خانه / تاریخ پزشکی / 26 خرداد (16 ژوئن ) در چنين روزي جان اسنو ، متخصص زنان و زايمان انگليسي و يكي از نخستين كساني كه از بيهوشي و بي حسي استفاده كرد ، در گذشت .

26 خرداد (16 ژوئن ) در چنين روزي جان اسنو ، متخصص زنان و زايمان انگليسي و يكي از نخستين كساني كه از بيهوشي و بي حسي استفاده كرد ، در گذشت .

26 خرداد برابر با 16  ژوئنسال 1878 م.  در چنين روزي جان اسنو ، متخصص زنان و زايمان انگليسي و يكي از نخستين كساني كه از بيهوشي و بي حسي استفاده كرد ، در گذشت .


عمده شهرت اسنو به دليل تحقيقات همه گير شناسي او مي باشد . اسنو  دريافت كه وبا يك بيماري واگير و به راحت ي از طريق آب قابل انتقال است (سال 1849 م. ) .
علي رغم اينكه در آن زمان عقيداه غالب آن بود كه بيماري ها از هواي بد ناشي مي شوند ولي در جريان همه گيري سال 1854 م. لندن ، نظريات او مورد استفاده واقع شد .
16 ژوئن سال 1902 م. باربارا مك كلينتاك ، يكي از مشهورترين چهره هاي تاريخ ژنتيك ، به دنيا آمد . او در سال 1983 م. به دليل تحقيقاتش بر روي عناصر متحرك ژنتيكي ( ترانسپوزون ها ) موفق به دريافت جايزه نوبل فيزيولوژي و پزشكي شد .

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل