عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران: وضعیت بیمارستانهای دولتی متناسب با برنامه سوم توسعه رشد نکرد ۱/۸/۸۴

عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران:

وضعیت بیمارستانهای دولتی متناسب با برنامه سوم توسعه رشد نکرد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: بسیاری از مواد برنامه توسعه سوم در حوزه بهداشت و درمان یا اجرا نشد یا ناقص ماند تا جایی که مسئولان دستگاههای دولتی هم از وضعیت بیمارستانهای دولتی قطع امید کردند و به عقد قرارداد با بیمارستانهای خصوصی پرداختند.

بیژن شهبازخانی افزود:بسیاری از برنامه های توسعه کشور در حوزه بهداشت و درمان که بر اساس برنامه توسعه سوم باید انجام می شد ناقص ماند و همین امر بی نطمی های زیادی را در سیستم درمانی کشور به وجود آورد.
وی اضافه کرد: ساماندهی اورژانس کشور، اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده، اجرای طرح بیمه همگانی خدمات درمانی، بهبود نظام تغذیه کشور و افزایش سرانه درمان از جمله مهمترین بندهای توسعه سوم کشور در حوزه سلامت بودند که ناتمام ماندند.
وی اضافه کرد: از همه مهمتر وضعیت نابسامان بیمارستانهای دولتی است که متناسب با برنامه توسعه سوم رشد کیفی پیدا نکردند تا جایی که دستگاههای دولتی هم به جای عقد قرارداد با این بیمارستانها با بیمارستانهای خصوصی قرارداد بستند.
وی اضافه کرد: در طول اجرای برنامه سوم همچنین به جای اجرای بیمه پایه و همگانی خدمات درمانی در کشور ،بیمه های تکمیلی برای افراد خاص و کارکنان برخی دستگاههای دولتی اجرا شد و که با توجه به آن بی عدالتی در حوزه سلامت باز هم تشدید شد.
شهبازخانی گفت: سرانه سلامت هم در طول برنامه سوم مطابق کارشناسی های انجام شده، رشد کافی نداشت و همچنان مورد بی توجهی مسئولان قرار گرفت که این امر در واقع زیربنای همه مشکلات بهداشتی و درمانی مردم است که هنوز هم حل نشده باقی مانده است.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …