خانه / اخبار علوم پايه / نشريه “نيچر” گزارش می دهد که موسسه “ای سی تی” (Advanced Cell Technology) واقع در ايالت ماساچوست سلول های پايه جنينی را از جنين موش استخراج کرده است بی آنکه جنين آسيب ببيند.30/7/84

نشريه “نيچر” گزارش می دهد که موسسه “ای سی تی” (Advanced Cell Technology) واقع در ايالت ماساچوست سلول های پايه جنينی را از جنين موش استخراج کرده است بی آنکه جنين آسيب ببيند.30/7/84

اميد به توليد سلول پايه جنينی بدون نابودی جنين

دانشمندان می گويند دليلی نمی بينند که اين تکنيک ها در جنين انسان قابل استفاده نباشد
دانشمندان آمريکايی می گويند که راهی برای برداشت سلول پايه از جنين بدون آنکه جنين در اين فرآيند نابود شود پيدا کرده اند.
نشريه “نيچر” گزارش می دهد که موسسه “ای سی تی” (Advanced Cell Technology) واقع در ايالت ماساچوست سلول های پايه جنينی را از جنين موش استخراج کرده است بی آنکه جنين آسيب ببيند.

دانشمندان معتقدند اگر اين تکنيک در انسان به کار گرفته شود باعث رفع برخی نگرانی های اخلاقی در زمينه نابودی جنين خواهد شد.

اما فعالان می گويند هنوز نگرانی هايی دارند و دانشمندان را ترغيب می کنند بر ساير شيوه ها برای ايجاد سلول پايه تمرکز کنند.

سلول پايه نوعی سلول “مادر” است که قابليت بالقوه بدل شدن به انواع بافت ها را دارد.

تصور می شود آن دسته از سلول های پايه که در مراحل اوليه پس از تشکيل جنين استخراج می شود برای انجام تحقيقات مفيدتر باشد چرا که قابليت بدل شدن به تقريبا کليه انواع سلول های بدن را دارد.

سلول پايه ای که از افراد بالغ استخراج می شود دارای برخی از اين قابليت هاست نه همه آنها.

با اين حال بسياری گروه ها با اين استدلال که اين عمل ملازم نابودی جنين است، با استفاده از سلول های پايه جنينی برای انجام تحقيقات پزشکی مخالفت می کنند.

رابرت لانزا، محقق اصلی “ای سی تی” گفت که تکنيک تازه می تواند به دانشمندان امکان دهد تا پيش از تولد، سلول های جنين را استخراج کرده و در بانکی ويژه ذخيره کنند تا بعدا در صورت لزوم پس از تولد کودک و در طول زندگی برای درمان وی به کار گرفته شود.

وی افزود اين دستاورد همچنين ممکن است راهی برای خنثی کردن مشاجره جاری در زمينه تحقيقات سلول پايه جنينی فراهم کند.

وی گفت: “مهم ترين ايرادی که به تحقيقات سلول پايه وارد می کنند اين است که در جريان آن جنين از هرگونه توانايی بالقوه برای بدل شدن به يک انسان کامل محروم می شود.”

“ما در موش نشان داده ايم که می توان با استفاده از يک شيوه خاص سلول های پايه جنينی توليد کرد بی آنکه که در توسعه بالقوه جنين تداخل کند.”

نگرانی ها

پروفسور ريچارد گاردنر، مدير گروه کاری تحقيقات سلول پايه و همانندسازی (کلونينگ) در انجمن سلطنتی بريتانيا گفت: “اين نظر که نگرانی های اخلاقی رفع خواهد شد انحرافی از بحث اصلی است.”

“مشکل بتوان تصور کرد پدر و مادری حاضر شوند از فرزندشان در حالی که هنوز جنين است سلول استخراج شود، مگر برای ايجاد سلول های پايه در مواردی که کودک ممکن است در آينده به آنها نياز داشته باشد.”

در همين حال، مطالعه ای جداگانه در مجله “نيچر” توسط تيمی از محققان در موسسه وايتهد برای تحقيقات زيست پزشکی (بايومديسين) در آمريکا نيز به عنوان راه ديگری برای دور زدن نگرانی های اخلاقی مورد ستايش قرار گرفته است.

پژوهشگران در آزمايش به روی موش با دستکاری “دی ان ای” توانستند جنينی خلق کنند که اصولا در رحم توسعه پيدا نمی کند ولی برای استخراج سلول پايه قابل استفاده است.

دانشمندان گفتند اين جنين را نمی توان حاوی حيات بالقوه فرض کرد.

اما ژوزفين کوئينتاواله از يک موسسه امور اخلاقی توليد مثل در بريتانيا گفت هيچ کدام از اين تکنيک ها نگرانی های آنها را پاسخ نمی دهد.

وی گفت: “در مورد نخستين تحقيق بايد گفت هيچ شاهدی وجود ندارد که نشان دهد استخراج جنين بعدا باعث صدمه نمی شود.”

“هر دو تکنيک هنوز در فرآيند طبيعی تداخل می کند و بايد پرسيد چرا بايد کسی به اين سلول های پايه نياز داشته باشد.”

“فکر می کنم خيلی بهتر است دانشمندان بر ساير زمينه های تحقيقات سلول پايه مانند سلول های پايه کيسه جنين يا سلول پايه بالغ که بسيار نويدبخش تر است تمرکز کنند.”

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …