خانه / تاریخ پزشکی / 22 مهر برابر با 14 اکتبر 1946 م. کریگ ونتر ،بیولوژیست آمریکایی ، به دنیا آمد.

22 مهر برابر با 14 اکتبر 1946 م. کریگ ونتر ،بیولوژیست آمریکایی ، به دنیا آمد.

22 مهر برابر با 14 اکتبر 1946 م. کریگ ونتر ،بیولوژیست آمریکایی ، به دنیا آمد.

شهرت ونتر به خاطر ابداع روشی است که برای شناسایی بسیار سریع mRNA جواب می دهد. او در دادگاهی جنجالی می خواست امتیاز انحصاری این روش را در اختیار بگیرد که موفق نشد.

 ونتر موسسه سلراژنومیک را ایجاد کرده است که این موسسه پروژه معروف نقشه ژنوم انسان را انجام داد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل