خانه / طرح پزشك خانواده / استخدام پزشک در برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده ( دانشگاه علوم پزشکی مشهد )

استخدام پزشک در برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده ( دانشگاه علوم پزشکی مشهد )

کسری پزشکان مورد نیاز برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده  ( دانشگاه علوم پزشکی مشهد )

 

رديف

شهرستان

نام مراكز بهداشتي درماني

تعداد

1

تربت جام

صالح آباد 5 نفر ، جنت آباد 1 نفر ، احمد آباد صولت 1 نفر (مرد)

7

2

خواف

قاسم آباد 1 نفر(مرد) ، علي آباد 1 نفر (مرد) ، سنگان 2 نفر

4

3

بردسکن

انابد 1 نفر (مرد) ، طاهر آباد 1 نفر ، شهرآباد 1 نفر

3

4

رشتخوار

جنگل 1 نفر ، رشتخوار 3 نفر

4

5

تايباد

کرات 1 نفر ، قلعه نو عليا 1 نفر ، مشهد ريزه 1 نفر ، باخرز 1 نفر

4

6

کاشمر

اوندر 2 نفر ، طرق 2 نفر ، ريوش 2 نفر ، قلعه بالا3 نفر ، ، فدافن 3 نفر

12

7

کلات

کلات 2نفر،لائين نو 2 نفر ، زاوين 1 نفر

5

8

مه ولات

عبدل آباد 1 نفر ، علي آباد 1 نفر

2

9

سرخس

گنبدلي 1 نفر ، بزنگان 1 نفر ، سنگر 1 نفر ، شهري دو 2 نفر

5

10

درگز

کپکان 1 نفر

1

11

تربت حيدريه

قلعه آقا حسن 2 نفر ، زاوه 1 نفر ، صفي آباد 2 نفر ، نسر 2 نفر

7

12

نيشابور

باغشن 1 نفر ، عبداله گيو 1 نفر ، رئيسي 1 نفر ، گلبوي سفلي 1 نفر ، برزنون 1 نفر، فديشه 1 نفر ، خرو 2 نفر

9

جمع

63

**بازدید کننده محترم:

جهت مشاهداه لیست نیروی مورد نیاز در سایر دانشگاهای علوم پزشکی اینجا را کلیک کنید

همچنین بررسی کنید

مديرمركز توسعه شبكه وزارت بهداشت ایران ، از ثبت نام پزشكان و اعضاي تيم سلامت برنامه پزشك خانواده در سه استان كشور خبرداد

آغاز ثبت نام از پزشكان و اعضاي تيم سلامت از 15 مهرماه دكتر محمد شريعتي، …

پزشک عمومی مورد نیاز برای برنامه پزشک خانواده به تفکیک شهرستان و مرکز بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی در خرداد ماه 89

اعلام نیازهای واحدهای تابعه به پزشک عمومی ( خانواده ) به تفکیک شهرستان و مرکز …