خانه / اخبار اجتماعي / عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس: واگذاري مراكز درماني و نهادينه شدن امنيت غذايي در برنامه سوم اجرا نشد 4/8/84

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس: واگذاري مراكز درماني و نهادينه شدن امنيت غذايي در برنامه سوم اجرا نشد 4/8/84

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس:

واگذاري مراكز درماني و نهادينه شدن امنيت غذايي در برنامه سوم اجرا نشد

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: واگذاري مراكز درماني دولتي به بخش خصوصي و تعاوني، نهادينه شدن امنيت غذايي با تدوين سبد غذايي مطلوب شهروندان و ساماندهي مراكز توانبخشي بيماران رواني مزمن مهمترين بخشهاي برنامه توسعه سوم در حوزه سلامت بود كه متاسفانه به مرحله اجرا نرسيد.

حسينعلي شهرياريافزود:‌ بر اساس ماده 197 برنامه سوم توسعه، وزارت بهداشت موظف بود حداكثر طي يكسال سبد مطلوب غذايي مردم را تدوين و براي هدايت يارانه هاي كشور براي بهره مندي مردم از اين سبد غذايي اقدام كند در حالي كه پس از گذشت 5 سال از اجراي برنامه توسعه سوم اجراي اين طرح را در كشور مشاهده نكرديم.
وي ادامه داد: ‌واگذاري مراكز بهداشتي درماني دولتي به بخش خصوصي و تعاوني هاي گروه پزشكي نيز بر اساس ماده 192برنامه توسعه سوم از وظايف وزارت بهداشت بود كه تا آخرين سال اجراي اين برنامه هم كار مهمي در اين زمينه انجام نشد.
نماينده مردم زاهدان در مجلس افزود: بر اساس بند ب همين ماده قرار بود وزارت بهداشت نسبت به خريد خدمت كاركنان خود بر اساس نظام كارمزدي به جاي روزمزدي مطابق تعرفه خدمات اقدام كند كه اين بند از برنامه توسعه سوم نيز اجرا نشد.
شهرياري گفت: سطح بندي خدمات درماني در كشور و اجراي نظام ارجاع بيماران از سطح عمومي به سطوح تخصصي در روستاها و شهرهاي كوچك نيز از جمله وظايف وزارت بهداشت بر اساس ماده 193 برنامه سوم بود كه عملي نشد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: ساماندهي مراكز اورژانس نيز از ديگر وظايف وزارت بهداشت بود كه جدي گرفته نشد و به رغم اقداماتي كه در سالهاي پاياني برنامه صورت گرفت موفقيتي در اين زمينه حاصل نشد.
وي گفت: تاسيس مراكز حوادث و سوانح با عنوان مراكز تروما براي رسيدگي فوري به حادثه ديدگان به صورت رايگان از ديگر وظايف وزارت بهداشت در برنامه سوم توسعه بود در حالي كه متاسفانه حتي يك مركز تروما نيز طي اين مدت در كشور تاسيس نشد.
شهرياري ادامه داد: شايد به جرئت بتوان گفت حداقل 30 تا 40 درصد برنامه توسعه سوم در حوزه بهداشت و درمان به مرحله اجرا نرسيد و فقط پيشرفتهايي در زمينه اجراي برنامه خدمات سرپايي به روستائيان، بهبود نظام توزيع دارو در كشور و تلاش براي ايجاد مراكز نگهداري سالمندان در بهزيستي با توجه به اينكه سازمان بهزيستي در آن زمان زير مجموعه وزارت بهداشت بود، انجام شد.
وي افزود: البته اقداماتي هم براي ساماندهي اورژانس و مراكز توانبخشي و نگهداري بيماران رواني مزمن انجام شد كه از نقاط مثبت فعاليت وزارت بهداشت است اما در مجموع روند حركت اين وزارتخانه مانند بسياري ديگر از دستگاههاي دولتي در راستاي برنامه توسعه كشور نبود.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه كرد: متاسفانه در بسياري از موارد در تدوين بودجه سالانه كشور بر اساس سليقه و چانه زني عمل مي شود و هر وزيري كه قدرت بيشتري داشته باشد سهم بيشتري از بودجه را كسب مي كند كه براي اصلاح اين وضيعت قرار است از سال آينده بودجه كشور به صورت عملياتي و بر اساس برنامه توسعه كشور تدوين شود اما متاسفانه بخشنامه بودجه سال آينده نيز مويد اين مسئله نبود كه سريعا به دولت برگشت خورد.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …