خانه / تاریخ پزشکی / ‪ ۲۵‬ارديبهشت (‪ ۱۵‬ماه مي‪ ‬) در چنين روزي، “كارل ورنيكه” نورولوژيست آلماني به دنيا آمد.

‪ ۲۵‬ارديبهشت (‪ ۱۵‬ماه مي‪ ‬) در چنين روزي، “كارل ورنيكه” نورولوژيست آلماني به دنيا آمد.

 ‪ ۲۵‬ارديبهشت برابر با ‪ ۱۵‬ماه مي‪ ۲۰۰۷‬است. ‪ ۱۵۹‬سال پيش در چنين روزي، “كارل ورنيكه” نورولوژيست آلماني به دنيا آمد. اين نورولوژيست آلماني به دليل توصيف و تشريح دقيق از “اختلال آفازي”، شهرت دارد.

در كل، دو نوع از زبان پريشي به عنوان‌هاي ” زبان پريشي ادراكي” و “زبان پريشي بياني” وجود دارد.

زبان پريشي ادراكي (آفازي) را در سال ‪” ۱۸۷۴‬كارل ورنيكه” كشف كرد.

زبان پريشي بياني نيز در سال ‪ ۱۸۶۰‬توسط يك پزشك فرانسوي به نام “پل بروكا”، كشف شد.

ورنيكه مي‌گفت در قسمتي از قشرمخ در نيم كره چپ مغز، ناحيه گيجگاهي كه هم‌اكنون “ناحيه ورنيكه” نام دارد، زبان پريشي آفازي رخ مي‌دهد.

آفازي، اختلاتي است در گفتار و زبان كه به علت ضايعه مغزي متعاقب ضربه يا جراحت مستقيم وارده به سر، اثابت گلوله يا تركش به مغز و نيز سكته‌هاي مغزي در افراد به وجود مي‌آيد.

افراد آفازيك معمولا دچار پاره‌اي اشكالات زباني مي‌شوند، به اين معنا كه در فهم و درك آنچه برايشان گفته مي‌شود،بيان افكار خودشان، خواندن، نوشتن اشاره، استفاده از اعداد و حروف اضافه در گفتار با مشكل مواجه مي‌شوند.

به علت همين ناتواني‌هاست كه ممكن است گفتارشان به صورت تلگرافي درآيد حتي ممكن است به عبارات كوتاه يا كلمات منفرد محدود شود.

همچنين، ‪ ۱۴‬سال پيش در چنين روزي، يك خانم فرانسوي طي يك عمل جراحي، دو ريه را كه حاصل تقسيم يك ريه مردي تنومند به دو بخش بود، دريافت كرد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل