل و نقل ان اسان است .

-حجم كمتري مي گيرد .

-براحتي استفاده مي شود

-قابل قبول براي همه اقشار است .

-با پشتوانه ارزي هر كشور .

– براي همه اقشار قابل استفاده است.

-مقبوليت همه و قابل بكارگيري در همه جا .

– قابل جمع اوري و تعويض

– در كشورهاي ديگر نيز قابل بكارگيري مي باشد با توجه به تبديل آن .

– قابليت چاپ آسان و تكثير زياد و …

در كنار اين همه خصوصيات ارزنده و ارزشمند ، استفاده از اسكناس داراي معايب ذيل نيز مي باشد:

۱- جذب آلودگي هاي ميكروبي و انگلي

۲-انتقال آلودگي هاي ميكروبي و انگلي

۳- غير قابل شستشو و ضد عفوني بودن آن

۴-هزينه بالا جهت تعويض پولهاي مستعمل و همجنين آلوده

۵-استفاده همگاني به جهت در دسترس بودن اشخاص با مشاغل مختلف (بهداشتي وغير بهداشتي)

۶- عدم شناسايي پول الوده از غير الوده.

لذا با توجه به معايب بالا به نظر ميرسد يكي از مهم ترين و شايد كم نظيرترين عامل انتقال دهنده بيماريهاي عفوني و انگلي در جامعه ماپول ميباشد و اينكه افراد در حين كار چه مشاغلي كه با مواد غـذايي و چـه مشاغلي كه با مواد عفوني و بيماريزا سركار دارند با پول معامله و معاوضه مي نمايند .

و از مشاغلي مثل رفتگران شهرداري و خدمتكاران بيمارستانها (بخشهاي عفوني )گرفته تا مشاغلي مثل فروشگاهها و بنگاه ها از خرد و كلان همه با پول سرو كار دارند و پول در حين معامله علاوه بر آلوده شدن آلودگي را نيز به همه افراد جامعه انتقال ميدهد.

با توجه به اينكه از نظر آموزش و روشن كردن افكارعمومي ازخطراتي كه استفاده از پول آلوده براي انسان ايجاد مينمايد .مشكلاتي را در پيش رو داريم و هـم اينكه اين فرهنگ براي همة افراد جامعه جـا نيفتاده كه بدون شستشوي دستها قبل از غذا از مواد غذائي استفاده نكنيم و بعضا متصديان امـاكن تهيه و توزيع مواد غذائي خـود هم كه مسئول سرو غذا و هم مسئول گرفتن بـهاي غـذاي فـروخته شده را به عهده دارند و در كليه اينگونه اماكن به دليل عدم وجود دستشوئي و مايع دستشوئي مناسب مراجعين بـدون شستشوي دست اقدام به استفاده از غذاي سرو شده مي نمايد. و گـاهي كسبه هـا و متصديـان مشاغـل مختلف از جمله ضايـعات فـروشان و خريداران ضايعات كه اقـدام به خريد و فروش وسايل بيمارستاني هم مينمايند و وسايل با ضريب آلودگي بالا را حمل و نقل مي كنند نـيز در حين كار از پول استفاده مي كنند. و تنوع اينگونه مشاغل بيشترين آلـودگي پولي را ايجاد مينمايد .

بـا تـوجـه بـه در جريان بودن پولها ي آلوده انتقال آلودگي ميكروبي و انگلي از پائين ترين قشر جامعه تا بالاترين قشر جامعه مسجل مي باشد و در اين ميان استثنايـي به نظر نمي رسد . مـگر براي كساني كه آيتم هاي بهداشت فردي را بشدت و با نظم خاص رعايت مي نمايند .

لـذا در پايان براي اينكه به انتقال آلودگي هاي ميكروبي و انگلي ناشي از پول كه بـه نـظر ضعيف مي رسد ولـي در اصـل يكي از عمده ترين موارد انتقال بيماري بـشمار مي رود دچـار نشويم . رعايت موارد جند به نظر ضروري مي رسد .

رعايت موارد ذيل براي جلوگيري از آلودگي هاي ميكروبي و انگلي در استفاده اسكناس

بصورت فعاليت هاي روزانه ضروري بنظر ميرسد.

۱- شتشوي دست و صورت قبل از صرف غذا با مواد شويندة مناسب

۲- استفاده از وسايل حفاظت فردي از جمله دستكش –روپوش – كلاه و غيره در حين كار

۳- آموزش به صورت همگاني توسط وسايل ارتباط جمعي در خصوص حفاظت از پول در برابر آلودگي و انتقال آلودگي ناشي از پول كه همة جامعه رادر بر مي گيرد

۴- آموزش به متصديان تهيه و توزيع مواد غذايي و كساني كه با پخت و پز مواد غذايي سرو كار دارند به جهت اينكه در حين كار حق دريافت بهاء كالاي فروخته شده را ندارند

۵- طراحي وتهية پولهاي روكش دار و استفاده از آنها

۶- استفاده از كيف ها و صندوق هاي مناسب جهت نگهداري پول

۷-رعايت نظافت و بهداشت در حين استفاده از پول (با دستهاي آلوده پول را رد و بدل و يا شمارش نكنند )

۸- نخوردن غذا در حين فعاليت هايي كه با پول سروكار دارند در مشاغل مرتبط

۹- آموزش به مردم در زمينة استفاده از كارت هاي اعتباري الكترونيكي( ودر دسترس قرار دادن كارت اعتباري به تعداد كافي )

           رستم مژده

كارشناس بهداشت شهري

همچنین بررسی کنید

استرس ناشی از بیکاری، سبب تشدید ناباروری مردان می‌شود

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشکده سلامت عمومی دانشگاه «راتگرز» و دانشکده سلامت عمومی میل من …

استفاده از تبلت و موبایل در هنگام خواب موجب اختلال در خواب می شود

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند: اگر می خواهید چاق نشوید از تبلت ها و تلفن …