کشف راز تازه‌ای درباره ژنها‪۸۴/۰۷/۲۶‬

کشف راز تازه‌ای درباره ژنها‪۸۴/۰۷/۲۶‬

یکی از مهمترین پرسشها در حوزه ژنتیک آن است که نمونه‌های اضافی از ژنها چگونه در درون یک ارگانیزم باقی می‌مانند.

زمانی که یک ژن تکثیر می‌شود و نمونه تازه‌ای از خود می‌سازد یکی از دو نمونه یا کپی آن غالبا یا پاک و یا غیر فعال می‌شود اما در مواردی هر دو نمونه ژن دست نخورده باقی می‌مانند.

یک گروه از محققان سوئیسی از موسسه فدرال فناوری زوریخ برای شناخت بهتر این پدیدار یک مدل کامپیوتری و نیز آزمایشهای کمی زیست- شیمیایی را مورد استفاده قرار دادند و خانواده‌هایی از ‪ ۱۰۵‬ژن تکثیر شده را در مخمر خاصی به نام ساکارمیسسز سرویسیا ‪ Saccharomyces cerevisiae‬مورد مطالعه قرار دادند.

در این بررسی روشن شد که ژنهای اضافی چهار استراتژی خاص برای بقا در پیش می‌گیرند.

نخستین استراتژی آن است که این نمونه‌ها خود را به عنوان قطعات یدکی معرفی می‌کنند که در صورت از کار افتادن ژن اصلی جای آن را پر کنند.

استراتژی دوم عبارت است از تولید کارکردهای تازه، سومین استراتژی ناظر به نحوه تنظیم به شیوه متفاوت است و بالاخره در استراتژی چهارم این ژنها میزان پروتئین‌هایی را که به وسیله این نوع ژن رمزنگاری می‌شود، افزایش می‌دهند.

همچنین بررسی کنید

خوش‌بینی و بدبینی در رفتار سگ‌ها نیز مانند انسان تأثیر می‌گذارد

بدبینی و خوش‌بینی رفتار سگ را تغییر می‌دهد     تحقیقات جدید دانشمندان بریتانیایی نشان‌می‌دهد که …

شاید ” ترکیبی از آمینو اسیدها ” اکسیر حیات باشد

ترکیبی از آمینو اسیدها عمر موش ها را افزایش داد ترکیبی از آمینو اسیدها – …