دوم شهریورماه، سالروز تولد “آلبرت کلود” سلول شناس بلژیکی آمریکایی در سال ‪ ۱۸۹۸‬است.

دوم شهریورماه، سالروز تولد “آلبرت کلود” سلول شناس بلژیکی آمریکایی در سال ‪ ۱۸۹۸‬است. وی در سال ‪ ۱۹۷۴‬میلادی به همراه شاگردش جرج پالاد و محقق دیگری به نام کریستین ددوو به دلیل تشریح ساختمان و عملکرد ارگانل‌ها در زیست شناسی سلول، برنده جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی شد.

سلول واحد ساختمانی موجودات زنده و کوچکترین واحدی است که می‌تواند به تنهایی زندگی کند. درون سلول ساختارهای بسیار کوچکی به نام ارگانل (‪ (Organelle‬وجود دارد که هر کدام وظیفه مشخصی دارند.

بزرگترین ارگانل، هسته سلول است که مرکز کنترل و هدایت تمام فعالیت های سلول است.

ساختارهای سوسیسی شکل که میتوکندری (‪ (Mitchondria‬نامیده می‌شوند، محل اصلی سوخت و ساز غذا و تولید انرژی هستند. در موجودات پیچیده پر سلولی، هر سلول وظیفه مشخصی دارد و بعضی از آنها دارای ساختارهایی هستند که دیگران فاقد آن هستند.

بعضی از آنها عبارتند از واکوئل که مواد دفعی را از سلول خارج می کند. دستگاه گلژی و شبکه آندوپلاسمی که سیستم انتقال موادغذایی هستند و ریبوزوم که موادی روی آن نشسته و دستور تولید پروتئین را می‌دهد.

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل