خانه / شاخص هاي بهداشتي / براورد جمعيت برحسب نقاط شهري و روستايي ( نقاط شهری و روستایی به تفکیک استان)

براورد جمعيت برحسب نقاط شهري و روستايي ( نقاط شهری و روستایی به تفکیک استان)

 

 براورد جمعيت برحسب نقاط شهري و روستايي

 

سال و استان كل كشور نقاط شهري نقاط روستايي

مأخذ – مركز آمار ايران.  

همچنین بررسی کنید

طبق آمارکشور ایران ، در يك سال گذشته از هر ‪ ۸۰۰‬مورد مرگ روازنه ‪ ۳۶۰‬مورد آنها بر اثر بيماري‌هاي قلبي و عروقي بوده است.

دانلود شاخص های مرتبط با جمعیت روستايي ایران طی سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۱