خانه / تاریخ پزشکی / 25 خرداد (15 ژوئن ) در چنين روزي توماس هاكل ولر ، پزشك و ويروس شناس آمريكايي و از برندگان جايزه نوبل پزشكي سال 1954 م. به دنيا آمد .

25 خرداد (15 ژوئن ) در چنين روزي توماس هاكل ولر ، پزشك و ويروس شناس آمريكايي و از برندگان جايزه نوبل پزشكي سال 1954 م. به دنيا آمد .

25 خرداد  برابر با 15 ژوئن سال 1915 م. در چنين روزي توماس هاكل ولر ، پزشك و ويروس شناس آمريكايي و از برندگان جايزه نوبل پزشكي سال 1954 م. به دنيا آمد .

ولر  و همكارانش ( جان اندرز و فردريك رابينز ) به دليل موفقيت در رشد دادن ويروس فلج اطفال در محيط كشت بافتي كه منجر به امكان مطالعه ويروس در محيط آزمايشگاهي شد ، موفق به دريافت اين جايزه شدند . اين موفقيت موجب پيشرفت در ساخت واكسن بر عليه فلج اطفال شد .

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل