خانه / تاریخ پزشکی / 14 خرداد ( 4 ژوئن ) ، در چنين روزي روبرت فرانسيس فورشگات ، فارماكولوژيست آمريكايي و يكي از برندگان جايزه نوبل پزشكي سال 1998 م. به دنيا آمد.

14 خرداد ( 4 ژوئن ) ، در چنين روزي روبرت فرانسيس فورشگات ، فارماكولوژيست آمريكايي و يكي از برندگان جايزه نوبل پزشكي سال 1998 م. به دنيا آمد.

14 خردادبرابر با  4 ژوئن سال 1916 م. ، در چنين روزي روبرت فرانسيس فورشگات ، فارماكولوژيست آمريكايي و يكي از برندگان جايزه  نوبل پزشكي سال 1998 م. به دنيا آمد.

فورشگات  اين جايزه رابه همراه دو دانشمند ديگر به دليل كشف خواص نيتريك اسيد (NO) به عنوان يك مولكول پيام رسان در سيستم قلبي – عروقي دريافت كرد .

4 ژوئن سال 1961 م. ويليام توماس آستبري ، متخصص بيوشيمي انگليسي و اولين كسي كه از الگوهاي تفرق اشعه X در مطالعه ساختار اسيدهاي توكلئيك استفاده كرد ( سال 1937 م. ) در گذشت .

ساختاري كه او در ابتدا مشخص كرد ، در حقيقت نادرست بود ولي تحقيقات او انگيزه هاي خوبي براي پاولينگ در تحقيق بر روي پروتئين ها و واتسون و كريك در تحقيق بر روي ساختار DNA ايجاد كرد .

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل