نسبت پزشک به جمعیت کل کشور ایران یک به ۹۰۰ است

گزارش دستاوردهای آموزشی وزارت بهداشت ایران درچهار سال اخیر منتشر شد
نسبت پزشک به جمعیت کل کشور ایران یک به ۹۰۰ است
تعداد رشته‌ها و گروه‌های آموزشی از ۱۸ به ۴۱۵ ارتقا یافت سرویس: آموزشی

طی چهار سال اخیر نسبت تخت آموزشی به دانشجوی پزشکی به حدود دو تخت، نسبت دانشجو به اعضای هیات علمی حدود ۹ دانشجو و نسبت پزشک به جمعیت کل کشور یک به ۹۰۰ رسیده است.

به گزارش خبرنگار صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران، اهم اقدامات و دستاوردهای انجام شده در حوزه معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت در طی سالهای ۸۰ تا ۸۴ اعلام شد.

بر این اساس در حال حاضر این وزارتخانه با داشتن بیش از ۱۰ هزار عضو هیات علمی دارای ۱۰۵ مرکز تحقیقاتی، ۴۲ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی در ۲۴ رشته تخصصی، ۲۱ رشته فوق تخصصی، ۲۰ رشته فلوشیپ، ۱۲ رشته تخصصی دندانپزشکی، ۳۷ رشته phD و ۴۰ رشته کارشناسی ارشد است.

گسترش کمی تعداد رشته‌های تحصیلی، طرح سطح‌بندی خدمات آموزشی با تقسیم وظایف آموزشی در نظام آموزش علوم پزشکی، با هدف بررسی وضعیت آموزشی دانشگاه‌ها طرح اعتبار بخشی و استاندارد سازی برنامه‌های آموزشی تخصصی، با هدف تضمین کیفیت آموزش عالی منطبق با شرایط ملی، طرح تدوین استانداردهای برنامه‌های آموزش پزشکی عمومی، تدوین ذیج آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی،‌ نظام نوین، آموزش مداوم در ۳۰ حیطه استاندارد، استمرار ارزشیابی سیستماتیک درونی مبتنی بر هدف، ایجاد و توسعه مراکز مهارتهای بالینی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، طرح جامع حضور موثر اساتید در دانشگاه‌ها، طرح تهیه بانک اطلاعاتی و رتبه بندی دانشکده‌های پزشکی، بازنگری درسی، طرح برنامه‌ریزی استراتژیک بخش آموزش معاونت آموزشی و امور دانشجویی برخی از طرح‌های در دست اجرای حوزه آموزشی وزارت بهداشت طی چهار سال اخیر است.

تاکنون ۳۴ رشته کاردانی، ۲۰ رشته کارشناسی، ۴۵ رشته کارشناسی ارشد، پنج رشته دکترای حرفه‌ای، ۲۰ رشته phD،‌۱۱ رشته تخصصی، ۱۴ رشته فوق تخصص و ۴۲ مرکز تحقیقاتی در این حوزه ایجاد شده است.

گفتنی است که طرح جامع حضور موثر اساتید در دانشگاه‌ها به اتمام رسیده و طی آن دستورالعملها و بخشنامه‌های فرایند جذب و بکارگیری و نحوه استخدام اعضای هیات علمی و مقررات اعضای هیات علمی نیمه وقت به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.

همچنین طی این چهار سال برنامه‌های درسی رشته‌های کارشناسی رشته‌های مددکاری اجتماعی،‌ کاردرمانی، شنوایی شناسی، کتابداری و مدیریت خدمات بهداشتی درمان و کارشناسی ارشد رشته‌های علوم تشریح،‌قارچ شناسی و ph.D قارچ شناسی و دکترای حرفه‌ای داروسازی بازنگری شده و به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسیده است.

در کنفرانسهای چهار سالانه فدراسیون جهانی آموزش پزشکی دانمارک از ۱۷۴ مقاله شفاهی و پوستر، ۳۷ مورد از ایران بود که ۲۱ درصد کل مقالات را شامل می‌شد، این در حالیست که ۷۴ کشور در این کنفرانس شرکت داشته‌اند که این نشاندهنده فعالیتهای آموزشی پویای کشور است.

شایان ذکر است از سال ۷۶ تا کنون،‌ رشته‌های مقطع کاردانی از صفر به ۵۰، کارشناسی از دو به ۳۸، کارشناسی ارشد از یک به ۸۰، ph.D از یک به ۵۰، دکترای حرفه‌ای از صفر به هشت، تخصصی دندانپزشکی از صفر به ۱۳، تخصصی پزشکی از دو به ۳۹، فوق تخصصی پزشکی از یک به ۲۹، گروه‌های آموزشی از ۱۱ به ۹۵ و در کل تعداد رشته‌ها و گروه‌های آموزشی از ۱۸ به ۴۱۵ ارتقا یافته است.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …