خانه / اخبار اجتماعي / ***از هر 5 زن يک نفر خوردن قرص ضدبارداري را فراموش مي‌کند *** به گزارش BBC، محققان انگليسي معتقدند براي برخي افراد استفاده از ديگر روشهاي ضد بارداري ترجيح دارد ولي متاسفانه پيشنهاد چنين امري کمتر از سوي متخصصان صورت مي‌گيرد. 8/8/84

***از هر 5 زن يک نفر خوردن قرص ضدبارداري را فراموش مي‌کند *** به گزارش BBC، محققان انگليسي معتقدند براي برخي افراد استفاده از ديگر روشهاي ضد بارداري ترجيح دارد ولي متاسفانه پيشنهاد چنين امري کمتر از سوي متخصصان صورت مي‌گيرد. 8/8/84

نتايج آخرين بررسي‌ها نشان داد:
از هر 5 زن يک نفر خوردن قرص ضدبارداري را فراموش مي‌کند

از هر 5 نفر مصرف‌کننده قرص ضد بارداري، حداقل يک نفر دو بار در ماه مصرف قرص را فراموش

مي‌کند و به همين علت فرد در معرض بارداري ناخواسته قرار مي‌گيرد.

به گزارش BBC، محققان انگليسي معتقدند براي برخي افراد استفاده از ديگر روشهاي ضد بارداري ترجيح دارد ولي متاسفانه پيشنهاد چنين امري کمتر از سوي متخصصان صورت مي‌گيرد.

تقريبا نيمي از زنان 16 تا 24 ساله انگليسي مي‌گويند مشاور پزشکي آنها اطلاعات کاملي از کليه روشهاي ضد بارداري در اختيار آنها نگذاشته و تنها به آنها پيشنهاد مصرف قرص را داده است.

در حال حاضر بريتانيا داراي بيشترين ميزان بارداريهاي ناخواسته است و دو سوم اين بارداريها نيز به تولد يک کودک ختم مي شود.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …