خانه / تاریخ پزشکی / ۲۴‬مهر ( ‪ ۱۶‬اكتبر) ، ‬سال پيش در چنين روزي “هانس هوگو برونو سليه” آندوكرينولوژيست اتريشي ‌الاصل كانادايي درگذشت.

۲۴‬مهر ( ‪ ۱۶‬اكتبر) ، ‬سال پيش در چنين روزي “هانس هوگو برونو سليه” آندوكرينولوژيست اتريشي ‌الاصل كانادايي درگذشت.

 ۲۴‬مهر برابر با ‪ ۱۶‬اكتبر ‪ 2007‬است. ‪ 25‬سال پيش در چنين روزي “هانس هوگو برونو سليه” آندوكرينولوژيست اتريشي‌الاصل كانادايي درگذشت. هانس سليه، براي نخستين بار به بررسي كامل اثرات استرس بر بدن انسان پرداخت.

سليه، استرس را به عنوان “پاسخ نامشخص بدن به هر گونه تقاضا” ناميده است.

وي، همچنين مفهوم “حالت سازگاري عمومي” را ابداع كرد. حالت سازگاري عمومي پاسخ خودبخودي به هرگونه تهديد بدني يا احساسي نسبت به سلامت يك ارگانيزم است.

استرس، گاه سبب رسيدن آسيبهاي فراواني به فرد و سازمان مي‌شود. فشار رواني در فرد باعث مي‌شود كه بدن وظايفي را كه بطور عادي و به سادگي مي‌تواند انجام دهد با دشواري بيشتري به انجام برساند.

نزاع با يك همكار، محروم شدن از پاداش، دير رسيدن به سر كار، پيش آمدن يك مشكل مالي و از دست دادن يكي از نزديكان همه نمونه‌هائي از فشار رواني فردي است.

براي اولين بار درسال ‪ ۱۹۰۸‬اثرات مفيد و مضر استرس بر روي فرد توسط “يركز و دادسون” مطرح شد. آنان دريافتند كه عملكرد فرد با افزايش مقدار استرس تا نقطه اپتيمم يا بهينه، بهبود مي‌يابد.

اين موضوع اين نكته را بيان مي‌كند كه استرس اگر بيش از اندازه كم باشد نيز به اندازه استرس زياد و اضافي، مشكل آفرين است. به بيان ديگر سطح مطلوب استرس بهترين عملكرد را در فرد ايجاد مي‌كند و البته اين سطح مطلوب در افراد و سازمانهاي مختلف متفاوت است.

هانس سليه با تشريح تفاوتهائي كه بين اسب مسابقه و لاك پشت وجود دارد سطح مطلوب استرس را در افراد مختلف توضيح مي‌دهد.

او مي‌گويد: بعضي افراد به هنگامي كه نيازهاي زيادي دارند و استرس بسيار زيادي بر آنها وارد مي‌شود كارشان را بهتر انجام مي‌دهند. اين گونه افراد مانند اسب مسابقه‌اند كه سطح مطلوب استرس در آنها بسيار بالا است.

“اما افرادي هم هستند كه بهترين عملكرد آنها زماني است كه نيازهاي كمتري دارند و استرس كمتري را تجربه مي‌كنند. آنها مثل لاك پشت سطح مطلوب استرس شان نسبتا پايين است.”
به اعتقاد وي، در واقع حد مطلوب استرس در هر فرد يا هر سازمان نشانگر سلامت آن فرد يا سازمان و مقدار مناسب استرس آنهاست. بنابراين استرس مفيد ضامن تندرستي فردي و سازماني همراه با ريشه، انعطاف پذيري، قابليت سازگاري و سطح بالاي عملكرد است و استرس مضر شامل نتايج مخرب و منفي استرس است.

در چنين روزي در سال ‪” ۱۷۰۸‬آلبرشت فون هالر”، زيست شناس سوييسي و از پايه‌گذاران فيزيولوژي تجربي در برن به دنيا آمد.

او تحقيقات ارزشمندي در زمينه‌هاي مختلفي چون فيزيولوژي، آناتومي، رويان شناسي، گياه‌شناسي، شعر و كتاب شناسي علمي انجام داد.

هالر نخستين كسي بود كه مكانيسم تنفس و نيز فعاليت خود مختار عضله قلب را تشخيص داد. مهمترين بخش مطالعات او در مورد درك و فعاليت اعصاب و عضلات است كه پايه‌اي براي نورولوژي جديد شد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل