رئیس بیمارستان فرهنگیان ایران: هیچ نظارتی بر عملکرد کار بیمه‌ها وجود ندارد ۹/۸/۸۴

رئیس بیمارستان فرهنگیان ایران:
هیچ نظارتی بر عملکرد کار بیمه‌ها وجود ندارد
رئیس بیمارستان فرهنگیان گفت: هیچ نظارتی بر عملکرد کار بیمه‌ها وجود ندارد و امسال علی رغم اینکه حق‌ بیمه افزایش پیدا کرده، سقف تعهدات بیمه افزایش نیافته است و حتی در پاره‌ای از موارد کاهش تعهدات را نیز شاهد هستیم.

همچنین بررسی کنید

هشدار وزارت بهداشت ایران : عفونت های روده ای در راه است ، توصیه های بهداشتی را جدی بگیرید

سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) در گزارشی جدید بر ضرورت کنترل اپیدمی چاقی در جهان تاکید کرد