خانه / تاریخ پزشکی / 10‬شهريور سالروز تولد “كارل اوگوست فولكر” شيميدان آمريكايي است كه موفق به جداسازي و استخراج ويتامين ‪ B۱۲‬شد.

10‬شهريور سالروز تولد “كارل اوگوست فولكر” شيميدان آمريكايي است كه موفق به جداسازي و استخراج ويتامين ‪ B۱۲‬شد.

۱۰‬شهريور سالروز تولد “كارل اوگوست فولكر” شيميدان آمريكايي است كه موفق به جداسازي و استخراج ويتامين ‪ B۱۲‬شد. ‪ B۱۲‬يا كوبال آمين،يك ويتامين حساس و مهم است،اين ويتامين موجب درمان يك نوع كم خوني خطرناك به نام “پرنشيز” مي‌شود.

اين ويتامين بسيار حساس و به سرعت تخريب مي‌شود، تحمل نور،حرارت و مواد اسيدي و قليايي را ندارد.

‪ B۱۲‬در توليد سلولهاي بدن نقش دارد و نقش آن مانند اسيد فوليك، شركت در همانندسازي ژن‌هاي هسته سلول است.

تكثير سلولي در دستگاه گوارش، مغز استخوان و بافت عصب با كمك ‪ B۱۲‬صورت مي‌گيرد.

اگر ‪ B۱۲‬دريافت نكنيم ظرف حدود يكسال ذخيره موجود در كبد تمام شده و توليد سلولي در اندامهاي ياد شده دچار اختلال مي‌شود.

‪ B۱۲‬در دستگاه گوارش به توليد سلولهاي مخاطي ديواره كمك مي‌كند.

كمبود اين ويتامين در افرادي كه رژيم گياهي مصرف مي‌كنند و شير و تخم مرغ نمي‌خورند، بروز مي‌كند، زيرا ‪ B۱۲‬فقط در منابع غذايي حيواني موجود است.

در افراد كهنسال كه ترشح اسيد معده و فاكتور داخلي كاهش مي‌يابد، كمبود ‪ B۱۲‬بروز مي‌كند، در واقع رنگ زرد چهره، زبان سرخ و ناتوانيهاي عصبي را در نتيجه كمبود اين ويتامين مي‌دانند.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل