خانه / تاریخ پزشکی / 18 مرداد برابر با 9 آگوست سال 1896 م. ژان پیاره ، روانشناس سوییسی ، متولد شد . پیاره در زمینه نحوه تکامل کودکان از نوزادی تا بلوغ و آموزش و پرورش صحیح کودکان ، تحقیقات ارزشمندی انجام داده است .

18 مرداد برابر با 9 آگوست سال 1896 م. ژان پیاره ، روانشناس سوییسی ، متولد شد . پیاره در زمینه نحوه تکامل کودکان از نوزادی تا بلوغ و آموزش و پرورش صحیح کودکان ، تحقیقات ارزشمندی انجام داده است .

18 مرداد برابر با 9 آگوست سال 1896 م. ژان پیاره ، روانشناس سوییسی ، متولد شد .

پیاره در زمینه نحوه تکامل کودکان از نوزادی تا بلوغ و آموزش و پرورش صحیح کودکان ، تحقیقات ارزشمندی انجام داده است .

9 آگوست سال 1898 م. گاردنر کولتون ، دندانپزشک آمریکایی و اولین کسی که از بیهوشی ( با گاز اکسید نیترو ) به صورت گسترده و موفقیت آمیز استفاده کرد ، درگذشت . برخی او را بنیانگذار بیهوشی می دانند .

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل