خانه / تاریخ پزشکی / 23 مردادبرابر با 14 آگوست سال 1792 م. ، در چنین روزی جان جرمیا بیگزبای ، ÷زشک و زمین شناس انگلیسی ريا، متولد شد . بیگزی مطالعات گسترده ای در مورد لایه های زمین و گونه های جدید فسیل ها انجام داده است .

23 مردادبرابر با 14 آگوست سال 1792 م. ، در چنین روزی جان جرمیا بیگزبای ، ÷زشک و زمین شناس انگلیسی ريا، متولد شد . بیگزی مطالعات گسترده ای در مورد لایه های زمین و گونه های جدید فسیل ها انجام داده است .

23 مردادبرابر با 14 آگوست سال 1792 م. ، در چنین روزی جان جرمیا بیگزبای ، ÷زشک و زمین شناس انگلیسی ريا، متولد شد . بیگزی مطالعات گسترده ای در مورد لایه های زمین و گونه های جدید فسیل ها انجام داده است .

14 آگوست سال 1840 م. ریچارد فون کرافت – ابینگ ، متخصص اعصاب و روان آلمانی ، به دنیا آمد . او از پیشگامان تحقیق در مورد رفتار و اختلالات جنسی بود . واژه مازوخیست نیز نخستین بار توسط او به کار گرفته شد . ( با الهام از زندگی لئوپولدفون ساشرمازوخ)

14 آگوست سال 1919 م. ریچارد داروین کینس ، فیزیولوژیست انگلیسی به دنیا آمد . او نخستین کسی بود که نحوه انتقال و جابجایی یون های سدیم و پتاسیم را در خلال تحریکات عصبی ، مشخص و ترسیم کرد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل