خانه / اخبار داروسازی / برخي از زنان مبتلا به سرطان سينه مي‌توانند به جاي شيمي‌درماني، يك داروي اضافي(مانند “زولادكس” ) مصرف كنند

برخي از زنان مبتلا به سرطان سينه مي‌توانند به جاي شيمي‌درماني، يك داروي اضافي(مانند “زولادكس” ) مصرف كنند

محققان مي‌گويند برخي از زنان مبتلا به سرطان سينه مي‌توانند به جاي شيمي‌درماني، يك داروي اضافي مصرف كنند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از بی بی سی ، ‪ LHRH‬نيز مانند داروي “زولادكس” مي‌تواند مانع از فعاليت تخمدان و باعث توقف توليد هورمون زنانه شود كه رشد برخي از تومورها را تحريك مي‌كند.

چهار مركز پزشكي در لندن دريافتند اين تركيب شيميانن حتي زماني كه به تنهايي استفاده مي‌شود در برخي نتيجه‌اي مانند شيمي‌درماني معمولي دارد.

بسياري از انواع سرطان سينه به هورمون‌هاي توليد شده طبيعي در بدن زنان مانند هورمون جنسي استروژن حساس هستند و در صورتي كه در بدن زني اين هورمون‌ها توليد شود، غدد سرطاني سريعتر رشد مي‌كنند.

در اين شيوه درماني از فعاليت هورمون ديگري موسوم به لوتينيسينگ كه موجب آزادسازي هورمون بيشتر مي‌شود، جلوگيري به عمل مي‌آيد.

محققان دريافتند زناني يائسه نشده‌اي كه داروي آگونيست ‪ LHRH‬را دريافت كردند همان واكنش زناني را داشتند كه از شيمي درماني متعارف استفاده كردند.

زماني كه از اين دو درمان با هم استفاده شد زنان واكنش بهتري نشان دادند بطوريكه خطر بازگشت سرطان ‪ ۱۳‬درصد كمتر شد.

همانطور كه انتظار مي‌رفت، آگونيست ‪ LHRH‬تنها زماني كه تومور به هورمون استروژن حساس باشد موثر خواهد بود.

به گفته مجري اين تحقيقات، نتايج بدست آمده ثابت مي‌كند كه اين دارو يك طبقه موثر و اضافي از داروهاي مورد استفاده براي مبارزه با سرطان سينه است.

به گفته دكتر “سارا كنت” از مركز پيشرفت سرطان سينه گفت اكنون تحقيقات بيشتري براي بررسي چگونگي عملكرد اين دارو با اغلب شيوه‌هاي به روزتر شيمي درماني سرطان نياز است.

“ماريا ليدبيتر” متخصص پرستاري از مركز مراقبت سرطان سينه گفت اين داروها مي‌تواند بويژه براي بيماران جواني كه بخاطر شيمي‌درماني متعارف در معرض خطر از دست دادن قدرت باروري خود هستند، مفيد باشد.

همچنین بررسی کنید

جنین در هفته‌های بارداری

● هفته 1 شمارش هفته هاي حاملگي از روز اول آخرين پريود شروع مي شود …

توصيه‌هایی برای درد پستان

استفاده از كرست در درد پستان منعي ندارد ولي بايد حتي المقدور از پوشيدن كرستهايي …