خانه / اعتیاد / اعتیاد زنان از نظر فیزیولوژیکی خطرناک تر است

اعتیاد زنان از نظر فیزیولوژیکی خطرناک تر است

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان گفت: ایجاد حساسیت در خانواده ها و به دنبال آن آموزش های لازم از جمله راهکارهای موثر در رابطه با ممانعت از پایین آمدن سن اعتیاد در جامعه است.
به گزارش سینا پرس از اصفهان، معضل اعتیاد به مواد مخدر، بلای خانمان سوزی است که جوامع بشری را در چنگال مرگ آور خویش گرفتار ساخته است. این بلا، قدرت اندیشه، نوآوری، پشتکار، کوشش و سازندگی را در انسان ها به ویژه نسل جوان جامعه از بین می برد و بنیان خانوادگی و اعتقاد دینی آنان را به نابودی می کشاند. 26 ژوئن برابر با 5 تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است.

در استان اصفهان، که همواره به عنوان یکی از استان های مبادی عبور مواد مخدر از جنوب به شمال کشور محسوب می شود، نیروهای انتظامی استان به خوبی عمل کرده ولی یکسوی دیگر این ماجرا مقابله با آسیب مواد مخدر از نظر آسیب اجتماعی توسط بهزیستی استان است.
امسال مدیر کل بهزیستی اصفهان به عنوان دبیر کارگروه پیشگیری موادمخدراستان که 17 دستگاه دولتی دیگر نیز در ان عضوهستند، انتخاب شده وباید برنامه هایی را پیاده کند.
دکتر مرضیه فرشاد به مناسبت روز جهانی مواد مخدر در جمع رسانه های بیان کرد: همواره مجموعه اقداماتی در راستای پیشگیری و کنترل مواد مخدر به خصوص در بین جوانان و نوجوانان شده است ولی کمیت و کیفیت آن به دلایل مختلف مطلوب و مورد نظر ما نبوده است.

اعتیاد زنان از نظر فیزیولوژیکی بسیار خطرناک تر است و سرعت رشد آن در جامعه متاسفانه بیشتر است، طبق بررسی ها عمدتا زنان معتاد قربانی اعتیاد هستند و به صورت اجباری به این سمت وسو رفته و همچون مردان اعتیاداختیاری نداشته اند.

وی تصریح کرد: خانواده ها باید به این احساس نیاز به فراگیری آموزش های لازم برسند تا به دنبال پیشگیری بروند، در حقیقت یک حساسیت زایی عمومی باید توسط رسانه ها صورت گیرد.
فرشاد با بیان اینکه اخیرا طرحی تحت عنوان مانا(مشارکت اجتماعی نوجوانان ایرانی) طراحی و تدوین شده است که روی کاغذ بسیار جامع وکامل بوده و باید امید به اجرای با کیفیت آن در صحنه عمل باشیم.
وی ابراز کرد: هر دستگاهی وظایف و تکالیفی در رابطه با کمیته پیشگیری مواد مخدر دارد ولی عمده تکلیف بهزیستی داخل محله ها است.
مدیر کل بهزیستی اصفهان عنوان کرد: این طرح مانا برای گروه سنی ۱۳تا۱۸ سال است و لذا برای اجرای آن آموزش 130 نفر تسهیل گر در قالب کلاس های آموزشی از از اول تیرماه تا شهریورماه هفته ای دو جلسه ای برگزار می شود.
وی خاطرنشان کرد: پیشگیری در مناطق محروم وحاشیه نشینی و روستاها جز اولویت ها هست، سعی شده تمام نوجوانان این رده سنی پوشش داده شود
فرشاد در رابطه با قشر دومی از جامعه که در زمینه اعتیاد به موادمخدر درسال های اخیر سرعت رشد بالایی داشته اند، یعنی اعتیاد زنان گفت: اعتیاد زنان از نظر فیزیولوژیکی بسیار خطرناک تر است و سرعت رشد آن در جامعه متاسفانه بیشتر است، طبق بررسی ها عمدتا زنان معتاد قربانی اعتیاد هستند و به صورت اجباری به این سمت وسو رفته و همچون مردان اعتیاداختیاری نداشته اند.
وی بار دیگر به بحث آموزش و ضرورت این امر گریزی زد و اذعان داشت:متاسفانه در حال حاضر هیچ محیط خوابگاهی تحت پوشش بهزیستی برای آموزش و کنترل نیست، مرکز توانمندسازی زنان ویژه زنانی که اعتیاد خود را ترک کرده اند راه اندازی شده است که در آن زنان دوره های آموزشی را دیده و تا بازتوانی کامل در آن اسکان خواهند داشت.
مدیر کل بهزیستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: ایجاد حساس زایی خانواده ها و به دنبال آن آموزش های لازم از جمله راهکارهای موثر در رابطه با ممانعت از پایین آمدن سن اعتیاد در جامعه است

وی با تاکید بر اینکه حساس‌سازی مرحله قبل از آگاه‌سازی است؛ افزود: اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی در درجه اول از ناسازگاری‌ها و ضعف کارکردهای خانواده شروع می‌شود که در رویکرد اجتماع‌محور با ورود به محیط‌های، آموزشی، کاری، نظامی و بویژه محلات شهری و روستایی به دنبال افزایش دانش مردم در پیشگیری از مصرف موادمخدر هستیم.

گفتنی است از جمله برنامه های پیش بینی شده به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، برپایی نمایشگاه های مختلف در جهت آگاه سازی جامعه، برگزاری پیاده روی های مختلف از جمله پیش دبستانی ها است.