خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( طب کار)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( طب کار)

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 12864

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شهرام عابديني

 

شماره شناسنامه: 150

 

كد رشته-محل: 625

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 12785

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: شهروز كاظمي اسفه

 

شماره شناسنامه: 40

 

كد رشته-محل: 624

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 18086

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي ضيائي

 

شماره شناسنامه: 3588

 

كد رشته-محل: 625

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 21636

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حكيمه اقبالي مهدي ابادي

 

شماره شناسنامه: 590

 

كد رشته-محل: 625

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 13888

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ناهيد كاظم زاده

 

شماره شناسنامه: 994

 

كد رشته-محل: 624

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 21865

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا فلاح دوست

 

شماره شناسنامه: 205

 

كد رشته-محل: 625

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 14164

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نغمه سادات جعفري

 

شماره شناسنامه: 10527

 

كد رشته-محل: 625

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 22429

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نويد خسروي كوچكسرائي

 

شماره شناسنامه: 992

 

كد رشته-محل: 625

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 10980

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اشكان گودرزي

 

شماره شناسنامه: 467

 

كد رشته-محل: 625

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 11241

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدامير طباطبائي

 

شماره شناسنامه: 2079

 

كد رشته-محل: 625

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 11946

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مليحه قبادي نيا

 

شماره شناسنامه: 46429

 

كد رشته-محل: 625

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 24968

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: رامبد مظفري

 

شماره شناسنامه: 12451

 

كد رشته-محل: 624

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 17474

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اميدرضا كارگربيده

 

شماره شناسنامه: 31

 

كد رشته-محل: 624

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 11687

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ليلا خدامي

 

شماره شناسنامه: 926

 

كد رشته-محل: 625

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 13742

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مامك گرامي زاده نائيني

 

شماره شناسنامه: 210

 

كد رشته-محل: 625

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 18457

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رويا فاتحي

 

شماره شناسنامه: 157

 

كد رشته-محل: 625

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 16127

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ويدا يوسفيان

 

شماره شناسنامه: 758

 

كد رشته-محل: 625

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 25080

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهدي مصري

 

شماره شناسنامه: 456

 

كد رشته-محل: 625

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 18114

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهران شهرياري

 

شماره شناسنامه: 3969

 

كد رشته-محل: 622

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 21633

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نازنين ايزدي

 

شماره شناسنامه: 578

 

كد رشته-محل: 622

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 22550

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شاهدخت سيف منش

 

شماره شناسنامه: 148

 

كد رشته-محل: 622

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 18221

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اميرحسين محمدي شريف ابادي

 

شماره شناسنامه: 8543

 

كد رشته-محل: 622

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 19965

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فرداد احمدزاده

 

شماره شناسنامه: 505

 

كد رشته-محل: 622

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 12795

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محسن مرادي نيا

 

شماره شناسنامه: 44

 

كد رشته-محل: 622

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 20629

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: فاطمه فتحي

 

شماره شناسنامه: 910

 

كد رشته-محل: 623

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 21724

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم دهقاني بشنه

 

شماره شناسنامه: 5688

 

كد رشته-محل: 622

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 13789

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ازاده اميري ريگي

 

شماره شناسنامه: 419

 

كد رشته-محل: 621

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 14470

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: عباس قريشي طيبي

 

شماره شناسنامه: 2130427960

 

كد رشته-محل: 623

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 24133

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا نجفي

 

شماره شناسنامه: 2055

 

كد رشته-محل: 621

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 17433

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: محمدمهدي سهرابي

 

شماره شناسنامه: 9

 

كد رشته-محل: 623

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 22396

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدغضنفر مظفري اهنگركلائي

 

شماره شناسنامه: 640

 

كد رشته-محل: 622

همکار محترم:

جهت مشاهده کلیه *منابع آزمون پذيرش دستيار تخصصی در گروه های پزشکی – دندانپزشکی و .. اینجا را کلیک کنید

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …