خانه / مديريت نظام سلامت

مديريت نظام سلامت

” مديريت انگيزشي ” : ضرورت نظام مديريت خدمات بهداشتي درماني كشور!

با توجه به اجراي برنامه طرح تكريم ارباب رجوع در نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني و تاكيد مديران اجرائي سيستم برلزوم جلب رضايت مشتريان ( ارباب رجوع ) ، اگر بنا باشد حد قابل قبولي از مشتري مداري را در نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني حفظ كنيم بايد تا همان …

بیشتر بخوانید »