خانه / اخبار تغذیه / دستورالعمل نحوه استفاده از قرص آهن واسيد فوليك درخصوص مادرباردار مبتلا به تالاسمي

دستورالعمل نحوه استفاده از قرص آهن واسيد فوليك درخصوص مادرباردار مبتلا به تالاسمي

دستورالعمل نحوه استفاده از قرص آهن واسيد فوليك درخصوص مادرباردار مبتلا به تالاسمي

1-   به مادران مبتلا به تالاسمي مينور نيز بايد مصرف روزانه 60 ميلي گرم قرص آهن ويك ميلي گرم اسيد فوليك را تجويز نمود. اگر مادري حاضر به مصرف قرص آهن نيست بايد درفواصلي (بنابرنظر پزشك معالج وميزان هموگلوبين )ميزان آهن وفرتنين وي اندازه گيري شود

2-   انتظار مي رود ميزان هموگلوبين در خانم هاي مبتلا به تالاسمي دربارداري، 10-8 ميلي گرم در دسي ليتر درسه ماهه دوم و11-9 ميلي گرم در دسي ليتر درزمان ترم باشد. متاسفانه مورد گزارش شده استان قزوين هموگلوبين 7 داشته وبه نظر مي رسدآنمي ديگري ،شايد آنمي فقر آهن نيز برمشكلش اضافه شده باشد.براي بررسي آنمي فقر آهن اندازه گيري TIBC ،آهن سرم وفريتين لازم است متاسفانه دراين مادر درهفته 36 بارداري آهن خون اندازه گيري شده وبررسي علمي آنمي انجام نشده است.درنهايت اگر خانمي مبتلا به تالاسمي با Hgb پايين ترازحد انتظارمي باشد ومتخصص زنان علت آنمي ايشان راكشف نكرده باشد بايد مشاوره داخلي – هماتولوي انجام شود كه علت پايين بودن هموگلوبين بابررسي هاي تخصصي مشخص وبراي رفع آن اقدام گردد.درپايان توصيه مي شود

 درخصوص تجويز مكمل ها به خانم هاي مبتلا به تالاسمي مانند بند 1 اقدام نمايند.درضمن الگوريتم بررسي آنمي بر اساس  كتاب دنفورث است.

همچنین بررسی کنید

آشنایی با فواید بیوتین

بیوتین که با نماد ویتامین h نیز شناخته می شود از مهم ترین ویتامین های …

عوارض مصرف گوشت گاو

بدون تردید شیر و گوشت گاو سهم عمده ای در رژیم غذایی اغلب خانواده ها …