خانه / اخبار پرستاری / عضو هيات رييسه‌ مجلس ايران: وزارت بهداشت و سازمان مديريت هر دو در احقاق حق پرستاران كوتاهي كرده‌اند 10/8/84

عضو هيات رييسه‌ مجلس ايران: وزارت بهداشت و سازمان مديريت هر دو در احقاق حق پرستاران كوتاهي كرده‌اند 10/8/84

عضو هيات رييسه‌ مجلس ايران:
وزارت بهداشت و سازمان مديريت هر دو در احقاق حق پرستاران كوتاهي كرده‌اند

نماينده‌ي مردم كازرون در خانه‌ي ملت، گفت: دولت وظيفه دارد مصوبات مجلس را در مورد حل مشكل پرستاران اجرا كند.

دكتر شاهين محمد صادقي در مورد مشكلات پرستاران بخش‌هاي خصوصي، گفت: آن چه مشخص و مسلم است اين كه متاسفانه پرستاران هم در بخش‌هاي دولتي و هم در بخش‌هاي خصوصي نه از جايگاه معنوي لازم برخوردارند و نه از جايگاه مادي.

وي افزود: در واقع آنها هم از جهت مادي و معنوي از هم‌طرازان مشاغل ديگرشان عقب‌تر هستند. انصافا پرستاران جزو زحمت‌كش‌ترين، پركارترين و فعال‌ترين نيروهاي جامعه كارمندي هستند و تصور مي‌شود كميسيون بهداشت و درمان و دولت بايستي در جهت ارتقاء كمي و كيفي زندگي جامعه‌ي پرستاري اقدام جدي انجام دهند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در اين ميان در بحث تفاوت بين پرستاران بخش دولتي و خصوصي بايد گفت كه متاسفانه بيكاري بخش عظيمي از جامعه‌ي پرستاري باعث شده كه بخش خصوصي تعداد زيادي از آنها را به كار گيرد، ولي در اين ميان مبالغ پرداختي به آنها را در حد بسيار پاييني نگه دارد كه اين مساله مايه‌ي تاسف است.

اين نماينده‌ي مجلس اظهاراميدواري كرد كه دولت به ويژه وزارت بهداشت با پيشنهاد لايحه‌ي مناسب براي ارتقاء شغلي آنها يا با لايحه‌ي نظام هماهنگ پرداخت تا حدودي وضعيت مادي پرستاران را بهبود ببخشند.

محمدصادقي معتقد است: از نظر دفاع از حقوق معنوي پرستاران در جامعه باز هم وزارت بهداشت مسووليت اصلي را برعهده دارد، البته اين نافي مسووليت مجلس و كلان دولت هم نيست.

عضو هيات رييسه‌ي مجلس، چالش اصلي پرستاران را مشكل بيكاري عنوان كرد و افزود: بخش عمده‌ي پرستاران فاقد مشاغل رسمي و قطعي چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي هستند و از سوي ديگر پايه‌ي پايين حقوقي آنها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و بايد در هر دوي اين زمينه‌ها فكري كرد؛ در بخش خصوصي اين مسائل بيشتر است و علت آن اين است كه پرستاران بيكار به ناچار براي آن كه جايي مشغول شوند به بخش خصوصي مراجعه مي‌كنند و هر شرطي كه بيمارستان‌ها يا واحدهاي خصوصي بگذارنند؛ مجبورند قبول كنند كه اين امر براي نظام جمهوري اسلامي ايران و دولت زياد خوشايند نيست.

به اعتقاد محمدصادقي به نظر مي‌رسد سازمان مديريت در كلان اعتبارات بخش سلامت را خيلي جدي نمي‌گيرد، يعني سلامت و اعتباراتي كه براي اين بخش مي‌گذارد به عنوان هزينه نه سرمايه‌گذاري قلمداد مي‌كند كه اين امر باعث مي‌شود كه كلا بخش سلامت، شامل پرستاري، بيمارستان، بهداشت و درمان و امثال اينها از يك حداقل اعتبار ممكن برخوردار شوند كه اين جوابگوي نيازهاي واقعي نيست.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اين كه سلامت احتياج به هزينه بيش از اينها دارد، گفت: نمي‌گوييم مثل كشورهاي غربي كه 10 الي 11 درصد از سهم درآمد ناخالص ملي خود را صرف سلامت مي‌كنند ما نيز چنين كنيم، بلكه حداقل آن چيزي كه در برنامه‌ي چهارم پيش‌بيني شده يعني حدود 2/7 درصد از درآمد ناخالص ملي را كه مي‌توانيم به بخش سلامت اختصاص دهيم، را اجرايي كنيم.

وي ادامه داد: وقتي اين اتفاق بيفتد قاعدتا جايگاه پرستاران نيز از نظر مادي و معنوي تا حدودي بهبود پيدا مي‌كند. هم‌چنين در حال حاضر طبق مصوبه‌ي مجلس به دولت اختيار داديم و در واقع تكليف كرديم كه علاوه بر پنجاه درصد خروجي كه به طور معمول دولت مي‌توانست پرستاران را و يا گروه‌هاي پزشكي را استخدام كند، حدود شش هزار نفر در هر سال هم استخدام كند كه متاسفانه تاكنون سازمان مديريت اجراي آن را قبول نكرده است و دولت نيز در اين راستا هنوز اقدامي نكرده و اگر اين كار انجام شود مقداري از وضعيت بيكاري و نابساماني جامعه‌ي پرستاري كم مي‌شود.

محمدصادقي وزارت بهداشت را مسوول اصلي پيگيري مشكلات پرستاران دانست و تصريح كرد: البته آنها نيز بدون همكاري كل دولت و به ويژه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نمي‌توانند كار خود را درست انجام دهند. متاسفانه سازمان مديريت به دليل آن كه جايگاهي براي سلامت در نظر نمي‌گيرد لذا براي پرستاران نيز جايگاهي در نظر نمي‌گيرد. البته از وزارت بهداشت انتظار مي‌رود تلاش بيشتري كند و سازمان مديريت هم به اين تلاش بهاي بيشتري دهد تا بتواند مشكلات را حل نمايد، ولي در كل هم وزارت بهداشت و هم سازمان مديريت در اين راستا كوتاهي كرده‌اند.

همچنین بررسی کنید

قانون كاهش ساعات كار پرستاران در گيرودار تصميمات دولت و مجلس ایران قرار دارد

جلسه مشترك رياست جمهوري ، مجلس، وزارت بهداشت و نظام پرستاري براي تعيين تكليف نهايي …

معاون فنی سازمان نظام پرستاری کشور ایران از تدوين تعرفه خدمات پرستاری خبر داد

 ‘صدیقه سالمی ‘ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: با …