خانه / تاریخ پزشکی / ششم تيرماه سالروز تولد ” هانس اسپمان ” جانورشناس آلماني است كه اولين جايزه را به دليل كشف مراكز ارگانيزاسيون در مراحل ابتدايي ارگان زايي جنيني دريافت كرد.

ششم تيرماه سالروز تولد ” هانس اسپمان ” جانورشناس آلماني است كه اولين جايزه را به دليل كشف مراكز ارگانيزاسيون در مراحل ابتدايي ارگان زايي جنيني دريافت كرد.

ششم تيرماه سالروز تولد ” هانس اسپمان ” جانورشناس آلماني است كه اولين جايزه را به دليل كشف مراكز ارگانيزاسيون در مراحل ابتدايي ارگان زايي جنيني دريافت كرد. وي،پس از چندي كار در كتابفروشي پدرش به تحصيل جانورشناسي، گياه‌شناسي و فيزيك در دانشگاه‌هاي “هايدلبرگ” ، “مونيخ ” و “ورتزبورگ” پرداخت.

هانس اسپمان،ابتدا به‌عنوان دستيار و سپس استاد در انستيتوي جانورشناسي ورتزبورگ (‪ (۱۸۹۴ – ۱۹۰۸‬فعاليت كرد و بعدها به مقام‌استادي دانشگاه راستاك (‪ (۱۹۰۹ – ۱۹۱۴‬دست يافت.

وي، بعدها موفق به كسب مقام‌هاي رياست انستيتوي زيست شناسي‌قيصر ويلهلم دربرلين (‪ (۱۹۱۴ -۱۹۱۹‬واستادي جانورشناسي دانشگاه فرايبورگ (‪(۱۹۱۹ – ۱۹۳۵‬ شد.

درك اسپمان از القاي رويائي كه بر پايه يك عمر بررسي بر روي نحوه تكوين دوزيستاني چون سمندر آبي قرار گرفته بود، حكايت از آن داشت كه بخش‌هاي معيني از جنين، مراكز سازمان بخش، منجر به تكوين شماري از سلول‌ها در اندام‌ها و بافت‌هاي ويژه‌اي مي‌شوند.

گذشته از اين ، او نتيجه فقدان اندام‌ها يا بافت‌هاي تعيين‌كننده در نخستين مراحل تكوين جنين را نشان داد.

روش كار وي بدين ترتيب بود كه بافتي را از بخش معيني در جنين برداشته و جاي ديگر پيوند زد.

اين كار بسيار مبتكرانه اسپمان كه جايزه نوبل سال ‪ ۱۹۳۵‬را نيز برايش به ارمغان آورد، راه را براي شناخت ساير مراكز سازمان بخش درساير گروه‌هاي جانوري ، هموار ساخت.

در چنين روزي (ششم تير) ” فرانك رتري ليلي ” جنين شناس و جانورشناس آمريكايي نيز به دنيا آمد.

وي ، تحقيقاتي در مورد نقش هورمون‌ها در تمايز جنسي انجام داد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل