مشکلات و عوارض کار با کامپیوتر و پشت میز نشینی ( مرجع کامل اطلاعات )

دردهاي ناشي از كار با كامپيوتر : كاربرد كامپیوتر در زندگی بشر بسیار زیاد است و تعداد زیادی از افراد ساعتهای متمادی با كامپیوتر كار می كنند. به همین دلیل شناخت عوامل موثر در محیط كار با كامپیوتر اهمیت زیادی دارد وجود شرایط نامناسب در محیط كاری و عدم توجه به موارد ارگونومیکی و بهداشتی … ادامه خواندن مشکلات و عوارض کار با کامپیوتر و پشت میز نشینی ( مرجع کامل اطلاعات )