۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن) در چنین روزی فریتزآلبرت لیپمن ، بیوشیمیدان آمریکایی ، به دنیا آمد . او به همراه هانس کریس در سال ۱۹۵۳ م. جایزه نوبل پزشکی را به دلیل کشف کوآنزیم A دریافت کرد.

۲۲ خرداد برابر با ۱۲ ژوئنسال ۱۸۹۹ م.  در چنین روزی فریتزآلبرت لیپمن ، بیوشیمیدان آمریکایی ، به دنیا آمد . او به همراه هانس کریس در سال ۱۹۵۳ م. جایزه نوبل پزشکی را به دلیل کشف کوآنزیم A  دریافت کرد.
۱۲ ژوئن سال ۱۹۴۲ م. برت ساکمن ، پزشک و محقق آلمانی و برنده جایزه نوبل پزشکی سال ۱۹۹۱ م. ، به دنیا آمد . ساکمن این جایزه را به همراه اروین نهر ، به دلیل تحقیقاتش بر روی کانال های یونی موجود در غشای سلول و نیز ابداع روشی جهت اندازه گیری جریان های بسیار ضعیف سلولی ، دریافت کرد .

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل