تحقیق انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی تبریز نشان می‌دهد کف دست، شایع ترین محل ابتلای بیماری درماتیت در کارخانه‌های سیمان است ۲۷/۷/۸۴

کف دست، شایع‌ترین محل ابتلا به بیماری درماتیت در کارخانه‌های سیمان است‪۸۴/۰۷/۲۷‬
تحقیق انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی تبریز نشان می‌دهد کف دست، شایع ترین محل ابتلای بیماری درماتیت در کارخانه‌های سیمان است.

‪ ۱۲‬هزار نفر در کارخانه‌های تولید سیمان در کشور مشغول به کار می‌باشند و درماتیت به عنوان مهم‌ترین بیماری ایجاد شده در این کارخانه‌هامحسوب می‌شود.

این تحقیق با هدف مطالعه تعیین میزان موارد ایجاد درماتیت ناشی‌از سیمان و شناخت عوامل زمینه‌ساز و روش‌های پیشگیری از آن انجام شده است.

در تحقیق مزبور که یک مطالعه توصیفی و تحلیلی است ‪ ۵۴۲‬نفر از کارکنان سیمان صوفیان تبریز بی‌سنین ‪ ۲۱‬تا ‪ ۶۰‬سالگی بررسی شده‌اند.

متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق شامل مدت کار، نوع تماس با سیمان، محل اولیه ظهور ضایعات، عوامل مستعدکننده، ارتباط بروز بیماری با محل کار مبتلایان و درصد شیوع درماتیت بوده است.

یافته‌های تحقیق یاد شده نشان می‌دهند که از ‪ ۵۴۲‬نفر کارکنان سیمان صوفیان تبریز ‪ ۱۵۳‬نفر به بیماری درماتیت مبتلا بودند.

یافته‌های تحقیق همچنین حاکی است که ارتباط معناداری بین محل کار افراد و میزان بروز درماتیت وجود دارد، به طوری که ‪ ۶۲/۵‬درصد از کارکنان بارگیرخانه مبتلا به این بیماری شده‌اند.

محققان این مطالعه نتیجه‌گیری کرده‌اند که شیوع بالای درماتیت ناشی از سیمان به دلیل رعایت نکردن بهداشت کار و ایمنی در کارخانه‌ها و وجود آلرژن‌های متعدد در سیمان است.

درماتیت جزو بیماری‌های التهابی غیرمیکروبی پوستی است و درماتیت‌های شغلی از جمله شایع‌ترین انواع درماتیت‌های پوستی محسوب می‌شوند.

همچنین بررسی کنید

با ابزار جدیدی به نام chemiscop واکنش های شیمیایی قابل مشاهده شد

محققان دانشگاه کالیفرنیا موفق به ساخت دستگاهی شدند که مشاهده مراحل تجزیه و ترکیب واکنش …

سامانه ای طراحی شده که با استفاده از آن می توان فعالیت مغز را به شکل زنده مشاهده کرد

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه سن فرانسیسکو کالیفرنیا کشور امریکا، روش جالبی را روش جالبی …