خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 (جراحي مغز و اعصاب)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 (جراحي مغز و اعصاب)

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 10445

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: بابك سيف زاده

 

شماره شناسنامه: 9437

 

كد رشته-محل: 477

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 13389

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: عليرضا طبيب خوئي

 

شماره شناسنامه: 4190

 

كد رشته-محل: 473

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 14452

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: احسان علوي بلداجي

 

شماره شناسنامه: 13465

 

كد رشته-محل: 476

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 15111

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: روزبه شمس اميري

 

شماره شناسنامه: 3219

 

كد رشته-محل: 475

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 19144

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيدوحيد حيدري

 

شماره شناسنامه: 3811

 

كد رشته-محل: 473

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 22370

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سجاد شفيعي

 

شماره شناسنامه: 483

 

كد رشته-محل: 475

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 11230

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رضا جباري

 

شماره شناسنامه: 2004

 

كد رشته-محل: 476

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 18077

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رضا جليلي خوشنود

 

شماره شناسنامه: 3408

 

كد رشته-محل: 476

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 21406

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: محسن شهبا

 

شماره شناسنامه: 391

 

كد رشته-محل: 511

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 19672

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: احسان زارع

 

شماره شناسنامه: 21

 

كد رشته-محل: 512

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 4

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مسعود راستي

 

شماره شناسنامه: 2845

 

كد رشته-محل: 512

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 15713

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: خليل كملاخ

 

شماره شناسنامه: 3180

 

كد رشته-محل: 476

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 15475

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سيدنادر دادگر

 

شماره شناسنامه: 605

 

كد رشته-محل: 512

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 17705

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: اميرحسين حقير

 

شماره شناسنامه: 549

 

كد رشته-محل: 474

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 20284

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: انوشيروان نيك نژاد

 

شماره شناسنامه: 3684

 

كد رشته-محل: 475

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 23087

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: نادر اميني

 

شماره شناسنامه: 793

 

كد رشته-محل: 512

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 13509

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: شهرام شهسواراني

 

شماره شناسنامه: 9493

 

كد رشته-محل: 511

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 17511

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: محسن شاملو

 

شماره شناسنامه: 87

 

كد رشته-محل: 472

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 20894

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: عليرضا شيخي

 

شماره شناسنامه: 713

 

كد رشته-محل: 477

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 24054

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا ساعتيان

 

شماره شناسنامه: 241

 

كد رشته-محل: 473

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 24407

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: عليرضا تيموري

 

شماره شناسنامه: 550

 

كد رشته-محل: 472

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 17534

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: نوراله اشراقي

 

شماره شناسنامه: 114

 

كد رشته-محل: 471

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 10988

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: پيمان رحماني

 

شماره شناسنامه: 500

 

كد رشته-محل: 471

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 10091

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمدرضا بوستاني

 

شماره شناسنامه: 1610

 

كد رشته-محل: 474

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 11533

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حميده طهماسبي بروجني

 

شماره شناسنامه: 226

 

كد رشته-محل: 475

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 11614

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: لاله ايزدي گارماسه

 

شماره شناسنامه: 476

 

كد رشته-محل: 476

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 12623

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: پريسا عظيمي

 

شماره شناسنامه: 1734

 

كد رشته-محل: 476

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 17294

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: سيما سي اح مل ي

 

شماره شناسنامه: 1786

 

كد رشته-محل: 474

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 15021

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: محمدعلي مشعري

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 472

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 24019

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: جعفر كيهان شكوه

 

شماره شناسنامه: 49

 

كد رشته-محل: 473

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 10637

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مصطفي تركاشوند

 

شماره شناسنامه: 4

 

كد رشته-محل: 471

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 17638

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: حسين نيك بخت

 

شماره شناسنامه: 360

 

كد رشته-محل: 471

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …