خانه / اخبار اجتماعي / شبكه خبري سي.ان.ان.گفت: هيچ واكسني براي آنفلوآنزاي مرغي وجود ندارد و پيشرفته ترين تحقيقات نيز تا يك سال ديگر نتيجه اي نخواهد داشت. 28/7/84

شبكه خبري سي.ان.ان.گفت: هيچ واكسني براي آنفلوآنزاي مرغي وجود ندارد و پيشرفته ترين تحقيقات نيز تا يك سال ديگر نتيجه اي نخواهد داشت. 28/7/84

سي.ان.ان: هيچ واكسني براي آنفلوآنزاي مرغي وجود ندارد ‪۸۴/۰۷/28‬

شبكه خبري سي.ان.ان.گفت: هيچ واكسني براي آنفلوآنزاي مرغي وجود ندارد و پيشرفته ترين تحقيقات نيز تا يك سال ديگر نتيجه اي نخواهد داشت.

براساس گزارش سي.ان.ان: هم اكنون چند شركت آمريكايي و اروپايي سرگرم تحقيقات در مراحل گوناگون براي توليد واكسن آنفلوآنزاي مرغي هستند اما حتي پيشرفته‌ترين تحقيقات نويد بخش توليد يك واكسن مناسب تا حداقل يك سال ديگر نيست.

اين شبكه با اعلام اين خبر افزود: اتحاديه اروپا بشدت نگران از گسترش بيماري آنفلوآنزاي مرغي و انتقال ويروس آن به انسان است كه مي‌تواند ميلونها تن كشته بر جاي گذارد.

سي.ان.ان. افزود: اين امر اتحاديه را بفكر چاره انداخته‌است اما اين چاره قطعا استفاده از واكسن عليه اين بيماري نيست زيرا هيچ واكسني عليه‌آن وجود ندارد و خوش بين‌ترين چشم انداز نيز مبين توليد اين واكسن كمتر از يك سال ديگر نيست.

به گفته سي‌.ان.‌ان. بهترين راههاي موجود براي مقابله با بيماري آنفلوآنزاي مرغي نخست ممانعت از گسترش اين بيماري دربين پرندگان از طريق روشهاي پيش گيرانه و نابودي كامل موارد آلوده ‌است و در درجات بعدي توليد داروهاي ضد آنفلوآنزا توسط شركتهاي توليدكننده دارو و انبار كردن اين داروها براي مقابله با ويروس هنگام گسترش آن در بين گروهاي انساني است.

“هر چند هنوز موردي از ابتلاي به ويروس “اچ ‪ ۵‬ان يك” (‪H5N1)‬ آنفلوآنزاي مرغي در بين انسانها ديده نشده‌است اما تجربه آغاز قرن گذشته كه در آن بزرگترين كشتار جمعي انسان بدست يك بيماري روي داد دانشمندان را بشدت نگران كرده‌ است.

سي.ان.ان. گفت: نگراني از بي‌سلاحي جوامع انساني براي مقابله با گسترش بيماري آنفلوآنزاي مرغي يكي از بزرگترين شركتهاي دارويي سوييس و جهان را وادشت تا اجازه دهد شركتهاي دارويي ديگر براي توليد ذخيره دارويي كافي براي مقابله با گسترش احتمالي بيماري از ليسانس اين شركت براي توليد مهمترين داروي ضد آنفلوآنزا استفاده كنند.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …