خانه / بهداشت عمومي / در نشريه “‪ “journal of experimental medicine‬به چاپ رسيده : غذاهاي پرچرب فرآيند التهاب را مهار مي‌كند ‪۸۴/۰۷/27‬

در نشريه “‪ “journal of experimental medicine‬به چاپ رسيده : غذاهاي پرچرب فرآيند التهاب را مهار مي‌كند ‪۸۴/۰۷/27‬

غذاهاي پرچرب فرآيند التهاب را مهار مي‌كند ‪۸۴/۰۷/27‬

بسياري از مردم مي‌دانند غذاهاي پر چرب عروق آنها را مسدود مي‌كند.

با وجود اين تحقيقات جديد نشان مي‌دهد خوردن غذاهاي پر چرب باعث مهار فرايندهاي التهابي مي‌شود.

با خوردن غذاهاي پر چرب سلول‌هاي روده كوچك هورموني موسوم به كوله سيستوكينين ترشح مي‌كنند. اين هورمون هضم را تحريك مي‌كند و باعث احساس پري بعد از خوردن غذاي سنگين مي‌شود.

دانشمندان هلندي نشان دادند اين هورمون مي‌تواند التهاب را در معده تسكين دهد. آنها معتقدند مسيرهاي عصبي فعال شده به دنبال ترشح اين هورمون، خاموش بودن دستگاه ايمني بدن در برابر پروتئين‌هاي مواد غذايي و باكتري‌ها در دستگاه گوارشي را توضيح مي‌دهد. در حالي كه بدن به هر نوع پروتيين خارجي واكنش نشان مي‌دهد هيچ واكنشي به پروتيين‌هاي خارجي موجود در مواد غذايي و باكتري‌هاي وارد شده به دستگاه گوارشي نشان نمي‌دهد.

اين واكنش‌هاي ايجاد شده به دنبال مصرف غذاهاي چرب و ترشح هورمون كوله سيستوكينين مي‌تواند در بيماران جراحي شده به منظور تقليل پاسخ‌هاي ايمني مخرب به سرعت بهبود كمك كند. به اين ترتيب بيمار عوارض جانبي ناشي از فرايندهاي التهابي را تجربه نخواهد كرد.

نتايج اين مطالعه در نشريه “‪ “journal of experimental medicine‬به چاپ رسيده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …