خانه / اخبار اجتماعي / تحقيق انجام شده در دانشگاه علوم‌پزشكي تبريز نشان مي‌دهد كه حذف بخشي از آزمون‌هاي تشخيصي عمل جراحي بدون اختلال در مراقبت بيماران به طور متوسط هر سال دو ميليارد ريال از هزينه بهداشت و درمان آذربايجان شرقي مي‌كاهد. 30/7/84

تحقيق انجام شده در دانشگاه علوم‌پزشكي تبريز نشان مي‌دهد كه حذف بخشي از آزمون‌هاي تشخيصي عمل جراحي بدون اختلال در مراقبت بيماران به طور متوسط هر سال دو ميليارد ريال از هزينه بهداشت و درمان آذربايجان شرقي مي‌كاهد. 30/7/84

حذف آزمون‌هاي تشخيصي عمل جراحي دو ميليارد ريال از هزينه درمان مي‌كاهد ‪۸۴/۰۷/30‬

تحقيق انجام شده در دانشگاه علوم‌پزشكي تبريز نشان مي‌دهد كه حذف بخشي از آزمون‌هاي تشخيصي عمل جراحي بدون اختلال در مراقبت بيماران به طور متوسط هر سال دو ميليارد ريال از هزينه بهداشت و درمان آذربايجان شرقي مي‌كاهد.

اين تحقيق با هدف بررسي ارزش آزمايش‌هاي معمول قبل از عمل جراحي از بعد هزينه اثربخشي انجام شده است.

با وجود اين كه اخذ شرح حال دقيق و معاينه باليني، بخش اصلي بررسي قبل از عمل جراحي بيماران را تشكيل مي‌دهد، انجام بخشي از اين آزمون‌ها نه تنها استفاده‌اي ندارند، بلكه نتايج غيرطبيعي حاصل، روند مراقبت بيمار در زمان عمل جراحي را مختل مي‌كند.

يافته‌هاي اين تحقيق حاكي از آن است ‪ ۶۸‬درصد آزمايش‌هاي معمول درخواستي قبل از عمل جراحي در بيماران فاقد انديكاتور صورت مي‌گيرد.

بنا بر يافته‌هاي تحقيق همچنين نتايج غيرطبيعي در آزمايش‌هاي فاقد انديكاسيون كه شامل ‪ ۱۵‬درصد بيماران است تغييري در روند جراحي يا بيهوشي يا مراقبت بيماري ايجاد نمي‌كنند.

تحقيق مزبور به صورت توصيفي و از طريق جمع‌آوري اطلاعات ‪ ۵۰۰‬بيمار بستري در بخش‌هاي جراحي بيمارستان‌هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تبريز انجام شده است.

اين تحقيق فقدان فوايد انجام آزمايش‌هاي معمول قبل از عمل جراحي را نشان مي‌دهد وتاكيد مي‌كند كه كاربرد انتخابي آزمون‌هاي تشخيصي با توجه‌به شرح حال و معاينه باليني، موثرترين روش غربالگري بيماران قبل از عمل جراحي است.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …