بایگانی برچسب: تقلید رفتاری

دلایل تقلید از دیگران

معاشرت و ارتباط عمیق با دیگران در گذشت زمان باعث می شود شما از رفتار و گفتار اطرافیان خود تقلید کنید. دلایل تقلید از دیگران چرا ما حتی بدون اینکه بدانیم چرا، از افراد اطراف مان کپی برداری و تقلید می کنیم، آیا تا به حال متوجه شده اید که …

بیشتر بخوانید »

چرا برخی کودکان دوست دارند مثل بزرگترها حرف بزنند ؟

کودکان امروز نسبت به کودکان چند دهه ی قبل در رفتار و گفتار تفاوت های زیادی کرده اند؛ حتما دیده اید کودکانی را که سن و حرف هایی که می زنند با هم تناسب ندارد؛ گاهی از ادبیات و واژگانی استفاده می کنند که شما متحیر می مانید. اما آیا …

بیشتر بخوانید »