خانه / اخبار دانشگاه ها / معاون هماهنگي وزارت بهداشت ايران: 50 درصد بودجه دانشگاههاي علوم پزشكي تامين اعتبار نشده است 27/7/84

معاون هماهنگي وزارت بهداشت ايران: 50 درصد بودجه دانشگاههاي علوم پزشكي تامين اعتبار نشده است 27/7/84

معاون هماهنگي وزارت بهداشت ايران:

50 درصد بودجه دانشگاههاي علوم پزشكي تامين اعتبار نشده است

معاون هماهنگي و امور هيئت امناهاي وزارت بهداشت گفت: حدود 50 درصد بودجه دانشگاههاي علوم پزشكي معادل 400 ميليارد تومان كه مي‌بايستي از محل صرفه جويي ساير دستگاههاي اجرايي تامين مي شد تامين اعتبار نشده است.

محسن فروردين افزود:در زمان حاضر بزرگترين چالش دانشگاههاي علوم پزشكي كمبود بودجه و اعتبار لازم براي ارائه خدمات بهداشتي و درمان به مردم و پرداخت حقوق پزشكان، پرستاران و ساير كاركنان اين دانشگاههاست كه البته تلاش مي كنيم به هر نحو ممكن كسري بودجه دانشگاهها را جبران كنيم.
وي ادامه داد: بر اساس لايحه بودجه مي بايستي 50 درصد اعتبار مورد نياز دانشگاههاي علوم پزشكي از محل صرفه جويي ساير دستگاهها تامين شود و در واقع منبع تامين اين اعتبار در بودجه كشور وجود خارجي ندارد.
معاون وزير بهداشت گفت: سلامت مردم يكي از زيربنايي ترين نيازهاي مردم و كشور است و با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر ارتقاي سطح سلامت مردم و با اعتقاد به اينكه انسان سالم محور توسعه است اگر قرار باشد از اعتبارات صندوق ذخيره ارزي در جايي هزينه شود ضروري تر از هر جاي ديگر سيستم بهداشتي و درماني كشور است.
فروردين افزود:‌ يكي ديگر از مشكلات دانشگاههاي علوم پزشكي كشور تعدد و پراكندگي آنهاست كه اگر چه موجب انتقال آموزش پزشكي به اقصا نقاط كشور شده اما موجب افت كيفيت آموزش علوم پزشكي در كشور شده است به همين علت بايد به نحوي برنامه ريزي كنيم كه با حفط تعدد دانشگاهها به نوعي به فعاليت آنها تمركز دهيم تا سطح كيفي آموزش پزشكي در كشور ارتقا يابد.
وي ادامه داد:‌ معضل ديگري كه دانشگاههاي علوم پزشكي گرفتار آن هستند، سياسي بودن هيئت امناهاي دانشگاههاست و در حالي كه سياست دولت و وزارت بهداشت افزايش اختيارات هئيت امناهاي دانشگاههاي علوم پزشكي است اما اين نگراني وجود دارد كه نيروهاي سياسي مستقر در هيئت امناها به جاي پيگيري مطالبات مردم و صنف پزشكان و پيراپزشكان به كارهاي سياسي بپردازند.
وي اضافه كرد: با توجه به اينكه هيئت امناهاي دانشگاهها براي مدت 4 سال انتخاب مي شوند اگر نتوانيم تركيت هيئت امناها را عوض كنيم اما از نظر اجرايي تلاش مي كنيم سياسي كاري در دانشگاهها را به حداقل برسانيم.
فروردين گفت: در زمان حاضر كميته اي در وزارت بهداشت مشغول بررسي وضعيت و صلاحيت روساي دانشگاههاي علوم پزشكي است و تلاش مي شود روسايي كه كارايي خوبي دارند و در راستاي سياسيتهاي دولت حركت مي كنند تا جاي ممكن ابقا شوند و در صورت لزوم تغيير به آرامي و بدون عجله در مورد انتصاب روساي جديد دانشگاهها تصميم گيري شود.
وي اضافه كرد: تاكنون روساي 5 دانشگاه علوم پزشكي شامل تهران، شهيد بهشتي، همدان، اصفهان و قم تغيير كرده اند اما ساير روساي دانشگاهها كماكان به كار خود ادامه مي دهند.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …