خانه / اخبار پرستاری / مديركل دفتر سلامت سازمان مديريت ايران: قانون مسير ارتقاي شغلي پرستاران در حال انجام است 10/8/84

مديركل دفتر سلامت سازمان مديريت ايران: قانون مسير ارتقاي شغلي پرستاران در حال انجام است 10/8/84

مديركل دفتر سلامت سازمان مديريت ايران:
* قانون مسير ارتقاي شغلي پرستاران در حال انجام است
* افزايش تعداد افراد تحت پوشش طرح ارتقاي شغلي به مصوبه دولت نياز دارد

مجيد يارمند ـ مديركل دفتر سلامت و رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشوربا بيان اين كه سال گذشته دولت حقوق و دستمزد اعضاي هيات علمي را افزايش داد، خاطرنشان كرد:« هيات علمي كشور حدود 21 هزار نفر هستند كه نيمي از اين تعداد در وزارت بهداشت و نيمي ديگر در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حضور دارند.»

به گفته وي در بهداشت و درمان 10 درصد هيات علمي و 90 درصد نيز ساير گروه‌ها هستند. پرستاران چون قشر متشكلي هستند و مسائل خود را بر خلاف برخي اقشار ديگر بيان مي‌كنند اختلاف به وجود آمده ناشي از اين امر است كه اختلاف حقوقي ميان اعضاي هيات علمي و اعضاي غير هيات علمي است.

وي تصريح كرد:« به نظر مي‌رسد كه براي 21 هزار نفر عضو هيات علمي كه تمام وقت در كادر علمي مشغول به فعاليت هستند افزايش حقوق و دستمزد ناچيز است. افزايش حقوق و دستمزد هيات علمي دانشگاه‌ها به دنبال جلوگيري از فرار مغزها صورت گرفت در عين حال دانشگاه علوم پزشكي بر اساس ماده 49 برنامه چهارم اختياراتي را دارا هستند.»

يارمند با بيان اينكه هيچ محفل ديگري همانند دانشگاه‌ها اختيارات مشخص و زيادي را دارا نيستند، تاكيد كرد:« اين اختيارات طبق ماده 49 برنامه چهارم شامل اختيارات اداري، استخدامي و پرداخت مالي هستند. اين در حالي است كه دانشگاه‌ها امسال ذي‌حسابي ندارند و قادرند در فرآيندي شكاف حقوقي ميان اعضاي هيات علمي و ساير گروه‌ها را برطرف كنند.»

وي به عملكرد صورت گرفته در سال گذشته در خصوص حقوق پرستاران اشاره كرد و به ايسنا گفت:« در سال گذشته 20 ميليارد تومان افزايش حقوق براي پرستاران اختصاص يافت. امسال نيز اين رقم به 63 ميليارد تومان افزايش يافت، بدين ترتيب امسال براي پرستاران قانون مسير ارتقاي شغلي در حال انجام است. اما پرستاران معتقدند كه بيش از ساير اقشار اين مسير در نظر گرفته شده است در حالي كه قانون مسير ارتقاي شغلي مختص 65 درصد گروه‌هاست.»

وي ادامه داد:« اگر قرار باشد اين قانون براي صد درصد گروه‌ها اجرا شود مصوبه دولت ضروري است.»

يارمند بار ديگر متذكر شد كه براي 65 درصد كاركنان دولت قانون مسير ارتقاي شغلي اجرا مي‌شود و اين امر را باعث رقابت‌پذيري اين كاركنان دانست.

مدير كل دفتر سلامت و رفاه اجتماعي سازمان مديريت با بيان اينكه پرستاران خواهان افزايش اين حجم كاركنان تحت قانون مسير ارتقاي شغلي هستند خاطرنشان كرد:« لازمه اين امر مصوبه هيات دولت است.»

وي با اشاره به مصوبه اخيري كه بر اساس آن فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده شغل رسته‌هاي بهداشتي و درماني از جمله پرستاران افزايش يافته است، تصريح كرد:« بدين ترتيب در سال‌جاري 50 هزار تومان به كل رسته‌هاي بهداشتي و درماني در وزارت بهداشت اضافه شد كه پرستاران نيز جزو آنها هستند، غير از اين افزايش حقوق ساير افزايش‌ها تا پايان سال به صورت عادي رخ مي‌دهد.»

مديركل دفتر سلامت و رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با اشاره به ايجاد تناسب ميان پرستاران و معلمان خاطرنشان كرد: «مصوبه مذكور در راستاي ايجاد اين تناسب بود به طوري كه از اول مرداد ماه پرداخت 50 هزار توماني آغاز شده است، البته برخي دانشگاه‌ها در هيات امناي خود مطرح كرده‌اند كه داراي اعتبارات اضافي هستند بدين ترتيب از ابتداي فروردين ماه پرداخت اين مبلغ را آغاز كرده‌اند.»

وي با بيان اينكه بسياري از رسته‌هاي دولتي مبلغي به عنوان سختي كار مي‌گيرند، افزود:« حسابداران، كارمندان مالي، كارشناسان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از جمله اين رسته‌ها هستند. بدين ترتيب نمي‌توان قانوني را براي قشري استثنا كرد، اما مي‌توان فوق‌العاده شغلي براي آنها در نظر گرفت در عين حال بايد بستر رقابت ميان افراد يكسان شود.»

او سختي كار پرستاران و قابل قياس نبودن فعاليت آنها را نسبت به حقوق و دستمزدشان مورد قبول ذكر كرد و گفت:« حاصل تمامي كارهاي پزشك و بيمارستان در وجود پرستار جلوه مي‌كند. در عين حال بيمار نيز تمامي رضايت خود را نسبت به پرستار اعمال مي‌كند.»

همچنین بررسی کنید

آزمون استخدامی 23 هزار پرستار جدید در ششم اسفند‌ 1389 برگزار می شود

رئیس ‌كل سازمان نظام پرستاری كشور گفت: قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هم ‌اكنون در 12 …

ساعت کاری طولانی پرستاران یکی از علل مرگ ناشی از حملات قلبی و ذات الریه در بیمارستان هاست

پژوهشگران می گویند از ساعت کاری طولانی پرستاران  تنها پرستاران نیستند که آسیب می بینند …