سوئد ، جنین‌هایی را تولید و آنها را غربالگری می کند تا بتواند کودکانی با ویژگی‌های مورد نظر ژنتیکی به وجود آورد

مقامات سوئدی به سه خانواده این کشور اجازه داده‌اند تا جنین‌هایی را تولید و آنها را غربالگری کنند تا بتوانند کودکانی با ویژگی‌های مورد نظر ژنتیکی به وجود آورند. سلول‌های بنیادی حاصل از بندناف این نوزادان می‌تواند جان خواهر یا برادر آنها را که به مرض کشنده‌ای مبتلاست، نجات دهد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از  خبرگزاری فرانسه  ، “هیات ملی بهداشت و رفاه سوئد” انجام این اقدام بسیار جنجالی را برای سه خانواده تایید کرده است که کودکان آنان چنانچه سلول‌های بنیادی سالم از یک خواهر یا برادر دریافت نکنند، جان خود را از دست می‌دهند.

در این کار جنین‌ها در روشی که تشخیص ژنتیکی قبل از پیوند (‪(PGD‬ خوانده می‌شود، ابتدا در شرایط آزمایشگاهی آزمایش می‌شوند تا از میان آنها جنینی که دارای ساختار ژنتیکی یا ژنوتیپ مورد نظر پزشکان است، شناسایی شده و سپس در رحم کاشته شود.

در سوئد این روند از مدتها قبل به اجرا در می‌آید به ویژه برای غربالگری بیماری‌های تک ژنی مانند فیبروز کیستی یا ناهنجاری‌های کروموزومی مانند “سندروم داون”.

اما این بار مقامات سوئد برای نخستین بار اجازه خواهند داد که جنین‌ها در روندی که “آزمایش آنتی‌ژن‌های گلبول سفید انسانی” (‪ (HLA‬خوانده می‌شود، غربالگری شوند تا بافت همگون با بافت خواهر یا برادر بیمار آنها پیدا شود.

“گوران ونرگرن” پرفسور اطفال در “دانشگاه گوتنبرگ” و یکی از کارشناسانی که این کاربرد جنین‌های آزمایشگاهی را ارزیابی کرده است است، به خبرگزاری فرانسه گفت رویه ‪ PGD‬از سالها قبل در سوئد مورد استفاده قرار داشته اما آنچه اکنون اجازه آن صادر شده، دومین مرحله این فرآیند است.

پس از به دنیا آمدن کودکی که در دوران جنینی غربالگری و در رحم کاشته شده است، سلول‌های بنیادی گرفته شده از جفت و بند ناف آن به خواهر یا برادر وی منتقل می‌شوند. این سلول‌ها زمانی‌که در مغز استخوان قرار می‌گیرند شروع به تولید گلبول‌های خونی می‌کنند.

از ژوییه سال گذشته که در زمینه غربالگری ژنتیک در سوئد قانونی به اجرا درآمد این نخستین باری است که در این کشور اجازه این کار به سه خانواده اعطا می‌شود.

برخی از این روند انتقاد می‌کنند و روند غربالگری را غیراخلاقی می‌دانند.

به گفته ونرگرن، در حال حاضر از شیوه درمانی ‪ PGD/HLA‬در آمریکا، بلژیک و ترکیه استفاده می‌شود.

همچنین بررسی کنید

درمان فرورفتگی نوک سینه

نوک پستان تو رفته مانعی برای شیردهی نمی باشد. زیرا با تشخیص به موقع در …

فرورفتگی نوک پستان

مشکل تورفتگی نوک سینه به علت کوتاهی مجرای شیردهی می باشد. مسیر این مجرا از …