خانه / تاریخ پزشکی / 13 مرداد (4 اگوست ) ، در چنین روزی ادگار داگلاس آدریان ، الکتروفیزیولوژیست انگلیسی و از برندگان جایزه نوبل پزشکی سال 1932 م. در گذشت.

13 مرداد (4 اگوست ) ، در چنین روزی ادگار داگلاس آدریان ، الکتروفیزیولوژیست انگلیسی و از برندگان جایزه نوبل پزشکی سال 1932 م. در گذشت.

13 مرداد برابر با 4 اگوست سال 1977 م. ،  در چنین روزی ادگار داگلاس آدریان ، الکتروفیزیولوژیست انگلیسی و از برندگان جایزه نوبل پزشکی سال 1932 م.  در گذشت.

این جایزه به دلیل تحقیق در مورد عملکرد نورون ها به وی و شرینگتون اعطا شد .

کشف پدیده  ” همه یا هیچ “در عملکرد نورون ها از دیگر اقدامات علمی آدریان است . او از پیشگامان استفاده از روش ثبت امواج الکتریکی مفز ( الکتروآنسفالوگرافی ) اسنت .

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل