خانه / اخبار مامایی / اقدامات تشخيصی در درد پستان

اقدامات تشخيصی در درد پستان

شايعترين علت مراجعه بانوان به درمانگاههاي پستان، درد پستان است. بديهي است هر فردی كه احساس درد در ناحيه پستان دارد، لازم است به پزشك مراجعه كند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، پزشك پس از معاينه بنابه صلاحديد خود ممكن است از ساير ابزارهاي تشخيصي استفاده نمايد. آنچه مسلم است اين است كه پزشك بايد از نبودن بيماري بدخيم همراه با درد پستان اطمينان حاصل نمايد و لذا گاه اين اطمينان را با معاينه، گاه با سونوگرافي و گاه با وسايل تشخيصي ديگر به دست مي آورد.

بنابراين، توصيه به انجام سونوگرافي يا ماموگرافي دليلي بر مشكوك بودن بيمار به سرطان نيست و اين كار صرفآ جهت حصول اطمينان پزشك و بيمار انجام مي شود.

درمان

با توجه به اينكه دردهاي پستان به دو دسته دردهاي دوره اي و غير دوره اي تقسيم مي شوند درمان آن نيز تا حدودي مي تواند متفاوت باشد.

آنچه در مورد دوره هاي دوره اي پستان حائز اهميت است، تنظيم دوره هاي قاعدگي و وضعيت هورموني بيمار مي باشد. در صورتي كه شما مبتلا به درد پستان هستيد و دوره هاي عادت ماهيانه شما طبيعي و منظم است، چنانچه درد شديد نباشد دارو تجويز نمي شود، ولي اگر دچار دردهاي شديد هستيد،

درمانهاي دارويي از قبيل مسكنهاي معمولي، آرامبخش ها، ويتامين E و داروهاي هورموني بنا به صلاحديد پزشك توصيه مي شود. البته مطالعات اخير مؤثر بودن ويتامين E را در پرده اي از ابهام فرو برده است.

نكته حائز اهميت اينكه هر گونه درمان براي درد پستان پس از اطمينان از بدخيم نبودن علت درد صورت مي گيرد ولذا تجويز هر گونه دارويي بايد به صلاحديد پزشك باشد.

در مورد دردهاي غير دوره هاي پستان اگر چه حصول اطمينان از بدخيم نبودن علت درد اهميت بيشتري دارد ولي با توجه به اينكه اين نوع درد مي تواند همراهي بيشتري با بيماريهاي خوش خيم پستان داشته باشد، اقدامات تشخيصي بيشتر توصيه مي شوند.

چنانچه كيست يا توده پستان يا بيماريهايي با منشا غير از پستان باعث ايجاد اين درد شده باشند، لازم است كه درمان آن بيماري به صورت اختصاصي صورت گيرد.

اما در بسياري از موارد نيز علت مشخص براي بروز درد يافت نمي شود. چنانچه بيمار از اينكه بيماري سرطاني ندارد مطمئن شود، در بسياري از موارد درد وي بهبود قابل ملاحظه اي پيدا مي كند. چرا كه اين نوع درد بيش از دردهاي دوره اي در اثر اضطراب و ترس از سرطان بروز پيدا می‌كند.

اگر چه درد پستان در اغلب موارد نگران كننده نيست، لازم است بيمار مبتلا به درد پستان توسط پزشك معاينه شود.

همچنین بررسی کنید

علائم حاملگی مولار

علائم حاملگی مولار ممکن است در ابتدا علائم یک حاملگی معمولی را داشته باشید، اما …

علت درد پستان

درد پستان يكي از مهمترين شكايات بيماران و شايعترين علت مراجعه آنان به مطب های …