خانه / تاریخ پزشکی / ۱۶‬شهريور برابر با هفتم سپتامبر، انسولين به روش مهندسي ژنتيك توليد شد.

۱۶‬شهريور برابر با هفتم سپتامبر، انسولين به روش مهندسي ژنتيك توليد شد.

۱۶‬شهريور برابر با هفتم سپتامبر، انسولين به روش مهندسي ژنتيك توليد شد.
“انسولين”، هورموني است كه توسط لوزالمعده توليد مي‌شود. اين هورمون به دنبال خوردن غذا، به طور خودكار توسط لوزالمعده به گردش خون ترشح مي‌شود.

در افرادي كه مبتلا به ديابت شيرين هستند،انسولين به مقداراندكي توليد مي‌شود ويااينكه سلولهاي بدن به انسولين توليد شده،پاسخ نمي‌دهند، بنابراين ميزان قند خون بالا مي‌رود و با ادرار از بدن دفع مي‌شود.

در چنين روزي “يان‌اينگنهوز” پزشك و بيوشيميدان آلماني و كاشف فرآيند “فتوسنتز” درگذشت.

فتوسنتز ( Photosynthesis)‬ يكي از مهمترين پديده‌هاي حياتي روي كره زمين محسوب مي‌شود.

اين فرآيند ذخيره انرژي است كه در حضور نور در برگها و ساير بخش‌هاي سبز گياه ‌روي مي‌دهد و بصورت انرژي شيميايي در مولكولهاي قند ساده ذخيره مي‌شود.

هنگامي كه دي اكسيد كربن و آب با هم تركيب شده و تشكيل يك مولكول قند را در كلروپلاست مي‌دهند، گاز اكسيژن به عنوان يك محصول فرعي آزاد و به درون اتمسفر رها مي‌شود.

مي‌توان گفت: حضور دي اكسيد كربن ، آب ، نور و مولكول كلروفيل براي انجام فتوسنتز ضروري است.

همچنين در ‪ ۱۶‬شهريور براي اولين بار كودكي در بيمارستاني در نيويورك در دستگاه انكوباتور قرار داده شد.

اين نوزاد (اديت النومك لين) وزني معادل ارتفاع دو پوند و هفت اونس داشت.

دستگاه انكوباتور اوليه كه تحت نظارت دكتر”آلن توماس ” و “ويليام‌دمينگ” ساخته شد، مكعبي با طول و عرض سه فوت و ارتفاع چهار فوت بود كه از دو بخش تشكيل مي‌شد و يك بخش آن حاوي ‪ ۱۵‬گالن آب بود.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل