خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( پزشکی اجتماعی – پزشکی هسته ای)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( پزشکی اجتماعی – پزشکی هسته ای)

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 15391

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حسن راشكي

 

شماره شناسنامه: 288

 

كد رشته-محل: 366

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 16477

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نسيم ميرحسيني

 

شماره شناسنامه: 19765614

 

كد رشته-محل: 365

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 13586

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محسن صابري اسفيدواجاني

 

شماره شناسنامه: 28243

 

كد رشته-محل: 364

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 22412

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدجابر موسوي

 

شماره شناسنامه: 808

 

كد رشته-محل: 365

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 11621

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: الهام گلشاه

 

شماره شناسنامه: 508

 

كد رشته-محل: 363

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 20644

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مهناز يداللهي

 

شماره شناسنامه: 1064

 

كد رشته-محل: 367

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 24295

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: اذر پيردهقان

 

شماره شناسنامه: 12414

 

كد رشته-محل: 363

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 18717

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: پيغام حيدرپور

 

شماره شناسنامه: 2239

 

كد رشته-محل: 367

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 19183

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: بيتا بيجاري

 

شماره شناسنامه: 4

 

كد رشته-محل: 364

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 30

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ليدا جراحي

 

شماره شناسنامه: 536

 

كد رشته-محل: 365

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 16015

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مينا احمدي

 

شماره شناسنامه: 193

 

كد رشته-محل: 366

نام رشته: پزشكي هسته اي

شماره كارت: 13495

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا قرائي

 

شماره شناسنامه: 8247

 

كد رشته-محل: 615

نام رشته: پزشكي هسته اي

شماره كارت: 15303

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ارش كيوان

 

شماره شناسنامه: 106

 

كد رشته-محل: 615

نام رشته: پزشكي هسته اي

شماره كارت: 22995

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: رضا غلامي ملكشاهي

 

شماره شناسنامه: 482

 

كد رشته-محل: 617

نام رشته: پزشكي هسته اي

شماره كارت: 10818

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: بابك نظري

 

شماره شناسنامه: 126

 

كد رشته-محل: 616

نام رشته: پزشكي هسته اي

شماره كارت: 18600

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: الهه پيرايش سبزوار

 

شماره شناسنامه: 910

 

كد رشته-محل: 616

نام رشته: پزشكي هسته اي

شماره كارت: 18498

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهرو تجلي

 

شماره شناسنامه: 285

 

كد رشته-محل: 615

نام رشته: پزشكي هسته اي

شماره كارت: 14353

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: غلامعلي يوسفي

 

شماره شناسنامه: 547

 

كد رشته-محل: 615

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …