خانه / تاریخ پزشکی / 27 اردیبهشت(17 می ) در چنین روزی ژوزف لئوپولداوئن برگر، پزشک اتریشی و مبدع روش “دق”در معاینه درگذشت

27 اردیبهشت(17 می ) در چنین روزی ژوزف لئوپولداوئن برگر، پزشک اتریشی و مبدع روش “دق”در معاینه درگذشت

27 اردیبهشت(17 می )در سال 1809 م.  در چنین روزی ژوزف لئوپولداوئن برگر، پزشک اتریشی و مبدع روش “دق”در معاینه درگذشت.

او پس از 7 سال به کارگیری این روش در معاینه بیماران ، او نتایج خود را در سال 1761 به چاپ رساند ، ولی روش معاینه او تا چند سال بعد از مرگش نیز مقبولیت پیدا نکرد.

17 می سال 1955م. ناتان کلاین ، پدر دارو های روانپزشکی ، نتایج تحقیقات خود در مورد تاثیر داروی ” رزرپین ” بر روی سایکوز را ارائه کرد .

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل